Çeşme Erythrai Antik Kenti

Çeşme Erythrai Antik Kenti, İzmir, Çeşme, Tarihi Yerler Çeşme Erythrai Antik Kenti, İzmir, Çeşme, Tarihi Yerler

Adres:Çeşme'ye 20 km uzaklıkta Çeşme/İzmir

Ildırı, İzmir'in ilçesi Çeşme’nin 20 km. kuzey doğusunda uç kısımda yer alan, adını verdiği körfeze bakan bir turistik yerleşimdir.

Antik Çağ

Ildırı köyünün antik dönemdeki adı Erythrai’dir. Erythrai sözcüğünün Yunanca’da “kırmızı” anlamına gelen Erythros’tan türediği, kent toprağını kırmızı renginden dolayı Erythra’nin “Kızıl Kent” anlamında kullanıldığı sanılmaktadır. Bir başka varsayıma göre ise kent adını ilk kurucu Giritli Rhadamanthes’in oğlu Erythros’tan almıştır.

Kentte ele geçen bulgular, bu yörede ilk Tunç Çağ’ından bu yana yerleşimin olduğunu göstermiştir. İkinci kolonileşme döneminde kent, Atina Kralı Kadros soyundan gelen Knopos yönetimindeydi. Başlangıçta krallık ile yönetilen kent sonraları yine kral soyundan olan ancak halkın seçtiği Basileuslar tarafından yönetildi. Ion kentlerinin aralarında kurdukları Panionion dinsel ve siyasal birliğe katıldılar. Kent Pythagoras’la birlikte kısa süreli tiranlık dönemi yaşamış, bu dönemde üreterek dışarı sattığı değirmen taşlarıyla önem kazanmıştır.

Erythrai, Lidya ve daha sonra da Persler’in eline geçer. Pers boyunduruğuna karşı diğer Ion kentleri gibi ayaklanmaya katılan kente, bütün Ion kentleriyle birlikte M.Ö. 334'te İskender, bağımsızlığını kazandırır. İskender'in ölümünden sonra çıkan kargaşalar sonucu birçok el değiştiren Erythrai Pergamon (Bergama) Krallığı'nın eline geçer. M.Ö.133' te Roma İmparatorluğu içinde özgür bir kent statüsü kazanır. Bu dönemde şarabı, keçileri, değirmen taşları ve kadın kahinleri Sibyl ile Herophile ile ün kazandı.

M.Ö.1 yy.'da depremler, savaşlar ve Romalı komutanların yağmaları yüzünden büyük yıkıma uğrayan yöre; 16.yy'dan sonra Ilderen ve Ildırı adlarıyla anılmaya başladı.

Şehirde 1963-1966 yılları arasında Prof.Hakkı Gültekin ve sonraları Prof. Ekrem Akurgal tarafından kazı çalışmaları yapılmıştır. İlk önce M.Ö. 3.yy. sonlarında yapıldığı sanılan akrapolün kuzey yamaçlarındaki antik tiyatro toprak altından çıkarıldı. Akrapol'ün en yüksek düzlüğünde yapılan araştırmalarda da Athena tapınağına ait kalıntılar bulundu. Şehrin etrafının 5 km. uzunluğunda surla çevrili olduğu anlaşıldı. Tiyatro kısmen açığa çıkarıldı ve restorasyon çalışmaları yarım kaldı. Araştırmalarda akrapolde M.Ö.6. ve 7.yy'dan kalma çanak, çömlek, taş ve topraktan figürler bulundu. Bunlar Erythrai şehrinin en eski tarihi buluntularıdır.

Coğrafya

Ildırı, Çeşme'nin kuzeyde bulunan Akdağlara açılan yerleşimidir. Aynı şekilde Ildırı güney yoluyla Ovacık üstünden İzmir-Çeşme Karayolu'na, batı yoluyla Ilıca ve Çesme'ye kuzey yoluyla ise Balıklı Ova ve Küçükbahçe ile bağlantılıdır.

Nüfus

Yazın nüfusu 20 katına kadar çıkar.

Turizm

Yerleşim, enginarı, balıkları, Çeşme'den ayrılan dağlık yapısı ve doğal güzelliğiyle ünlüdür. İçinde birçok villa ve otel barındıran yerleşim hem çok canlı bir gece hayatına yakınlığı (Çeşme 26 km, Ilıca 15 km) hem de ulaşımdaki kolaylığı ile dikkat çekmektedir. (İzmir Havalimanı 80 km., Ilıca Otobüs Terminali 8 km) yerli yabancı binlerce turist her sene bu güzel beldeyi ziyaret etmektedir. Ildırı'dan Çeşme merkeze ve Ilıca plajlarına direk minibüsle ulaşım yapılmaktadır. Ayrıca yaz-kış Ildırı'ya, İzmir Üçkuyular garajından 45 dakikada bir otobüs seferleri yapılmaktadır. Beldenin en iyi dönemi Mayıs ve Eylül aylarıdır.(kyn:http://tr.wikipedia.org/wiki/Ild%C4%B1r%C4%B1,_%C3%87e%C5%9Fme).

Şehrini Seç