Bolvadin Rüstem Paşa Cami

Bolvadin Rüstem Paşa Cami, Afyonkarahisar, Bolvadin, Tarihi Yerler Bolvadin Rüstem Paşa Cami, Afyonkarahisar, Bolvadin, Tarihi Yerler

Adres:Lala Sinan Paşa Cami,Bolvadin ,Afyonkarahisar

Bolvadin ilçesindedir. Sadrazam Rüstem Paşa 1500-1560 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırmıştır.(kynk:http://www.afyonkulturturizm.gov.tr/)

Bolvadin ilçe merkezinde,çarşı içerisinde bulunan Rüstem Paşa Camisini Rüstem Paşa yaptırmış olmasına karşılık yapım tarihi bilinmemektedir Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkiret-ül Ebniye’de bu caminin isminin geçmiş olması ve caminin yapı üslubundan XVIyüzyılda yapıldığını ortaya koymaktadır Ayrıca cami avlusundaki l546 tarihli, Lala Sinan Paşa’nın torunu Alaeddin’in mezarının bulunuşu caminin l546’dan sonra yapılmış olduğunun n belirgin delilidir

Osmanlı mimarisinde tek kubbeli klasik yapılar gurubundaki bu caminin son cemaat yeri orijinal değildir Zemindeki kalıntılardan burada sütunlu ve kemerlerle birbirine bağlanan bir son cemaat yeri olduğu anlaşılmaktadır Sultan Abdülmecit zamanında yeniden ve ahşap bir son cemaat yeri buraya yapılmıştır Dört köşe ağaç direklerin kaideleri ve başlıkları Klasik Dönem mimari parçalarıdır

Caminin ibadet mekanı yayvan kemerli, köşe tromplu bir kubbe ile örtülmüştür İki trompun arası kemerlerle birleştirilmiş,içleri de yarım kemerlerle takviye edilmiştir Kubbe kasnağı beden duvarlarından daha içeride olup, kasnak normal kasnaklardan daha yüksek tutulmuştur Kasnağın üzerinde sekiz adet alçı şebekeli pencere dizisi bulunmaktadır Mihrap oldukça basittir İç kısımdaki bezemelerde geç devirlerde yapılmıştır ve süsleme sanatı yönünden bir özelliği bulunmamaktadır

Caminin kuzeybatı köşesinde tuğladan silindirik gövdeli bir minare, önüne de geç devirde yapılmış ahşap bir şadırvan yerleştirilmiştir Ayrıca caminin yakınında küçük bir de hamam bulunmaktadır (kynk: http://www.tatilgezituru.com/rustem-pasa-camisi-bolvadin.html)

Şehrini Seç