Altıntaş Çakırsaz Hanı

Altıntaş Çakırsaz Hanı, Kütahya, Altıntaş, Tarihi Yerler Altıntaş Çakırsaz Hanı, Kütahya, Altıntaş, Tarihi Yerler

Adres:Altıntaş Çakırsaz Köyü.


ALTINTAŞ ÇAKIRSAZ HANI

Altıntaş ilçesi Çakırsaz Köyündedir. Selçuklu dönemi yapısı olan Han, Germiyan Beyliği ve Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Hana, doğu cephesinden eyvanlı yuvarlak kemerli bir kapıdan girilir. Kapının alınlığında, altıgen taşların arasında üçgen tuğla parçalarının oluşturduğu petek bezeme görülür. Hanın girişi kesme taş ve aralarında üçer sıra tuğla, diğer kısımlarda moloz taşların harçla tutturulmasıyla örülmüştür. Han tonoz örtülü üç sahanlı kapalı hanlar grubuna girer.

Sahanları birbirinden ayıran kemerler tuğla ile, kemer ayakları mermer malzeme ve kesme taş ile örülmüştür.

Han, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek 2008 yılında hizmete açılmıştır.Kynk:(http://www.kutahyakulturturizm.gov.tr/TR,69419/kultur-turizmi.html)

Kütahya Altıntaş Tarihi Yerler

Şehrini Seç