Kuşadası Güzelçamlı Milli Park (Dilek Yarımadası - Kalamaki)

Kuşadası Güzelçamlı Milli Park (Dilek Yarımadası - Kalamaki), Aydın, Kuşadası, Gezilecek Yerler Kuşadası Güzelçamlı Milli Park (Dilek Yarımadası - Kalamaki), Aydın, Kuşadası, Gezilecek Yerler

Adres : Kemal Arıkan Cad. Güzelçamlı,    Kuşadası, Aydın
Tel : 0 256 646 10 79
Site : http://www.dilekyarimadasi.com/

 

Kuşadası Milli Parkı
DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI

 

Kuruluşu : 1966
Alanı : 27.675 ha
Konumu : Ege Bölgesi'nde, Aydın ili, Kuşadası ve Söke ilçeleri içerisinde yer alır.
Ulaşım : Kuşadası-Söke karayolu ile ulaşılır. Kuşadası'na 28 km, Söke'ye 34 km uzaklıktadır.

Samsun Dağı'nın Ege Denizi'ne doğru uzantısıyla şekillenen Dilek Yarımadası'nın jeolojik yapısı, Palezoik şistler, Mezozoik kalkerler ve mermerler ile Neojen tortul kütlelerden meydana gelmiştir.Yarımada kumlu, killi, yatık ve yüksek kıyı şekillerini içeren plajlarıyla ilgi çekici kıyı özelliklerine sahiptir.

Yarımadanın hemen güneyinde bulunan Büyük Menderes Deltası, morfolojik gelişimin hızlı olduğu ağız kısmında, bu gelişim sürecinin ürünü olan birçok lagün ve bataklıkları bünyesinde barındıran uluslararası niteliklere haiz bir sulak alan karakterindedir. Tatlı ve tuzlu suyun birbirine karıştığı bu lagüner sistem, bünyesinde zengin bir biyolojik çeşitliliği barındırmaktadır. Bu zengin ekosistemde 209 kuş türü görülmektedir.

Bölge aynı zamanda nesli tehlike altında olan Tepeli Pelikan'ın en önemli kuluçkalama alanlarından biridir. Bunun yanı sıra yine dünya çapında nesli tehlike altında olan Cüce Karabatak da burada barınmaktadır.
Milli parkın özellikle kuzey kesimi, Akdeniz Bölgesi'nde ender görülen potansiyelde bitki örtüsüne sahiptir. Özellikle defne ve kestane bitki kuşakları ile Akdeniz maki florasının hemen bütün bitki türleri yarımadada en canlı ve sağlıklı örnekleriyle yer almaktadır. Milli park, Kuzey Anadolu ormanlık yörelerine has kestanenin en güneye indiği, ülkemizde birkaç yerde bulunan kartopunun ve Finike ardıcının küçük bir topluluk meydana getirdiği, pırnal meşesi ve dallı servilerin yetiştiği tek yerdir.

Milli park, nesli tükenmeye yüz tutmuş bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı son noktadır. Ayrıca Akdeniz ülkelerinde korunan türler arasında bulunan Akdeniz Foku ve deniz kaplumbağaları milli parkın kıyılarında yaşama ve üreme olanağı bulmuştur.
Milli parkın hemen kuzeydoğu sınırında Dilek Tepesi eteğinde Güzelçamlı köyü yöresinde M.Ö. 9-8. yüzyıllarda İyonya'nın politik amaçlı birliği olan Panionion, konfederasyonun toplantı yeri olarak kullanılmıştır.

Kuşadası  Güzelçamlı  Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı (Kalamaki) iki farklı oluşumu içinde barındırdığı için, diğer milli parklar içinde özel bir öneme sahiptir.Milli Park, Samsun Dağları’nın denize uzantısını oluşturan yarımada ile Büyük Menderes Nehri’nin yüzyıllar boyunca taşıdığı alüvyonlar ile değişen havzasının denize ulaştığı son noktayı oluşturan deltayı kapsamaktadır.

