Bolvadin Eski Bolvadin Evleri

Bolvadin Eski Bolvadin Evleri, Afyonkarahisar, Bolvadin, Gezilecek Yerler Bolvadin Eski Bolvadin Evleri, Afyonkarahisar, Bolvadin, Gezilecek Yerler

Adres:Bolvadin,Afyonkarahisar

Afyon evleri genelde iki veya üç katlı olup, bitişik düzende yapıldıkları için köşelerde çift, aralarda ise tek cephelidir. Alt katlar sokağa üst katlar da değişik çıkmalarla dışa açılıyorlar. Araziye uyum sağlayan bu evler bazen moloz taş temelli bazen de temeller su basmana kadar kesme taş kaplamalılar. Duvarlar arasında ahşap hatıllar, kerpiç dolgular bulunmakta olup, bunların üzeri sıvalıdır. Üzerlerini örten kırma veya üçgen çatılar çoğu kez tuğladandır.   Afyon evlerinde zemin katlarda taşlık ve avlular bulunuyor. Burada kiler, depo, odunluk, ahır, çamaşırlık yer alırmış. Orta katlar alçak tavanlı ve küçük pencereli olup, sokağa yakın pencerelerde çıkmaları destekleyen konsolların arasına pencereler yerleştirmiş. Üst katları taşıyıcı konsollar taşır ve geniş odalar manzaraya ve sokağa karşı açılıyormuş.   Afyon evleri genellikle 2 kapılı Afyon evleri genellikle iki kapılıdır. Alt kat kapıları tek kanatlıdır. Bazen kapı boşlukları üzerinde, bazen çatı üzerinde üçgen çatılı bir çatı odası ve bir balkon yapılmıştır. Evlerde genellikle dış görünüme önem verilmiştir. Afyon evleri çıkmalı evler, çatı odalı veya balkonlu evler, kapı boşluğu üzerinde balkonlu evler, kapı boşluğu üzerinde cumba biçiminde çıkıntısı olan evler olmak üzere dört ayrı grupta toplanmıştır.   Çıkmalı evlerde çıkma biçimlerine göre, düz çıkmalı, gönye çıkmalı, çokgen çıkmalı olarak gruplara ayrılır ve bu çıkmalar ahşap konsollarla desteklenirdi. Bu tür evlerde odalar dışa doğru yönelirdi. Çatı odalı evlerde, bitişik nizamdan ötürü üstü kapalı, önü açık hayat denilen mekanlar bulunmazdı. Dışarıya doğru açılabilmek için en üst katta önü balkonlu, kemerli ve üçgen alınlıklı çatı üzerinde ayrı mekanlar meydana getirilmişti. Bunlar bazen balkon, bazen kapı boşluğu üzerinde yer alırlardı. Bazen konsollarla desteklenir, bazen de çatı üzerine oturtulurdu. Kapı boşluğu üzerindeki balkonlu evlerde de balkon korkulukları demir veya ahşap olur, cepheler çeşitli çıkmalarla hareket kazanır ve bunlara çok sayıda pencere açılırdı.   Cumbalı ev yok denecek kadar az Kapı boşluğu veya kapı üzerinde cumba çıkıntısı evlere Afyon’da az rastlanırsa da binaya hareketlilik kazandıran cumba veya şahnişler kapı boşluğu veya kapı üzerinde binanın cephesinde dışa doğru çıkıntı yaparlardı. Afyon evlerinde cumbaların oldukça sade bir görünümü vardır. Afyon evlerinde çatı ve zemin katı dışındaki katlar ailenin bütün gününü geçirdiği katlardı. Bu katlarda sofa merkez konumunda olup, odalar buraya açılırdı. Evlerde gelişmiş bir mutfak düzeni olmadığından odaların biri mutfağa ayrılmıştır. Ayrıca yüklük denilen kapaklı dolaplar, gusülhaneler, çiçeklik denilen nişler ve ocaklar her evde yer alırdı. Genellikle çıkmalı odalara başoda denir ve bunlar tavanları ile oldukça bezemeli bir görünümdedirler. Tavanları alçı, ahşap ve kalemkâri süslemelidir. Tavanlarda tavan göbeklerine önem verilir. Tavan göbekleri yuvarlak veya çokgen kenarlı olup, ahşap çıtalarla ışınsal dizilmeler veya bitki motiflerinden oluşan bezemeler yapılmıştır. Bazı örneklerde de zikzak bordürleri görülmektedir. Bununla beraber Afyon evlerinde kalem işlerine çok az rastlanmaktadır. 1902’de çıkan büyük yangın Afyon ya da uzun ismiyle Afyonkarahisar, bozkır özelliğinde Anadolu’nun iç kısımlarında bulunan kurak ve kayalık bir şehr. Jeotermal enerji kaynaklarıyla ünlü olan afyon, geçmişten süregelen ilginç mimarisini en iyi evlerinde gösteriyor. Yapım tarihleri itibariyle çoğunluğu 1900’lü yılların başlarına ait olduğu bilinen evlerin en yeni olanı 1912 yılına ait. Bunun sebebi ise 1902 yılında Afyon’da çıkan büyük yangın olarak görülmekte. Bu yangında yaklaşık olarak bin 300 kadar evin yandığı tespit edilmiş. Aralarında Mevlevi cami ve dergahınında bulunduğu yangından sonra yanan bölge yeniden imar edildi.   Anadolu’nun iç kısımlara özgü, Beypazarı, Safranbolu gibi bölgelerdeki ev mimarisine çok paralel tasarımları ve uygulamaları görebileceğimiz Afyon’da evler, alt katlar belirli biryüksekliğe kadar kesme ve moloz taş yığma, üst kısımlar ise çatıya kadar ahşap karkas kerpiç veya tuğla dolgulu olarak inşa edilmiş.   Afyon sokaklarıda evleri samimi Afyon merkezdeki araştırması yapılan evlerin tümü tescil edilerek koruma altına alınmış. Afyon evlerinin mimari özellikleri ile oldukça gösterişli olduğu görülmekte. Avlu kültürü olmadığı için evlerin ön cepheleri direkt olarak sokağa açılmakta. Afyon Evlerindeki çıkmalar yapıya estetik bir değer kazandırmış. Çıkmalar, manzaraya yönelmek veya yer kazanmak için, üst katlardan altı boş olarak dışarıya doğru taşırılarak tasarlanmış. Afyon sokakları da, evleri gibi bir anlamda samimi, diğer yönden de mahremiyete önem verecek şekilde düzenlenmiş. Osmanlı ev mimarisinde önemli olan evin etrafına mahremiyeti perçinlemek için bol ağaç dikme işlemi, Afyon’ daki kurak iklim nedeniyle pek uygulanamamış olsa da pencerelerin ve evlerin yatak odalarının içeride konumlandırılmasında kısmen buna dikkat edilmiş.   Kent merkezindeki geleneksel evlerden bir kısmı fazla bozulmadan günümüze kadar ulaşmış, ancak bazı evlerdeki orijinal kapılar güvenlik unsuru dikkate alınarak nitelik ve estetik açısından hiçbir değer taşımayan basit metal kapılarla yer değiştirmiş. kışları kurak ve soğuk geçen, kayalık bölgede bulunan Afyon şehir merkezi eskiyapısını ve mimarisini korurken, modern kentleşme şehrin dışına özellikle çevreyolu boyunca yayılmaya devam ediyor.(kyk:http://www.afyonkarahisar.com.tr/haber-38428-afyonkarahisar_evleri_.html)

 

Şehrini Seç