Foça Orak Adası

Foça Orak Adası, İzmir, Foça, Gezilecek Yerler Foça Orak Adası, İzmir, Foça, Gezilecek Yerler

Adres:Foça/İzmir

Günümüzde İzmir İli Foça İlçesi’nin karşısında bulunan adalar grubunun en büyüğü Orak Adasıdır.Bazı kaynaklara göre Orak Adası Bakkheion Adası olarak anılmaktadır. Bakkheion Adasının yerini Phokaia Kazılarını yürüten Sayın Prof. Dr. Ömer Özyiğit 1996 yılında İncir Adası olarak belirtmektedir.
Adanın Phokaia’ya bakan uzantının orak biçiminde olduğu için adaya bu isim verilmiştir.  Phokaia Kazılarının devamı olarak adalar üzerinde 1996 yılında detaylı yüzey araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda sadece Orak ve İncir Adalarınında tarihi kalıntılara rastlanmıştır.

Orak Adasında Klasik Dönemden Geç Roma Dönemine kadar yaklaşık bin yıllık zamana ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Adanın doğu kıyılarında üç ayrı alanda taş ocakları tespit edilmiştir. Deniz içerisine giren taş ocakları da tespit edilmiştir. Üçüncü taş ocağının geç dönemlerde Kybele Kutsal Alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Burada oturur pozisyonunda 5mt boyunda Kybele Kaya Kabartması belli belirsiz olarak tespit edilmiştir.Bugün Orak Adasına çıkmak, olta balıkçılığı haricinde ticari balıkçılık yapmak, gemi ile yanaşmak yasaktır. Bunun sebebi burada yuvaları bulunan Akdeniz Foklarıdır. Foklar yuvalarını Siren Kayalıklarında yapmaktadır. Bu kayalıkların bir de efsanesi vardır. Sirenler (Seiren) kanatlı, kadın suratlı mitolojik yaratıklardır. Yunan uydurması olan bu yaratıklar zaman içinde yarı insan (kadın), belden aşağısı balık olmak üzere güzel sesli denizkızları olmuşlardır.(kyn:http://arkeodenemeler.blogspot.com.tr/2012/01/orak-adas-izmir-aiolis.html) .

Şehrini Seç