Yenipazar Orthasia Antik Kenti

Yenipazar Orthasia Antik Kenti, Aydın, Yenipazar, Tarihi Yerler Yenipazar Orthasia Antik Kenti, Aydın, Yenipazar, Tarihi Yerler

Adres:Donduran Köyü Yenipazar/Aydın

Aydın İli Yenipazar İlçesinin 5km. doğusunda bulunan Donduran Köyünün 2 km. güneyindedir. Madranbaba Dağlarının kuzey bölümünden kaynaklanarak Büyük Menderes Akarsuyuna ulaşmaya çalışan küçük bir derenin çıkış bölgesi ve çevresindeki vadi yamaçlarına kurulmuş bir yerleşim yeridir. Yerleşimin büyük bölümü toprak altında bulunmaktadır. Temel olarak Dalaman Çayı ile Büyük Menderes Akarsuyu arasında yayılış gösteren Karia Antik Bölgesi’nin kuzey kesinimde yer almaktadır. Strabon, Orthasia’dan ‘Karya yerleşmesi’ olarak söz etmektedir. Ancak tarihsel süreç içerisinde bir çok kez işgale uğrayarak yönetimi el değiştirmiştir. Bilinen kayıtlara göre ilk olarak, M.Ö. 7.yy.da Kimmerlerin saldırısına uğrayan kent, Lidya Kralı Alyattes’in Kimmerleri yenmesi sonucu Lidyalıların eline geçmiş, MÖ 6.yy.da ise İyonya Birliğine katılmıştır. Bu durum fazla uzun sürmemiş ve aynı yüzyıl içinde birçok Anadolu kenti gibi Perslerin egemenliğine girmiştir.

Yapı kalıntıları arasında çok sayıda tonozlu yeraltı odaları bulunmaktadır. Bu yapılara vadinin üç tarafındaki yamaçlarda da rastlamak mümkündür. Ama asıl yapıların büyük çoğunluğu derenin çıkış bölgesi etrafında yoğunlaşmaktadır. Tonozların çoğunluğunda değişik boyutlarda nişler bulunmaktadır. Derenin çıkış bölgesi ve vadi çevresinde sağlam duvarlarla koruma sağlanmıştır. Bu duvarlar üzerinde de nişler bulunmaktadır. Tonozlu yapıların giriş yönleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bazı tonozlar arasında iç bağlantılar bulunmaktadır. Ana yapı malzemesi olarak çevrede bulunan şistli kayaçlar kullanılmıştır. Vadi çevresindeki hakim tepelerde kalın duvarlı yapılar görülmektedir. Bunlar güvenlik amaçlı yapılardır. Mermer türü malzemenin fazla kullanılmamış olması yerleşimin ekonomik yönden çok güçlü olmadığını göstermektedir. Burada ortaya çıkan bir salgın hastalık insanların büyük bir kısmını yok etmiştir. Salgın hastalıktan kurtulanlar şimdiki Yenipazar’a gelip yerleşerek bu yerleşimin ilk halk kitlesini oluşturmuşlardır..

Aydın Yenipazar Tarihi Yerler

Şehrini Seç