Morfolojik yapısı içinde birçok tepe, vadi, kanyon ve koylar bulunmaktadır.

Dilek Yarımadası’nın güney ve kuzey yamaçlarındaki klimatolojik asimetri ve jeomorfolojik yapı nedeniyle kısa mesafede iklim özellikleri farklılaşmaktadır.

Milli Park’ta tipik Akdeniz iklim özellikleri gözlenmektedir. Milli Park’ta kış ayları yağmurlu geçerken, yaz ayları ise sıcak ve kurak olmaktadır. Çok yıllık ortalama sıcaklık değeri 17.97 °C’dir. Kuşadası’nın yaz aylarındaki ortalama sıcaklığı 26.35 °C’ dır. En soğuk ay Ocak ayı olup en sıcak ay ise Temmuz ayıdır.

Dilek yarımadasında yeryüzü şekillerinin etkisiyle kısa mesafelerde iklim özelliklerinin farklılaşması, bu milli parkın floristik açıdan son derece zengin bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Dilek yarımadasının uzun zamandır milli park ilan edilmiş olması da bu zengin floristik yapının bugüne kadar gelmesinde en büyük katkıyı yapmıştır.1966 yılında Dilek yarımadasının milli park ilan edilmesiyle yürürlüğe konulan etkin koruma önlemleri sayesinde birçok türün popülasyonlarında önemli artışlar görülmüştür. Özellikle av yasağının getirilmesiyle omurgalı hayvan sayısı oldukça artmıştır. Ayrıca nesli tükenmiş olan Anadolu Parsı’nın da bu bölgede yaşamış olduğu bilinmektedir.

Milli parkın ziyaretçilere açık oluşu ve yöre halkının piknik yapmaları için sahaya gelmeleri ve yiyecek artıklarını orada bırakmaları da hayvanlar için güzel bir besin kaynağı oluşturmaktadır. Türkiye’nin her yerinde yabani olarak görülen domuzlar, bu yiyecek artıklarından faydalanabilmek için insanlar arasına girmeye başlamış ve çeşitli nedenlerle ebeveynlerini kaybetmiş olan domuz yavruları, milli park içerisinde evcil hale gelmiştir. Özellikle insanların çekilmeye başladığı akşam saatlerine doğru ortaya çıkan domuz ve tilki gibi hayvanlar milli parktaki insanların bırakmış olduğu artıkları yiyerek buranın temizliğine de katkıda bulunmaktadırlar.

1966 yılından önce yani Dilek yarımadası milli park ilan edilmeden önce, yöre halkının artık işine pek yaramayan hayvanları, milli park sahasına salmaları neticesinde burada doğal olmayan popülasyon olarak, yılkı hayvanların sayısı oldukça artmıştır. Bu hayvanların başlıcaları at ve ineklerdir. Özellikle milli parkın insan girişine yasaklanan bölümlerinde (özellikle Dipburun yarımadasında) yaşam sürmektedirler. Ayrıca yarımada üzerinde yaban domuzu, karakulak, vaşak, çakal ve sırtlan gibi yabani hayvanlar da yaşamaktadır.

Dilek yarımadası faunası, sadece karasal canlılardan ibaret değildir. Milli parkı çevreleyen denizlerde birçok balık türü ve çok sayıda diğer deniz canlıları bulunmaktadır.

Ayrıca Dilek yarımadası kıyılarının temiz olması ve Sisam adası ile arasında bir boğazın bulunması, deniz memelerini de buraya çekmektedir. Bunların başlıcaları, yunus balıkları ve Akdeniz foklarıdır.Milli park sahasında hem ormanlık arazilerin hem de düzlük ve sulak alanların bulunması, buradaki kuş sayısını artırmıştır. (Kynk: kusadasi.com.tr)

Şehrini Seç