Uşak Burmalı Câmii

Uşak Burmalı Câmii, Uşak, Uşak Merkez, Tarihi Yerler Uşak Burmalı Câmii, Uşak, Uşak Merkez, Tarihi Yerler

Adres :İslice Mh. 64100 Uşak

Uşak Burmalı Câmii

Uşak il merkezinde bulunmaktadır.Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte kapısında bulunan kitabede 1769 yılında tadilat gördüğü anlaşılmaktadır.

Bu kitabede:

“Çün harabe müşerref oldu bu cami ey hüncaz

Hoş delalet kıldı tamirine Abdullah izam

Hayre sai olduğu içün ol azizi muhterem

Yeğinle buldu hayatı kubbe şadırvan can

Çün minare giyecek başına bir zerrin külah

Dedi tarihi bir müferriş camii oldu bu tamam hicri sene 1185 (m.1769).”

yazmaktadır.

Camii iki kubbelidir.1867 ve 1922 yıllarında yangın geçirmiş, 1922 ve 1988 yıllarında onarım görmüştür.

Caminin minaresi kırmızı tuğladen yapılmıştır,tek şerefelidir.Minare yivli ve helezonik bir biçimde yükseldiğinden Burma Camii adını almıştır.

1867 ve 1922 yıllarında yangın geçirmiş, 1922 ,1988 ve 2008 yıllarında onarım görmüştür.(kynk:vikipedi)

Uşak Burmalı Câmii, Uşak, Uşak Merkez, Tarihi Yerler

SEVİL E.

SehirAlem İçerik Yöneticisi - Gezgin / ( UŞAK UŞAK MERKEZ )

Şehrini Seç