Buldan Yenicekent Büyük Tekke Türbesi

Buldan Yenicekent Büyük Tekke Türbesi, Denizli, Buldan, Tarihi Yerler Buldan Yenicekent Büyük Tekke Türbesi, Denizli, Buldan, Tarihi Yerler

Adres:Buldan Yenicekent Köyü Belediye Parkı Merkez

Yenicekent Belediye Parkı içinde bulunmaktadır.

Bina Yapılışı; Sekizgen planlı, kubbeli, tamamen Selçuklu mimari tarzında yapılmış,kireç harç sıvalı, taş,tuğla yapıtıdır,içinde uzunluğu 3.50 m. olan kabir bulunmuştur. Türbe etrafında tarihi sütunlar, sütun başlıkları ile diğer tarihi eserler bulunur,iki ışık pencereli ve kitabesizdir.
Hakkında bilgileri; Rivayete göre içinde yatan kişinin bu yörede şehit düşen bir Selçuklu Kumandanı olduğundan bahsedilmiştir Ziyaret Amaçları; Büyük tekke türbesine kasaba halkı tarafından:

Dileklerde bulunmak,Hayır ve adak işleri icra etmek, amaçları için ziyaretler yapılmaktadır..(kaynak:http://www.yenicekent.bel.tr/bel.tr/index_dosyalar/turbeler.htm)

Şehrini Seç