Afyon Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi

Afyon Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Merkez, Tarihi Yerler Afyon Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Merkez, Tarihi Yerler

Adres : Mevlana Mah. Türbe Cad. No:17 Afyonkarahisar

Anadolu’da kurulan ilk mevlevîhânelerdendir. İlk kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanır. Tarih boyunca birçok önemli icraata merkez olmuş Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, Konya Mevlevîhânesinden sonra en önemli Mevlevîhânedir. Özellikle 16. yüzyılda Hz. Mevlânâ’nın yedinci kuşak torunlarından Sultan Dîvânî zamanında Mevlevîlik açısından çok önemli bir merkez olmuştur.Ayrıca başka Mevlevîhânelerde olmayan “40 Hatimli Şifalı Aşure”geleneği ilk defa burada başlamış ve birçok mevlevîhâneye buradan yayılmıştır. Birkaç defa yangın geçirmiş olan Afyonkarahisar Mevlevîhânesi,1902’deki büyük yangından sonra tamamen yanmış ve bugünkü haline 1908’de kavuşmuştur. Bahçesinde Derviş Odaları, Matbah, Hamuşan (Mezarlık) bulunan mevlevîhâne, son olarak 2008 yılında restore edilmiş ve 30 Aralık 2008 tarihinde “Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi” olarak hizmete sunulan tarihî mekan, Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet vermektedir.(kyk :http://www.afyonkarahisar.gov.)

Şehrini Seç