İşcehisar Köprüsü

İşcehisar Köprüsü, Afyonkarahisar, İşcehisar, Tarihi Yerler İşcehisar Köprüsü, Afyonkarahisar, İşcehisar, Tarihi Yerler

Adres:İşcehisar/Afyonkarahisar

İscehisar ilçe merkezi, Eskihamam mahallesinde antik Dokımeon kenti içindeki Doueios nehri, (bugünkü İscehisar çayı) üzerine kurulmuştur. Doğu-batı doğrultuda, tek gözü geniş açıklıklı ve hafif sivri kemerli bir köprüdür. Bazalt ve andezit iri kesme taş kaplamalı ve kemer kaburgalıdır. Kemer kaburgasının dış yüzleri dört dilimli profillidir. Üstte yassı taş kaplamaları ve her iki yanda saçak çıkıntıları vardır. Andezit ve bazalt bloklar arasında çok sayıda Roma dönemine ait mermer parçaları, moloz veya kaplama taşı olarak kullanılmıştır. Halk arasında Koca Köprü olarak isimlendirilen eserin Geç Roma dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir. 1993 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafında onarımı yapılmıştır.

Şehrini Seç