Manisa İbrahim Çelebi Cami

Manisa İbrahim Çelebi Cami, Manisa, Manisa Merkez, Tarihi Yerler Manisa İbrahim Çelebi Cami, Manisa, Manisa Merkez, Tarihi Yerler

Manisa İbrahim Çelebi Cami , H. 956 (M. 1549) tarihli, kare planlı tek kubbeli bir camidir. Üç kubbe ile son cemaat yeri örtülmüştür. Kuzey - batı köşesindeki minareye çıkış kapısı, bu üç kubbe ile örtülmüş son cemaat yerinde bulunur. Simetriği sol tarafta olan bu kapı da caminin türbe kısmına açılmaktadır. Kare planlı kübik şekilli iç hacim bir kubbe ile kapatılmıştır. Caminin son cemaat yeri mermer sütunlu, alaturka kiremitli üç ufak kubbeyi taşıyan,   sivri kemerli ve devşirme Bizans başlıklı bir arkad sisteminden meydana gelmiştir. Derz aralarına ikişer sıralı yassı tuğla yerleştirmek suretiyle örtülen kesme taşlı duvarlarına taş söveli dikdörtgen pencereler açılmış, lentoların üstüne tuğla vasıtasıyla sağır boşaltma kemeri örülmüştür. Manisa İbrahim Çelebi Camisinin sol tarafındaki tek kubbeli kübik yapı, caminin banisine ait türbe, caminin sol tarafında bulunan tek kubbeli kübik yapıdır . Kitabelerinden biri basık kemerli cümle kapısının üzerinde olup, ebced hesabı ile H. 956 (M. 1549) tarihini verir. İkinci kitabe, asıl kitabenin yukarısında sağ tarafa yerleştirilmiş bir tamir kitabesidir. Üçüncü kitabede son cemaat yeri sütunlarından soldan ikincisi üzerine oyulmuştur.

Manisa İbrahim Çelebi Cami, Manisa, Manisa Merkez, Tarihi Yerler

Ahmet A.

SehirAlem İçerik Yöneticisi - Gezgin / ( MANİSA MANİSA MERKEZ )

Şehrini Seç