İşcehisar Ağın Dağı Kaya Yerleşimi

İşcehisar Ağın Dağı Kaya Yerleşimi, Afyonkarahisar, İşcehisar, Tarihi Yerler İşcehisar Ağın Dağı Kaya Yerleşimi, Afyonkarahisar, İşcehisar, Tarihi Yerler

Adres:Olukpınar Köyü İşcehisar/Afyonkarahisar

Sınırları, Olukpınar köyü, Öldümler Mahallesi'nin 2200 m kuzeydoğusundan başlamaktadır. Ağın Dağı'nın Ağınınönü mevkii olarak adlandırılan batı ve güney yamaçları üzerindedir.Ağınönü, kuş uçumu, Olukpınar köyünün Öldümler Mahallesi'nin 2000 m kuzey doğusunda, İscehisar Alanyurt yolunun 2750 m kuzey doğusunda, Seydiler’in 6700 m kuzey batısında Ağın önü mevkiinde yer alır.

Tüf ve Andezit oluşumu kayalara oyulmuş Mezar odaları kilise ve yerleşim yerlerinden oluşan ve köylülerin “Ağınönü İnleri” adını verdiği Bizans Dönemi sit alanı, Ağın tepeleri üzerindedir.Köyün kuzeyinde doğu batı doğrultusunda uzanan, köylüler tarafından Demirci Kaya, Karanlık Kaya, Direkli kaya adı ile anılan kaya grubu içinde en önemlisini Direkli Kaya adını verdikleri kilise oluşturmaktadır. İki apsisli, iki nefli kilise, duvarları yuvarlak kemerli derin olmayan nişlerle çevrilidir. Bu nişlerde küçük mezarcıklar vardır. Kilise giriş kapısı dikdörtgen biçimli, yuvarlak kemerli girme yüzey içindedir. Sol yandaki duvar tahrip olmuş günümüzde taşlarla örülmüştür. Neflerin üstü tonoz örtülü olup tonozları ortada üç büyük direk (önleri plastro biçiminde) ve büyük kemerler destekler. Kilise kuzey duvarında 8, batı duvarında 4 adet niş yer alır. Bu duvarın üstünde yuvarlak kemerli, ikinci bir nişler sırası vardır.

Kaya kütlelerinin diğer yüzeylerine dikdörtgen kapılarla girilen mezar odaları oyulmuştur. Bunlar tekne biçimli mezarlardan oluşmaktadır. Ayrıca kaya yüzeyine oyulmuş tekne biçimi mezarlar bulunmaktadır.

Kilisede kemer ayaklarına ve kemerlerin birleştiği kısımlara çeşitli tipler de haç biçimleri oyulmuştur. Bunun dışında tonoz tavanda yer alan kemerlerin bazılarında da kazıma çizgilerle oluşturulmuş motifler vardır.

Sit alanının çevresi su bakımından zengin olduğu için köy otlağı olarak kullanılmaktadır. Mağaraların hayvan barınağına uygun bir biçime getirilmeleri ve definecilerin tahribatı tehlikesi vardır.

Öldümler Mahallesi'ne kadar iyi nitelikli stabilize yolu vardır. Ancak sit alanına kadar devamlı yokuş olup, patika yolu kuş uçumu 2.5 km kadardır. Ağınönü İnleri’nin bulunduğu alan piknik ve yürüyüş alanı olarak düzenlenebilir. Aynı alandan İscehisar’a giden yol, bu alanda hava sporları ile ilgili çalışmalar yapılabileceğini düşündürmektedir.

Halk arasında define olduğu söylentisi yaygın olduğu için defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Bununla birlikte hayvan barınağı olarak kullanıldığından geçmiş dönemlerde amaca uygun tahripler de yapılmıştır. Köy muhtarlığınca yerel olanaklarla koruma altına alınmalıdır. .

Şehrini Seç