Turgutlu Asartepe Höyüğü

Turgutlu Asartepe Höyüğü, Manisa, Turgutlu, Tarihi Yerler Turgutlu Asartepe Höyüğü, Manisa, Turgutlu, Tarihi Yerler

Adres:Turgutlu/Manisa

Turgutlu yöresinin Eskiçağı hakkındaki bilgiler oldukça azdır. Turgutlu civarındaki mevcut höyüklerde henüz arkeolojik kazılar yapılmamıştır. Buna rağmen yörede yapılan yüzey araştırmalarındaki buluntular, bölgenin tarihini M.Ö. 5. ve 4. bin yıllarına kadar çıkarmaktadır. Yörenin M.Ö. 5 binli yıllarda iskan gördüğü, M.Ö. 3 binli yıllarda da yerleşme sayısının oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır.  Örneğin Urganlı'nın kuzeyinde, Gediz Irmağı kenarında görkemli bir konuma sahip Asartepe'nin M.Ö. 2 binli yıllarda önemli bir merkez olduğu belirlenmiştir. Stratejik önemi nedeniyle höyük, Geç Bizans döneminde bir kale ile tahkim edilmiştir.
Turgutlu çevresinde bulunan höyüklerin en önemlisi Asartepe Höyüğü’dür. Turgutlu’ya yakın Urganlı kaplıcasının yaklaşık 300 mt güneyinde ova kenarındaki bu höyük üzerinde yapılan çalışmalar höyüğün, Erken Tunç Çağı II evresinden itibaren yerleşim gördüğünü şimdilik kaydıyla göstermiştir. Ne var ki Turgutlu etrafında bulunan höyüklerde kapsamlı arkeolojik kazılar gerçekleşmediği için Turgutlu ve çevresinin, iskan tarihinin daha erken dönemlere, örneğin yakın çevrede bazı tarih öncesi iskanlarda izlerini rastladığımız Geç Neolitikçağa (M.Ö. 5000-4500’e) dek inip inmediğini bilemiyoruz.

Bölgedeki, ilk yerleşimcilerin: Frigler ve devamında Lidyalılar olduğu bilinmektedir. Özellikle, Lidya uygarlığının başkenti “Sart” şehrinin, yakın çevrede bulunması, yörenin önemini arttırmaktadır.
MÖ.546-334 yılları arasında, Anadolunun diğer birçok yerinde olduğu gibi, burada da Pers istilası görülür. MÖ.334-282 yılları arasında ise, bu kez, Persleri yenen Büyük İskender bölgede egemen olur. MÖ.129 ile MS.395 yılları arasında ise, bu kez, Romalılar ve takiben görülür.
1313 yılında, Saruhanoğulları bölgeyi ele geçirirler. 1390 yılında ise, Yıldırım Beyazıt, bölgeyi, Osmanlı egemenliğine sokar.(kyn:http://mekan360.com/360fx_asartepehoyuguurganli.html)

 

.

Manisa Turgutlu Tarihi Yerler

Şehrini Seç