Bozdoğan Örtülü Köyü Sarnıcı

Bozdoğan Örtülü Köyü Sarnıcı, Aydın, Bozdoğan, Tarihi Yerler Bozdoğan Örtülü Köyü Sarnıcı, Aydın, Bozdoğan, Tarihi Yerler

Adres: Örtülü Köyü Bozdoğan/AYDIN

Kırma taş kireç malzemeli yuvarlak planlı kubbeli sarnıcın giriş kısmı kuzeye bakmaktadır. Kapı söveleri körse taş ve mermer birlikte kullanılmıştır. Lento taşı alttan yuvarlak şekilde oyularak kapı kemeri meydana getirilmiştir. Kapıdan zemine giren merdivenler vardır. Kapı lentosu üzerindeki nişteüç satırlık kabartma mermer kitabesine göre H.1293 tarihinde yapılmıştır. Kadınyurt Sarnıcı olarak ta bilinmektedir.

(Kaynak: http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/bozdogan/idx=313338)

Şehrini Seç