Tire Ulu Cami

Tire Ulu Cami, İzmir, Tire, Tarihi Yerler Tire Ulu Cami, İzmir, Tire, Tarihi Yerler

Adres:Tire/İzmir


Ulu Camii
Bizans Döneminin metropol kilisesiyken camiye çevrilen Ulu Camii Yeni Mahalle, Atatürk caddesinde yer almaktadır. Halk arasında Yukarı Meryemana Mahallesi olarak bilinen mahalle bir zamanlar Rum yerleşiminin ve kentin elit kesiminin oturduğu kesimdi.

Kilisenin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı ve camiye çevrilme tarihi bilinmemektedir. Ulucaminin 1900 yılı onarımında, duvarlarında Azize Katerina ile ilgili sözler ve ikonoların yer aldığı ve zemin döşemesinin mozaiklerle kaplı olduğu onarımda görev alanlar tarafından aktarmaktadır.

Evliya Çelebi Seyahatname’de, gövdesinde bulunan bir kitabeden yola çıkarak minaresinin Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapıldığını ileri sürmüştür. Ulu Camii’nin son cemaat yeri doğu ayağında bulunan bir kitabede ise caminin 1354 yılında tamir gördüğü yazılıdır. Caminin minaresinin 14.yy.sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.(kyn:http://www.ipekyoluuzerindetire.com/tr/camiler-zaviyeler-medreseler/ulu-camii/).

Tire Ulu Cami, İzmir, Tire, Tarihi Yerler

Burcu A.

SehirAlem İçerik Yöneticisi - Gezgin / ( İZMİR TİRE )

Şehrini Seç