Bozdoğan

Yüzölçümü: 849 km2
Nüfusu: 35.345
Posta Kodu: 09760
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

Aydın'ın 68 km. güneydoğusunda yer alan Bozdoğan, Büyük Menderes nehrinin güneyden aldığı akçay isimli büyük bir kolun geçtiği; güney- kuzey istikametinde uzanan geniş ve düz ova halindeki kısmı üzerinde ve 1792 rakımlı Madranbaba dağının  eteklerinde kurulmuştur.

ilçenın nüfusu 35.854’tür. İlçeye bağlı 2 belediye ve 44 köy bulunmaktadır.

İlçenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. İlçede zeytin, susam, yer fıstığı, patates, incir, pamuk, tütün, ve tahıl üretiminin yanı sıra hayvancılıkta yapılmakta, hayvansal üretimde ilk sırayı süt üretimi almaktadır. Bunların yanında Bozdoğan Belediyesi’nin işletmekte olduğu Madran Memba Suyu dolum tesisleri yarattığı istihdam açısından önemi büyüktür. Ve bu memba suyu ilçenin sembolü haline gelmiştir

Arazinin %60’ını orman alanları oluşturmaktadır. Orman alanında; fıstık çamı, karaağaç, pırnal meşesi, sakız çamı, tespih ağacı, yabani zeytin, iğdin, kızılçam, karaçam gibi ağaçlar bulunmaktadır

İlçenin en meşhur özelliği Madran ismiyle meşhur menba suyudur.

Madran Dağının eteklerine kurulmuş bulunan Bozdoğan adını, Bozdoğanlılar arasındaki yaygın söylencelere göre Boz ve Doğan adındaki Selçuklu beylerinden almaktadır. Diğer taraftan bu adın Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleşen ve bozdoğan'ada yerleştiği sanılan oğuz boylarından Bozdoğan aşiretinden geldiği söylenmektedir.
Yörük elindeki Bozdoğan’lıların oymak ismine kütük Bozdoğanlı denmektedir. Özellikle Adana'nın kadirli ilçesindeki meskun bulunan Bozdoğanlılarla akraba olduğu sanılmaktadır. prof. Faruk Sümer'in oğuzlar kitabında şöyle denilmektedir. "17. yüzyılda batı ve güneybatı Anadolu'daki  yörük topluluklarının nüfusları artmış ve yaylak sıkıntısı çekmeye başlamışlardır. Bunun sonunda menteşe yörükleri kuzeye doğru ilerleyerek Bursa çevresine uzandıkları gibi iç-il yörükleride komşu bölgelere ve Çukurova'ya göç eden İç-il li teşekküllerin başında Boz-Doğanlar bulunuyordu. Çukurova' ya  gelen Boz-Doğanların bir kısmı Adana yöresinde kaldı ki bunlara kütük Bozdoğanlı denilir."

Kütahya,Simav, Denizli bölgelerinde 1283 te Yakup Bey tarafından kurulan Germiyanoğulları beyliğinde subaşı olan Aydınoğlu Mehmet Bey , Selçuk ve Birgi'yi fethettikten sonra bağımsızlığını ilan etti. XIV. yüzyılın başlarında bağımsız olan Aydınoğulları Beyliği bugünkü Sultanhisar'a kadar fetihlerini genişleterek Daha sonra Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu'yu da hakimiyetlerine almışlardır. Selçuklular yerleştikleri yerlere, oğuz boyunun adını veya başlarında bulunan beyin adını verme geleneğinden hareketle ilk olarak  Eymir'e yerleşen Aydınoğulları mensubu boylar daha sonra bugünkü Bozdoğan'ı yurt edinmişlerdir.

Bozdoğan halkının anlatımlarına göre Selçuklu Beylerinden Boz Bey, kendine bağlı obalarla birlikte Eymir'den göçederek Madran dağının eteğindeki şimdiki Madran tepesine gelip yerleşmiş. Onunla birlikte Doğan Bey'de kendine bağlı obalarla Madran tepesinin karşısındaki Hıdır Baba tepesine yerleşmiştir. Aşiretler zamanla çoğalarak birleşmiş ve bugünkü Bozdoğanı oluşturmuşlardır.

Madran Baba birdiğer adıyla Okçu Musa, Hıdır Baba ve Biresse Baba  üç evliya olup, Hıdır Babanın mezarının Hıdırbaba tepesinde, Biresse Baba'nın mezarının Biresse köyünde olduğu halk tarafından ifade edilmektedir.

1807 lerde kaza olan bügünkü Amasya köyüne bağlı olan Bozdoğan 1879 da yapılan idari teşkilatlanmayla ilçe olmuştur.         

(Kaynak: www.bozdogan.gov.tr - http://geka.org.tr/icerik/0/156/anasayfa.htm )

 

BOZDOĞAN İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI 

KAYMAKAMLIK: 02564141205
BELEDİYE: 02564141008
EMNİYET AMİRLİĞİ: 02564141052
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141231
CUMHURİYET SAVCILIĞI: 02564141004
RASİM MENTEŞE İLÇE HASTANESİ: 02564141039
ASKERLİK ŞUBESİ: 02564141137
JANDARMA KOMUTANLIĞI: 02564141020 / 02564141054
MİLLİ EĞİTİM : 02564141009
KÜTÜPHANE: 02564141138
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141005
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141129
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141051
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141241
MALMÜDÜRLÜĞÜ: 02564141042
ORMAN İŞLETMESİ: 02564142124
ORMAN İŞLETMESİ BARAJ ŞEFLİĞİ: 02564141147
 

Şehrini Seç