Afyon Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi

Afyon Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Merkez, Tarihi Yerler