Bozdoğan Köreteke Kalesi

Bozdoğan Köreteke Kalesi, Aydın, Bozdoğan, Tarihi Yerler Bozdoğan Köreteke Kalesi, Aydın, Bozdoğan, Tarihi Yerler

Adres: Körteke Köyü Bozdoğan/AYDIN

Aydın İli Bozdoğan İlçesi, Körteke Köyü’nün kuzey doğusunda yer alan yüksek bir tepe üzerine kurulmuş İç Karya’nın leleg tipi tepe kentlerinden biridir. Bu kent muhtemelen XYATİS Kentidir. Kale duvarları üzerinde değişik dönemlere ait izlerin bulunuşundan ötürü farklı çağlarda kullanıldığı sanılmaktadır. Kayalık tepe üzerinde akropol yer almaktadır. Doğu ve batıda birer kule ile ortada bir sarnıç bulunmaktadır. Akropol M.Ö. 5. yy'a tarihlediğimiz, üç kuleli iç sur ile güneyden kuşatılmıştır.

(Kaynak: http://www.aydinkulturturizm.gov.tr/TR,64459/korteke-kalesi.html)

Şehrini Seç