Köşk Şemsi Paşa Camii

Köşk Şemsi Paşa Camii, Aydın, Köşk, Tarihi Yerler Köşk Şemsi Paşa Camii, Aydın, Köşk, Tarihi Yerler

Adres: Yavuz köy Köşk/Aydın

Yavuzköy Şemsi Paşa Camii, Köşk ilçesi sınırları içinde Osmanlı döneminden günümüze kadar gelebilmiş önemli eserlerden biridir. Yavuzköy Şemsi Paşa Camii nin 1654 yılında Aydın daki Şemsi Camii ile birlikte Ahmet Şemsi Paşa tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. Ancak, Şemsi Paşa’nın Aydın Vakıflar Müdürlüğü’ndeki vakfiyesinde, bu tarihten daha önce yapıldığı izlenimini vermektedir. Belki de giriş kapısı üzerindeki kitabesi sonradan yenilenmiştir. Cami, Aydın depremi sırasında yıkılmış ve sonradan yenilenmiştir. Bu yüzden de kitabe üzerindeki tarihin değiştirilmiş olabileceği sanılmaktadır.            

Caminin giriş kapısı üzerindeki h.1064 (1654) tarihli mermer üzerine işlenmiş yazıtı;            

Hakta âlâ mamur kıla sahibi hayrın sakasın
Yarabbenâ kabul eyle ben dilerim âmin
Mart içinde bed olundu bu camiin binası
Erbaa ve sitteyn ve elf idi o zamanın senesi
    Cami, tuğladan kare planlı olarak yapılmış, üzeri tek kubbe ile örtülmüştür. Caminin kubbeye geçiş trompları mukarnaslıdır. Duvarlar sıvalı olup, kubbe ve son cemaat yerinin üzeri de kiremitle kaplıdır. Ana kubbenin örtüsünde kiremit dizileriyle sekizgen bir şekil verilmiş ve böylece kasnak ile birlikte estetik bir görünüm sağlanmıştır. Yapı iki kademe halinde olup, birinci kademesi kare, ikinci kademesi de sekizgen kasnaklı kubbelidir. Minaresi kare bir kaide üzerine yuvarlak olarak yapılmıştır. Baklava dilimli, klasik Osmanlı başlıkları olan sütunlu son cemaat yeri camekanla kapatılmıştır, mihrap ve minberi yenilenmiş ve yağlı boya ile orijinalliğinden epeyce uzaklaştırılmıştır.

    Milli mücadele sırasında Ege de Galip Hoca olarak, düşmana karşı direniş cephesini oluşturan, Atatürk ün silah arkadaşı, son başbakanı ve aynı zamanda Türkiye nin 3. Cumhurbaşkanı olan Celal BAYAR ın bu camide bir sure hocalık yaptığı da söylenir..

Aydın Köşk Tarihi Yerler

Şehrini Seç