Dikili Çandarlı Kalesi

Dikili Çandarlı Kalesi, İzmir, Dikili, Tarihi Yerler Dikili Çandarlı Kalesi, İzmir, Dikili, Tarihi Yerler

Adres: Merkez, Çandarlı, Dikili, İzmir

Çandarlı Kalesi tarihide tıpkı Çandarlı tarihi gibi kesin olarak bilinmemektedir. Bölgede hakimiyet süren İonya ve Aiolya uygarlıkları göz önüne alındığında kalenin M.Ö 6.yy da yapılmış olması muhtemeldir. Çünkü İonya ve Aiolya siteleri şehir ve iç kale surları olmak üzere iç içe iki halkadan oluşmaktaydı. Bu tarz yapılan kaleler sayesinde kentlerin düşman saldırılarına karşı direnişi aylarca sürdürülebilmekteydi.Çandarlı Kalesi duvarlarından elde edilen taşlardan kalenin birçok defa yıkılıp tekrar yapıldığı anlaşılmaktadır. Duvarlarda yer alan taşlardan bir kısmı M.Ö 2 yüzyıla tarihlenmektedir. Kalenin bugünkü mimari plan tarzında yeniden yapılması M.S 14 yüzyılda bölgeyi ele geçiren Cenevizliler zamanında olmuştur. Cenevizliler bu dönemde Foça ve Pitane de korunaklı kaleler ve gözetleme kuleleri inşa etmişlerdir.

Pitane İon Egemenliğinden sonra sırasıyla, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Saruhanoğulları, Karesioğulları ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine geçmiştir.

Pitane ve Pitane kalesi bölgenin Türk hâkimiyetine geçmesinden sonra önemini gittikçe yitirmeye başlamıştır.

1429 yılında II. Murat (1420–51) tarafından sadrazamlığa getirilen Çandarlı Halil Paşa, denizciliği bir devlet politikası olarak benimseyip, denizciliğe, donanmaya ve kıyı kentlerine özel bir önem göstermiştir. 24 yıllık Sadrazamlığı döneminde Pitane bölgesine de özel bir önem veren Çandarlı Halil Paşa ilk olarak bölgenin güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için Çandarlı Kalesi ni yeni baştan inşa ettirmiştir. Paşa 16 metre yüksekliğinde ve beş burçlu olarak yeniden inşa ettirmiştir.


Kale o dönemde yeni icat edilmiş olan top atışlarına karşı dayanıklı olması için taş bloklarla inşa ettirilmiş ve blokları payandalarla desteklemiştir.

Günümüzde Çandarlı Kalesi 2.230 m² alan üzerinde kare plana yakın dikdörtgen planlı yapısı, beş kulesi, mazgalları ve duvarları ile tüm ihtişamı ile ayaktadır. Kale yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında 2009 yılından günümüze ziyaretçi girişine kapalıdır.(kyn:http://www.candarlida.com/candarli_kalesi.htm).

Şehrini Seç