Ortaca Dalyan Kral Ve Kaya Mezarları

Ortaca Dalyan Kral Ve Kaya Mezarları, Muğla, Ortaca, Tarihi Yerler Ortaca Dalyan Kral Ve Kaya Mezarları, Muğla, Ortaca, Tarihi Yerler

Adres:Dalyan Ortaca/Muğla

Dalyan'da birbirine yakın iki kümeden oluşan kaya mezarları vardır. Solda bulunan kaya mezarları yürüyerek gitmek mümkündür. Sağda bulunan kaya mezarına çıkmak için halat veya merdivene gerek vardır. Bu mezarlardan bir tanesi yüz yüze olan iki aslan kabartması süslenmiştir. En sağdaki kaya mezarı ise tamamlanmadan yarım bırakılmıştır.

Kaya Mezarları
Kaunos'taki Dalyan Kanalı'na bakan gösterişli kaya mezarları, İ.Ö binden beri Anadolu'da var olan bir geleneğin devamıdır. Cepheleri tapınak şeklinde oyulmuş bu mezarların antik çağda soygunlara uğramıştır. Arta kalan buluntular, bunların birer sülale mezarı olduğunu ve İ.Ö 4 Yüzyılda yapıldığını gösterir. Kaunos; Karia ve Lykıa bölgeleri arasında kalan bir önemli kenttir. İ.Ö 4 Yüzyılın ortalarına kadar kendi bölgesinde adına vermiştir. Kaunos'un M.Ö 3000 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Kentin kurucusu Milletos'un oğlu Kaunos'tur. Kaunos ve kız kardeşi Byblis hakkında değişik söylenti vardır: Byblis erkek kardeşi Kaunos'u deli gibi sever. Fakat Kaunos Byblis'i istemeyerek terk eder. Buna çok üzülen Byblis kendini asar Bu olay üzerine üzerine 'Kaunoslu aşkı' diye bir deyim doğar.

İkinci söylentiye göre de Kaunos, Byblis ile uygunsuz ilişkisi nedeniyle kovulur.Kaunos da o zamanlar Karia'lıların bulunduğu bu bölgeye gelerek kendi adıyla anılan Kaunos kentini kurar. Heredot ise Kaunosluları değişik gelenek ve göreneklerinden dolayı Karia'lılardan ve Likya'lılardan ayrı tutar. Kaunos dilinin zamanla Karia'lıların diline benzediğini söyler. George E.Bean'a göre Kaunos dili Karia diline çok benzemekle birlikte, kendine özgü pek çok özelliklerde göstermektedir. Kaunos'taki antik yerleşim merkezinin hepsini bir arada görebilmeniz için mutlaka dik bir dağın tepesinde bulunan kaleye çıkmanız gerekir. Kaleden tiyatro, kilise, hamam, tapınak, havuz, Kaya mezarları, kentin çevresini çevreleyen surlar, eski liman, Dalyan, İztuzu rahatça görünmektedir. Kalenin bulunduğu dağın güney yamacı dik bir uçurum görünümündedir. Bu nedenle kaleye tiyatronun bulunduğu yerden çıkmak gerekir. Kaunos'ta 1877-1952 yılları arasında yabancı arkeologlar tarafından çeşitli kazılar yapılmıştır. Ancak,1967 yılından bu yana Kaunos'taki kazı Prof. Dr. Baki Öğün tarafından yürütmekte olan kazılar günümüzde Prof. Dr. Cengiz Işık tarafından sürdürülmektedir.
Dalyan'ın en eski kültürünü barındıran Antik Kaunos Kenti'nin kaya mezarları görenleri büyüleyici güzellikleri ile çok etkiler. Anıt mezarların binlerce yıldan beri gündoğumunu izlemeleri ve tüm ovaya sonsuzluk içinde bakmaları insanları çok etkiler. Günümüzden 2400 yıl önce yurttaşlarımızca yapılan anıt mezarlar çeşitli zorluklarına rağmen koruma altında bulundurulmaktadır. Dalyan Belediyesi yerel yönetim olarak çalışmalara her zaman destek vermektedir. Bölgenin kazılarını sürdüren Prof. Dr. Cengiz Işık mezarların gece aydınlatılması, kültürel mirasın geleceğe taşınması konusunda yerel yönetimle her zaman iş birliği yapmaktadır.

Kaunos antik kendi Dalyan'a göre kıyının diğer tarafında yer alıyor. Kasabanın tam karşısında ise ünlü kaya mezarları düşüyor. Arkeologların tamamıyla Kaunos'a özgü olduğunu saptadığı tapınak cepheli kaya mezarları kentin zengin geçmişinden kalan en güçlü izler. Kaunos limanının alüvyonlarla dolması ve sıtma hastalıkları yüzünden terkedilmiş. Kaunos İ.S 1. yüzyıla kadar ünlü bir liman kenti olduğuna göre, bugünkü Dalyan Kanalı da o tarihe dek, Sülüklü Göl'e kadar gemi girişine elverişliydi. Ama çağlardan beri toprak taşıyan su, limanları gemi barındıramaz hale getirince Kaunos'lular da kentleri terk etmiş, belki de deniz kenarında, kanalı olmayan bir yere kaçmışlardır.(kyn:http://www.dalyantatil.net/kaya_mezarlari.htm).

Muğla Ortaca Tarihi Yerler

Şehrini Seç