Milas Labranda Antik Kenti

Milas Labranda Antik Kenti, Muğla, Milas, Tarihi Yerler Milas Labranda Antik Kenti, Muğla, Milas, Tarihi Yerler

Adres:Milas'a 14 km /Muğla

Karya’nın en eski şehirlerinden biri olan Labranda, adını çif t yüzlü balta demek olan “Labrys” kelimesinden almıştır. Mabetler şehri olan Milas ile Labranda arasında mermer “ kutsal yol” bağlantısı vardı ve bu yol Milas’daki Baltalı Kapı’dan başlamaktaydı.
Zeus Labrandos’un kutsal alanı olan Labranda Milas’ın 14. Km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Labranda’nın müdafaasını 12 kuleli bir kale sağlamaktaydı.En eski buluntular yaklaşık olarak M.Ö. 5. yy’a ait olup kutsal alan, sonradan tapınak terası olarak kullanılan küçük suni bir düzeltiden oluşmaktadır.

Bölgedeki araştırmalardan bulunan bir yazıtta, 497 yılında kutsal alanda bir savaş yapıldığı,ve Karia ordusunun müttefiklerinin Milet’lilerle birlikte Pers ordusuna yenildikleri anlatılmaktadır.Herodot Labranda’da bir Zeus Startios tapınağından söz etmektedir. M.Ö. 4. yy tapınağın en önemli dönemi olup Mausolos ve İdrius zamanında yapılmıştır.

Hiero’nun yani kutsal alanın planlanmasını sağlayan Mausolos’tur. Yapıların çoğu onu döneminde inşa dilmiş veya inşasına başlamıştır. Kuzey stoa ,ek yapıları ve Andron B, tapınağın güneyindeki büyük teras duvarı, Andron B’nın batısındaki yapı doğudaki geniş merdiven ile saray olarak tanımlanabilecek büyük yapılar Mausolos dönemine aittir. İon düzenli tapınak, teras evi II güneydeki teraslı Andron A ve B, kral ailesine ayrılmış Megaron tipindeki saraylardır. Teras evlerinin rahiplere ayrıldığı düşünülmektedir.

Labranda’daki geriye kalan yapılar Andron C teraslı ve kuyulu ev, doğu hamamları, Dor düzenindeki evin restore edilmiş bölümleri batı stoası ve buna bitişik teraslar, güney hamamlarıdır.(kyn:http://www.milas.gov.tr/default_B0.aspxid=455)

.

Şehrini Seç