Muğla Şeyh Camii

Muğla Şeyh Camii, Muğla, Muğla Merkez, Tarihi Yerler Muğla Şeyh Camii, Muğla, Muğla Merkez, Tarihi Yerler

Şeyh Bedrettin aracılığı ile 1565 yılında yapılan Şeyh Camisi, tarihi mekan sevenler için gidilebilecek bir yerdir. 

İlk onarımı 1831 yılında Tavaslı Osman Ağa'nın eşi Gülsüm Hanım'dır. Daha sonra Şeyh Camisi'ne Osman Ağa tarafındanbüyük vakıflar inşa ettirilmiştir. 1896 yılında ise Şerif Efendi ile Ragıp Efendi tarafından bir onarım daha görmüştür. 

Şeyh Camisi'nin onarım kitabesinde şöyle yazılmaktadır:

   ''Bu bir Nuran Mescididir. Yapup Evvelce Bedreddin
    Girenler buldu kutsiyet vahdi evanı aynı saatte
    Habibe ile giyup zevci saadet tacı Ragıp
    Bak eser cami-i yaptı Şerif eşratı saatte ''
 

Ayrıca camiyi yaptıran Şeyh Bedrettin'in mezarı da camii bahçesinde yer almaktadır. 

Adres: Şeyh Mahallesi Muğla Merkez 

Muğla Şeyh Camii, Muğla, Muğla Merkez, Tarihi Yerler

Gezgin K.

SehirAlem İçerik Yöneticisi - Gezgin / ( MUĞLA MUĞLA MERKEZ )

Şehrini Seç