Yorgancılar: "Eğitimle istihdamı bir arada planlamalıyız"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Başkanı Ender Yorgancılar , mesleki ve teknik eğitimle istihdamın bir arada planlanması gerektiğini söyledi .

İzmir Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen 4 . İstihdam Fuarı’ndaki hususi oturumda , Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (Peryön) Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu’nun moderatörlüğünde “Dönüşen Dünyada Üretim ve Eğitimde İstihdamın Rolü” konulu bir sunum yapan Yorgancılar , mesleki ve teknik eğitimle istihdamın bir arada planlanması gerektiğini belirtti . Her organize endüstri bölgesine bir uğraş lisesi kurulması mecburiyeti getirilmesinin yanı sıra uğraş liselerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne devredilmesini öneren Yorgancılar , Almanya ile Avusturya modelinin uygulanmasıyla gerçek sektörün gerekseme duyduğu kaliteli insan kaynağının yetiştirilebileceğini dile getirdi .

Dünya bilimin peşinden koşuyor
Üretimde Sanayi 4 .0’a uzanan süreci , küresel ekonomide söz sahibi ülkelerin üretimle yükselişini ve katma değerli üretimin önemini vurgulayan Yorgancılar , üretimdeki dönüşümün eğitim , iş gücü ve dijital dönüşümle birlikte gerçekleştiğini anlatırken , yakın geçmişte en değerli şirketlerin enerji ve finansman alanındayken bugün sürücüsüz otomobiller , 3D yazıcılarla DNA ve kök hücre üretimiyle insan klonlanması gibi çalışmaları misal gösterip dünyanın bilimin peşinden koştuğunu söyledi .

Yeni yetkinlikler ortaya çıkacak
EBSO Yönetim Başkanı Yorgancılar , otomasyon sebebiyle yakın gelecekte , OECD ülkelerinde var mesleklerin yüzde 57’sinin ya ortadan kalkacağını yahut dönüşeceğini haber verirken , “Bu verinin önemi , bugünden üniversitelerdeki bölümlerin yeniden yapılandırılması gereğidir . İleri robotik istihsal , özerk ulaşım , suni zeka , biyoteknoloji ve genom bilimi ile yeni meslekler , yeni yetkinlikler ortaya çıkacaktır . İleri teknolojiye dayalı kaliteli eğitim ve mesleki eğitimle yaratıcı nesiller ortaya çıkarmalıyız” dedi .

Hayalimde bir tek şey var
Sanayicinin çalıştıracak eleman , işsizlerin de iş bulamadığını belirten Yorgancılar; Almanya , İsviçre ile Avusturya’da etkili mesleki eğitim ve genç istihdamına yönelik politikalarla işsizliğin azaltıldığını hatırlatırken , şunları söyledi: “Eğitim yeniden yapılandırılmalı , mesleki ve teknik eğitimde Almanya ve Avusturya modeli uygulanmalı . Hayalimde bir tek nesne var; uğraş liselerini TOBB’a verin , Almanya ve Avusturya modelini uygulayalım , kaliteli eleman ihtiyacı sona ersin . Tüm organize endüstri bölgelerinde uğraş lisesi yapılması şartı getirilsin . Mesleki eğitimle istihsal ve istihdamı bir arada götürmek gerekiyor . Eğitim sisteminin sil baştan düzenlenmesi , ezberci eğitimin bitmesi gerekli .”

Hedefinizden asla vazgeçmeyin
Ender Yorgancılar , Türkiye’nin zengin petrol ve doğalgaz kaynakları olmadığını ancak girişimcilikteki başarısının dünyada üst sıralarda mekan bulduğunu da vurgularken , toplantı salonunu dolduran gençlere Atatürk’ün “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok . Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak” sözünü hatırlattı ve “Girişimciliğimizi değere dönüştürelim . Alın terini akıl teri ile birleştirerek , reel değer oluşturanlar , başarıyı yakalayanlardır . Hedefinizden asla vazgeçmeyin . Sabırlı , açık , itimat veren ve çalışkanlıkla asla kaybetmezsiniz” şeklinde konuştu .
30.03.2017 14:09:14

Şehrini Seç