Akhisar Apollonis Antik Kenti

Akhisar Apollonis Antik Kenti, Manisa, Akhisar, Tarihi Yerler Akhisar Apollonis Antik Kenti, Manisa, Akhisar, Tarihi Yerler

Adres:Mecidiye Köyü Akhisar/Manisa

Akhisar İlçesi, Mecidiye Köyünün 2 km kadar kuzeyinde, antik Apollanis kentinin kalıntılarının bulunduğu sahadır.
Apollonis, Sardes ile Pergamon arasında, Mysia-Lydia sınırında bugünkü Akhisar’ın bucak merkezi Mecidiye’ye bitişik, tepe üzerindeki antik bir kenttir. Strabon şehrin yerini kitabında şöyle tanımlar:

“...Ovadan (Kaikos ovası) ve kentten (Pergamon) doğuya doğru giderken,yüksekçe bir yerde kurulmuş olan Apollonia’ya gelinir. Pergamon’dan üçyüz stadia ve Sardeis’den aynı uzaklıkta bulunan ve Kyzikoslu Apollonis’e izafeten adlandırılan Apollonis....” Helenistik dönemde kurulmuş olan kente, Pergamon Kralı I.Attalos’un eşi Apollonis’in (ölm.M.Ö.197) ismi verilmiştir. Apollonis’in Attalos’dan olan oğulları Eumenes ile III.Attalos annelerinin adına iki kent daha kurmuşlardır. Son Bergama Kralı III.Attalos Philometor’un ölümünden sonra,esirlerden oluşan ordusu (Heliopoliti) ile Roma’ya karşı ayaklanan Aristonikos , önce Thyateira’yı sonra da Apollonis’i ele geçirir ve kuvvetlerini diğer kentlere doğru yöneltir. Roma’dan konsül Publius Crassus yönetimindeki ordu Aristonikos’u yakalar ve onu canlı olarak Roma’ya götürür.Bir müddet sonra Aristonikos,Strabon’un anlattığına göre hapiste hayatına son verir. Apollonis’de yüzey araştırması ve kazı yapılmamıştır. Burada çanak-çömlek parçalarına rastlanmışsa da yeterli bilgiyi vermekten uzaktırlar. Kent yapılarına ait taşlar ise köylüler tarafından kullanılarak bitirilmiştir.(kyn:http://www.mekan360.com/360fx_apollonisantikkentimecidiyekoyu-manisa-akhisar.html).

Şehrini Seç