Denizli Yediler İlbadi Türbesi

Denizli Yediler İlbadi Türbesi, Denizli, Denizli Merkez, Tarihi Yerler Denizli Yediler İlbadi Türbesi, Denizli, Denizli Merkez, Tarihi Yerler

İlbadi mezarlığı Denizli ilinin en eski mezarlığıdır ve Selçuklular döneminden bugünümüze kadar kullanılmıştır. Bu yüzden Yediler Türbesi eski zamanlarda İlbadi mezarlığının içinde veya bitişiğinde olması gerekmektedir. Ancak sonra derinleştirilerek açılan şimdiki  yol mezarlıkla türbeyi birbirinden ayırmıştır. Bundan başka olarak eski zamanlarda lbadi mezarlığında bulunan 1334 tarihli Şücaeddin İnanç Bey İbni Ali Bey adına yazılı zaviyeye ait kitabenin olması , bu kitabenin türbenin yanında olan bir zaviyeye ait olduğunu düşündürmektedir.. Bu yüzden bu türbede bulunan mezarlar İnanç Bey ve ailesine ait olması gerekmektedir. Bundan başka çarşı kalesinin batı bölgesinde kale ile mezarlık arasında Ahi Sinan Tekkesi'nin mevcut olması, Ahi Sinan'a ait bir kabrin yer aldığı kaynaklarda mevcuttur. Ancak İnanç Bey ve ailesinin mezar taşları henüz İlbadi mezarlığında bulunmamıştır. Acıpayam Yatağan Baba Tekkesinde de Teke Müsellimi tarafından 19.yy başlarında tahribat yapıldığı konusunda kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır. Hatta  Denizli bölgesindeki mimari açıdan önemi olan bütün türbeler düşünüldüğünde, yapı üzerinde bir kitabe, içinde de yazılı bir mezar taşı bulunamamıştır. Bunlarda Osmanlı.nın son döneminde yapılan tahribatlar olduğunu kanıtlamaktadır. Bundan dolayı türbelerin kime ait olduğu halk ananelerinde yaşatılıyorsa, bilinmesi mümkündür.Bundan başka Denizli tarihte büyük depremlere tanık  olduğundan Vakıflar Hamamından başka bir yapı günümüze ulaşamamıştır. Yediler türbesinde mevcut olan mezarlar Denizli merkezinde İlbadi mezarlığının en üst tarafında yer alması ve halk arasında sürekli olarak ilgi gösterilen saygı duyulan türbe olmasından dolayı Denizli beylerine ait olmalıdır.

Ulaşım

Denizli şehir merkezinde olduğu için otobüsler veya yürüyerek ulaşılması mümkündür.

Adres: Muratdede mahallesi mehmet gazi caddesi 234. sokak Denizli/Türkiye

Şehrini Seç