Koçarlı Amyzon (Mazı Kalesi) Antik Kenti

Koçarlı Amyzon (Mazı Kalesi) Antik Kenti, Aydın, Koçarlı, Tarihi Yerler Koçarlı Amyzon (Mazı Kalesi) Antik Kenti, Aydın, Koçarlı, Tarihi Yerler

Adres:İlçe Merkezine 30 Km uzaklıkta Koçarlı/Aydın

İlçe merkezinin, 30 km. uzağında, güneyde, Akmescit köyündedir. Mazı kalesi olarak da bilinir.

Ünlü coğrafyacı yazar Strabon; bu şehir hakkında, yazılarında şöyle sözeder: “ bölgedeki diğer kentlerin ileri karakoludur”. Kent hakkındaki bilgiler, genellikle, buradaki harabelerde bulunan yazıtlardan elde edilmiştir.

Bu belgelere göre: MÖ.3.yüzyılda, şartları bilinmeyen bir antlaşma: Amyzon kenti ve Herakleia kenti arasında imzalanmıştır. Roma devrinde de varlığı bilinen kent, takip eden dönemde, Bizans zamanında piskoposluk merkezi olarak biliniyor.

Antik kentten günümüze kalanlar: hani buraya giderseniz görebilecekleriniz şunlar: kentin çevresini kuşatan sur duvarını görebilirsiniz. Bu sur duvarının, çok güzel taş işçiliği görülmeye değer. Bu sur duvarlarının, MÖ.300 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor. Ama, biraz önce de söylediğim gibi, çok iyi korunarak, günümüze kadar gelmiş.

Antik kentten, günümüze ulaşan en önemli ikinci kalıntılar ise: Tapınak bölümünde görülüyor. Tapınağın: Apollo ve Artemis’e adandığı sanılıyor. Ancak, tamamen yıkılan tapınağın planı hakkında, bir şey tespit edilememiş durumda. Ancak, kalıntılar arasında: gerek Dor ve gerekse İon düzenine ait örneklerin bulunması, tapınağın her iki düzenin de ortak kültürünü yansıttığını ortaya koyuyor. Evet, sur duvarları ve tapınak dışında, antik ören yerinde, bir kısım daha yapı kalıntısı bulunuyor. Örneğin: güneyde, kent surlarına paralel ve surun içinden uzanan, 17 oda var. Bu odalar: toprak altında, küçük taşlarla ve gayet sağlam olarak yapılmışlar. Duvarların üstü ise, sıva kaplı. Sanırım bunlar dükkan olarak kullanılmış.

Antik kentte yapılan arkeolojik araştırmalarda: gerek su kemeri bulunmaması ve gerekse su sarnıçlarının olmaması; bu kentin, yerel su kaynakları ile beslendiğini düşündürüyor. Evet, her şeye rağmen, bu antik şehirde, ayrıntılı bir arkeolojik kazı ve araştırma yapılmamış.

Şehrini Seç