Dil beyni geliştiriyor
, , , BILIM VE T,

Dil beyni geliştiriyor

Dil bilmek , beynimizin iki yarısını kullanmamızı sağlıyor . İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr . Filiz Mergen tarafından gerçekleştirilen araştırmada , Türkçe ve İngilizceyi eş zamanlı olarak öğrenenlerin iki dildeki sözcükleri idrak etmek hızı ve cevaplarının doğruluk oranları özdeş şekilde gerçekleşiyor . Sadece Türkçe bilenlerin ise sözcükleri beyinin sol yarı küresinde daha hızlı algıladıkları ortaya çıktı .
Türkçe ve İngilizceyi eş zamanlı öğrenen 48 , anadili Türkçe olan 53 kişi üzerinde yapılan çalışmada , his içerikli sözcükleri görsel olarak algılamanın beynin hangi yarı küresinde gerçekleştiği araştırıldı . İEÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr . Filiz Mergen , araştırma sırasında mesut , muteber , yalan , vahşet gibi his sözcüklerinin bilgisayar ekranından katılımcılara gösterildiğini belirterek , “Türkçe ve İngilizceyi çocukluk döneminde ve eş zamanlı öğrenen bireylerin her iki dildeki his sözcüklerini idrak etmek becerilerinde bir farklılık olmadığı ortaya çıktı . Katılımcılara anlamı olmayan sözcüklerin moyur , kines gibi harf dizilerinden ayırt etmeleri istendi . Yazılım programı aracılığıyla katılımcıların ne dek sürede karar verip tuşa bastığı , verdikleri cevapların doğru olup olmadığını kaydedildi . Katılımcıların her iki dildeki sözcükleri idrak etmek hızı ve cevaplarının doğruluk oranlarının bildikleri dillere göre bir ayrım olmadığını gösterdi . Bir başka deyişle , çocukluk döneminde ve eş zamanlı olarak edinilen dillerin bireyler üzerinde duygusal açıdan benzer şekilde etki uyandırdığını belirledik” dedi .

Farklı dillerin beyindeki etkisi
Türkçe ve İngilizce sözcükleri algılamalarında sağ ve sol yarı küre arasında bir ayrım olmadığını gözlediklerini aktaran Mergen , şunları söyledi: “İki lisan bilen ve sadece Türkçe bilen katılımcıların sözcükleri tanımadaki hızını da belirledik . İki lisan bilenlerin Türkçe sözcükleri , tek lisan bilenler dek hızlı tanıyıp yanıt veremediklerini gördük . Bunun yanı sıra , verdikleri cevapların doğruluğu açısından iki grup arasında ayrım görülmedi . Bu sonuçlar Türkçe-İngilizce bilenlerin dillerdeki his algısının özdeş , lisan algısını gerçekleştiren beyin altyapısının tek lisan bilen bireylerden ayrımlı olduğunu gösteriyor .”
20.02.2017 10:06:32

Şehrini Seç