Denizli Laodikya Antik Kenti

Denizli Laodikya Antik Kenti, Denizli, Denizli Merkez, Tarihi Yerler Denizli Laodikya Antik Kenti, Denizli, Denizli Merkez, Tarihi Yerler

Denizli'nin 6 km. kuzeyinde konumlanan  antik bir kent olan  Laodikeia kenti, coğrafi açıdan uygun bir yerde ve Lykos ırmağının güney bölgesinde kurulmuştur.

Kentin adı antik kaynaklarda daha çok Lykos'un kıyısındaki Laodikeia şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent M.Ö 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un eşi Laodike'nin adı verilmiştir.Laodikeia, M.Ö I. yüzyılda Anadolu'nun en mühim ve ünlü kentlerinden biri olma özelliğini taşır. Kentteki büyük sanat eserleri bu döneme aittir. Romalılar da Laodikeia'ya çok önem vermişler ve Kıbyra (Gölhisar-Horzum) Conventus'unun merkezi yapmışlardır.
 

Laodikya Antik Kentte ön planda olan  yapılar Tiyatro, Stadyum ve Gimnazyum, Anıtsal Çeşme, Meclis Binası, Zeus Tapınağı ve Büyük Kilise dir
Büyük Tiyatro
Antik kentin kuzeydoğu bölgesinde, Grek tiyatrosu tarzında  araziye uygun şekilde Roma inşa tipinde yapılmıştır. Scene'si tamamen yıkılmıştır ve  cavea ve orkestrası oldukça sağlamdır.Tahminen  20.000 kişiliktir.
Küçük Tiyatro
Büyük tiyatroya göre  300 m. kadar kuzeybatıdadır. Grek tiyatrosu şeklinde araziye uygun, Roma tipinde yapılmıştır. Scene'si tamamen yıkılmıştır ve, cavea ve orkestrasında da bozulmalar oluşmuştur. Yaklaşık 15.000 kişilik bir büyüklüktedir.
Stadyum ve Gimnazyum
Kentin güneybatı bölgesinde, doğu-batı doğrultusu boyunca konumlanmaktadır. Stadyumun ek yapıları ile gimnazyum bir bütünlük oluşturacak durumda yapılmıştır.
Anıtsal Çeşme
Kentin ana caddesi ile ara caddesininin kesiştiği köşede bulunmaktadır. Roma dönemine ait bir yapıdır.
İki cephesi olacak şekilde  yapılmış havuz ve nişleri mevcuttur.. Bizans zamanında tadilat görmüştür.
Meclis Binası
Dikdörtgen şeklindeı olan anıtsal yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Ana giriş doğu cephesi tarafındadır.
Zeus Tapınağı
Antik Laodikeia kentinin sütun olan  caddesinin doğu tarafında, küçük tiyatro ile Nymphaeum arasında yer almaktadır.
Büyük Kilise
Sütunlu caddenin güney tarafında  caddeye bitişik şekilde inşa edilmiştir. Sadece taşıyıcı bölümlerinden bir kısmı ayakta kalmıştır. Ana giriş tarafının batısında bulunmaktadır.

Adres: Goncalı Mahallesi 2000 Denizli Türkiye

Şehrini Seç