Çeşme Önemli Çeşmeler

Çeşme Önemli Çeşmeler, İzmir, Çeşme, Tarihi Yerler Çeşme Önemli Çeşmeler, İzmir, Çeşme, Tarihi Yerler

Adres:Çeşme/İzmir

Çeşme de bir çok tarihi çeşme bulunmaktadır. Bir çoğu 19. Yüzyılda  yaptırılmıştır.

Maraş Çeşmesi

1824 yılında yaptırılmıştır. Köşeleri, yuvarlatılmış kare planlı ve 4 cepheli bir çeşmedir. Kubbeli örtüye kesme taştan “S” profilli bir saçakla geçilir. Genellikle tüf ve çeşme nişleri üzerindeki dilimli sivri kemerlerde ise kırmızı kum taşı kullanılmıştır. Yuvarlatılmış olan köşelere de birer küçük niş içine çeşmeler yerleştirilmiştir. Dört cephesinde de kitabesi yer almaktadır. Ayrıca batı ve güney cephesi arasındaki köşede yer alan küçük nişin üzerinde yapım tarihinin de yazıldığı küçük bir kitabe bulunmaktadır. Çeşme içerisindeki Maraş Sokak üzerinde 2032 sokak köşesinde yer aldığı için Maraş çeşmesi olarak bilinir.

Mehmet Kethuda Çeşmesi

1738 yılında yaptırılmış olup günümüze kadar sağlam olarak ulaşmış en eski çeşmelerden bir tanesidir Tek cepheli olup kesme taştan yaptırılmıştır. Son zamanlarda yapılan restorasyon sırasında yönü değişikliğe uğradı. Sarnıcı iyi çalışmadığından şebeke suyu bağlanarak aktif hale getirilmiştir. Kitabesi ise sağlamdır. Maraş Çeşmesi karşısında 2009 sokakta, 2015 sokağın köşesinde yer almaktadır.

Ahmetoğlu Hacı Memiş Ağa Çeşmesi

Çeşmenin ara sokaklarında karşınıza çıkan bu çeşme 1837 yılından günümüze ulaşmıştır. Bu çeşmeyi yaptıran Ahmetoğlu Hacı Memiş Ağa veya bazı kaynaklarda Ömer Ağa olarak bilindiği için her iki isimle de anılır. Restorasyon sayesinde oldukça iyi durumdadır. Çeşme kare planlı ve iki cepheli olup, kitabesi de günümüze kadar ulaşmıştır. Bağlar Çarşı Caddesi üzerinden 1021 sokağa girdiğinizde 1008 sokak köşesinde bu çeşmeyi bulabilirsiniz.

Hamaloğlu Veya Hafize Rabia Hatun Çeşmesi

Maraş sokağı üzerinde Çeşme mezarlığının köşesinde yer alan bu çeşme 1851 yılında dikdörtgen planlı ve  3 cepheli olarak, kesme taştan yaptırılmıştır. Kitabesi bulunan üç cephesinde de çoğunlukla andezit kullanılmıştır. Sarnıç girişinin olduğu cephesine çeşme ve yalak konulmamış bu cephede çoğunlukla daha gösterişsiz malzeme kullanılmıştır. Kubbeye kesme taştan “S” profilli güzel bir saçaklıktan geçilir. Çeşmenin doğu ve kuzey kısımlarında yer yer çöküntüler görülmektedir

Kaymakam Sadık Bey Çeşmesi

Bu çeşme 1886 yılında kare planlı ve 4 cepheli olarak andezit kesme taştan inşa edilmiştir. Kesme taştan “S” profilli saçağı yer yer dökülmüştür. Köşeleri, ana yapıya bitişik yarım paye şeklinde düzenlenmiştir. Kitabesi zarar görmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Şebeke suyuna bağlı olduğundan sarnıcının artık önemi yoktur. Çeşme’nin içerisinde Turgut Özal Caddesi tarafından Bağlar Çarşı Caddesi girişinde yer almaktadır.(kyn:http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77446/cesme.html)

 

.

Şehrini Seç