Demirci Delikyar

Demirci Delikyar, Manisa, Demirci, Tarihi Yerler Demirci Delikyar, Manisa, Demirci, Tarihi Yerler

Adres:Çataloluk Köyü Demirci/Manisa

Çataloluk Köyünün güneyinde kalan ve şimdiki Salihli- Demirci yolunun Güveli Köyü kısmından kolayca görülebilen bir mağara yerleşimidir. Çataloluk Köyü sınırlarının içinde kalan mağaranın giriş kapısına otomobil ile yaklaşmak mümkün değildir. Bu tip yerleşimlerde olduğu gibi giriş güney kısmındandır. Kuzeye kapalı olarak kayalara oyulmuştur. Doğal afetler sonucu Delikyar'ın büyük bir kısmı yıkılmış olmakla birlikte, görülmeye değer derecede sağlam kısmı da bulunmaktadır.


Define avcılarından da Delikyar payını almıştır. Bu tip eski yerleşim yerlerinin hepsi için olduğu gibi burası için de define masalları uydurulmuş ve tarihi servetlerimiz yıkıma uğratılmıştır. Delikyar, güneybatı kısmında kalan Kral Tepesi ile bir bütünlük arz eder. Delikyar ile Kral Tepesi arasında uzanan kayalar üzerinde mağaralara ve kral mezarlarına rastlamak mümkündür.

Deprem sonucu Delikyar’ın asıl giriş kısmı kapanmış olup, yıkılan kayaların arasından sağlam kısma girmek çok güçtür. İçeriye girince insanın ürpermemesi ve hatta hayret etmemesi mümkün değildir. Binlerce yıl öncesinin izlerini görürken, mağaranın yeni sahiplerinden olan yarasalar da, mağaralarına sahip çıkma telaşına kapılmaktadırlar. Giriş kapısından sonra doğu-batı istikametine uzanan bir koridor, doğu yönüne uzanan koridor üzerinde yer alan alt kat ile üst katı birbirine bağlayan bir merdiven yer almaktadır. Yani dubleks (iç merdivenle birbirine bağlı iki katlı) bir ev görünümündedir. Koridorun güney kısmında ışıklandırma, savunma ve gözetleme delikleri ya da pencereleri, kuzey kısmında odalar ve salonlar vardır. Alt katta oda şeklinde beş bölüm, üst katta da oda şeklinde onlarca bölüm vardır. Bunlar Delikyar’ın sağlam kalan kısımları için geçerlidir. Çöken alanlar dikkate alınırsa oda sayısının daha fazla olabileceği söylenebilir. Oda yüksekliği yaklaşık 180 ile 200 cm. arasındadır.

Üst katın doğu kısmındaki odaların merkezinde kalan ve antre olarak nitelenebilecek kısımda, birbiri ile simetrik üç haç bulunmaktadır. Bu da, mağaranın milattan sonra kurulmuş Hıristiyan toplumlarınca kullanıldığını göstermektedir.

Oda içlerinde kayalara oyulmuş raflar, aydınlatma aracı konabilecek kısımlar, yıkanma ve dışkı atmaya uygun bölümler vardır. Mağaranın yıkılmış olan batı kısmında merdivenlerle inilen ve köylülerin su yolu olduğunu, önceden açık iken depremler ve seller sonucu dolduğunu, Demirci Çayına veya Meyhadı Çeşmesi’ne ulaştığını söyledikleri bir tünel vardır. Bu tip mağaraların ve kalelerin suya açılan ve düşmandan kaçmaya yarayan gizli bir yollarının bulunması gelenektendir. Düşmanlar tarafından bu yerleşim yerleri kuşatıldıkları zaman bu gizli yollarla içeriye su ve malzeme taşınır veya oradan gizlice kaçılır.

Çöküntüye uğramış alanda içi horasan ile sıvanmış büyükçe bir havuz bulunmaktadır. Köylülerin berber dükkanı adını verdikleri kısım, kaya mezarlarını hatırlatmaktadır. Bu kısmın yan tarafında pişmiş tuğladan yapılmış fırına benzeyen bir yapı daha vardır. Son yapı kayaya oyma biçiminde yapılmamıştır.

Kral Tepesi, köylülerin Hisar dedikleri ve çevreye hakim bir konumda bulunan yerleşim yerinde de, bina ve kale kalıntıları ile mağaralar yer almaktadır. Kral Tepesi’nin (Kalesi) kuzey doğu kısmındaki mezarlık, bugün tarla haline gelmiştir. Kral Tepesi’ne giriş sadece kuzeyden yapılabilir. Diğer kısımlar doğal bir savunmaya sahiptir, kaya diklikleri bulunmaktadır .

Çataloluk Köyü sınırları içindeki Delik Yar, Kral Tepesi, Çataloluk-Güveli sınırındaki Güveli Köyünün kuzeyindeki Ambar Yarı ve Güveli’nin güney batısındaki Ambarlar birbirlerini görmektedir. Vadiye hakim konumdadırlar. Delik Yar ve Kral Tepesi yerleşim yeri görüntüsü çizerken, Ambar Yarları müstahkem bir mevki gibi görünmektedir.

Delik Yar, Kral Tepesi ve Ambar Yarı’ndan, ateş ile Şelekler Köyünün üzerindeki tepeye, Nasuh Baba Tepesine, oradan da ışıkla yani ateş ile Sart’a haber ulaştırıldığı, işaret verildiği iddia edilmektedir . Bu iddia, bu tepelerin Sart’tan görülebilecek durumda olması dolayısıyla makul ve mantıklı görülebilir.(kyn:http://soruncevapliyalim.com/manisa/27684-demirci-tarihi-ve-turistik-yerleri-manisa-demirci.html)

 

.

Şehrini Seç