Yatağan İnce Kemer Köprüsü

Yatağan İnce Kemer Köprüsü, Muğla, Yatağan, Tarihi Yerler Yatağan İnce Kemer Köprüsü, Muğla, Yatağan, Tarihi Yerler

Adres:Eski Aydın Karayolu Üzeri Yatağan/Muğla

Eski Aydın Karayolu üzerinde bulunan M.Ö. 1. yüzyılın ilk yarısında kurulduğu sanılan üç kemerli antik köprü, Çine çayı üzerinde antik bir su kanalıdır."Alabanda (Araphisar)’ın suyu güneydoğudaki pınarlardan derlenerek 21,4 km uzunluğunda, dikdörtgen kesitli bir kanalla kente iletilmektedir. Kanal kesiti genellikle 90 cm genişliğinde, birinci grup pınarlardan sonra 65 cm, ikinci grup pınarlardan sonra 10 cm yüksekliğinde ve içi harçla kaplı olup, yöredeki çoğu mercanın aksine, civarlarında kireç tortusuna pek rastlanmamaktadır. Kanal eğilimi %2,2 ikinci bölümde %0,74 civarında olup, 400-800 1/S kapasiteye sahiptir. Kentin dış duvarlarının kapladığı alan belirli ve 75 ha. Kadar olduğuna göre, ihtiyacın çok üzerinde gözüken bu debinin, muhtemelen sulama gibi başka amaçlarla da kullanıldığı düşünülebilir.

İnce Kemer ve çevresindeki taş borular suyun hangi yöne iletildiğinin saptanabilmesine yeterli durumda olmadıklarından, bunların Çine çayının öte yakasındaki Gerga’ya su iletiminde yer aldığı, belki de Alabanda ve Gerga su iletim mecralarının birleşerek daha güneydeki pınarlardan da müştereken su alabilecekleri akla gelmektedir.”(kyn:https://www.facebook.com/pages/YATA%C4%9EAN/50467495063sk=info)

.

Şehrini Seç