Bozdoğan Piginda - Bargasa Antik Kenti

Bozdoğan Piginda - Bargasa Antik Kenti, Aydın, Bozdoğan, Tarihi Yerler Bozdoğan Piginda - Bargasa Antik Kenti, Aydın, Bozdoğan, Tarihi Yerler

Adresi: Çamlıdere - Bozdoğan / Aydın

Milattan önce 300 yıllarına ait, halkına PİGİNDALI denilen adı kuvvetle BARGASA olduğu tahminen bilinen ve Çamlıdere Köyü'ne 8 km'lik bir uzaklıkta ve güney batısında bir antik kent bulunmaktadır.

Aydın ili Bozdoğan ilçesi, Çamlıdere köyünün yaklaşık 7 km. kuzeyinde küçük bir Karya yerleşmesidir. Üç akropolden oluşan kent üzerinde Hellenistik Dönem'e ait surlar bugün rahatlıkla görülebilmektedir.

Tiyatro ve olasılıkla Heraion olarak adlandırılan kutsal yapı önemlidir. Kare planlı yapıtta ele geçen yazıttan, kent üzerinde Zeus Pigindenos (Pigindalı Zeus) kültü ve bu külte bağlı zeus tapınağı yer aldığı anlaşılmaktadır.

(Kaynak: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44840/piginda.html)

Şehrini Seç