Kiraz Erenler Tepesi Tümüslü Kaya Mezarlığı

Kiraz Erenler Tepesi Tümüslü Kaya Mezarlığı, İzmir, Kiraz, Tarihi Yerler Kiraz Erenler Tepesi Tümüslü Kaya Mezarlığı, İzmir, Kiraz, Tarihi Yerler

Adres:Başaran Köyü Kiraz/İzmir

Kiraz İlçesi, Başaran Köyü sınırları içerisinde Erenler mevkiinde yer almaktadır. Yükselti çevresinde geç döneme ait düzensiz taşlar ile yapılmış mezarlar mevcuttur. Erenler mevkiinde bulunan bu mezarlık ile köy mezarlığının antik devirden bu yana kullanıldığı düşünülmektedir. Mezarlık alanı muhtelif zamanlarda kaçak kazılarla tahrip edilmiştir.

Erenler Tepesi Tümülüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kururlu (TVKK)'nun22.07.1999 tarih ve 8077 sayılı kararı ile SİT Alanı olarak  tescil edilmiştir. (kyn:http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77460/kiraz.html)                    

Şehrini Seç