Çine Gerga Antik Kenti

Çine Gerga Antik Kenti, Aydın, Çine, Tarihi Yerler Çine Gerga Antik Kenti, Aydın, Çine, Tarihi Yerler

Adres: Çine -Muğla karayolunun 5. km Çine/AYDIN

Tesbiti yapılmış ama tescili yapılmamış bir çok Anadolu antik kentinden bridir. Gerga ile özdeşleşmiş yapılardan biri olan sunak ilginçtir. Tapınak ya da Sunak olarak ele aldığımız bu yapı dikkat çekicidir. İki yanında bulunan, dolaba benzer oyuklar dışında sade ve boş olarak bulunmaktadır.

Gerga yerleşim alanının çeşitli noktalarında insan boyuna ulaşan dikdörtgen biçimde yapılara rastlanır Bu  yapıların belli yerlerine antik çağlarda suyun simgesi olan yunus figürünün kazılmış olması yapıların gömüt değil, su sarnıcı konumudaki çeşmeler olduğu tezini de gndeme getirmektedir.Gerga yerleşim alanı iyi incelendiğinde Hellen kültürünün izlerine rastlanmaz.. Ayakta kalan yapılar incelendiğinde, tipik Karia ya da Leleg yapı stilini andırdığı görülür.

(Kaynak: http://www.cine.bel.tr/20-Gerga-BelediyeYaziDetayi.aspx)

Şehrini Seç