Afyonkarahisar  Tarihi Yerler

Sultandağı Sahipata Kervansarayı Afyonkarahisar Suldandağı Tarihi Yerler

Sultandağı Sahipata Kervansarayı

Konya Afyon yolu üzerindeki Sultandağı İlçesi içerisinde bulunan Kervansarayın biri avlu kapısı üzerinde, diğeri kapalı kısmın kapısı üzerinde bulunan kitabesinde eserin, Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata ismiyle tanınan Fahrettin Ali Bin El Hüseyin tarafından 674 H.(1249) tarihinde yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kalın ve kuvvetli duvarlarla çevrilmiş olan avlunun nihayetindeki kareye yakın dikdörtgen planlı kapalı kısımda ve avlunun kuzey duvarı ortasında iki büyük cümle kapısı bulunmaktadır. Avlu, kervansaray önünde adeta bir kale durumunda büyük bir dikdörtgen teşkil etmektedir. Gayet kalın olan duvarlar köşelerde, dört köşe, portalin iki yanı da ise yarım silindirik payandalarla takviye edilerek bir kalenin burçları şeklinde bir görünüşte olup, kesme taştan yapılmış ve niş üzeri etrafı kademeli profillerle süslenmiştir. Portal nişinin iki köşesinde iki sütunce yer almakta olup niş üzeri zengin mukarnaslarla donanmıştır. Bu kısımdaki bazı mukarnasların içleri antik sanatta görülen istiridye motifi ile motifi ile altı, yedi dilime ayrılmıştır. Niş köşe dolgularının içleri geometrik desende rozetlerle süslenmiş olup büyük nişin iki yanı duvarında iki küçük; niş yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış olan giriş kapısının söveleri üzerindeki yay kemer geçmeler halindedir. Büyük niş üzerinde mukarnasların başladığı kısmın altında bütün kenarca uzanan inşa kitabesi bulunmaktadır. Dış cepheden sağlam olan cümle kapısı, içeride, haraptır.
Emirdağ Amorium Antik Kenti Afyonkarahisar Emirdağ Tarihi Yerler

Emirdağ Amorium Antik Kenti

Resmi kayıtlarda Afyon’a bağlı bir ilçe olarak geçen, halkının çoğunun ise Belçika’nın Ghent ve Brüksel şehirlerinde ikamet ettiği bir yerdir Emirdağ ve bu ilçeye bağlı günümüzde pek çok köy bulunmaktadır.Tarihi 8.yy’a kadar uzanan Emirdağ’ın toprakları bir zamanlar Hititler’den Lidyalılar’a, Eski Yunanlılar’dan Bizanslılar’a kadar pek çok hükümdarlığa ev sahipliği yapmıştır. Ancak geçmişi daha da eskilere dayanan ve bu yazıma da konu olan, Emirdağ’ın yaklaşık 13 km. uzağında “Amorium” ismiyle bilinen tarihi bir yerleşim alanı da vardır ki, günümüzde sadece ülkemizden değil aynı zamanda dünyanın pek çok yerinden arkeologların, paleontologların ve medya mensubu insanların iştahını kabartmaktadır.Amorium Eski Yunanca’da “Amorion” ve Arap-İslam kaynaklarında ise “Ammuriye” olarak yer almıştır. “Peki nedir Amorium’un anlamı?” dediğinizi duyar gibiyim. İlk etapta, Latin bir kelime olan ve aşk anlamına gelen “Amor” kelimesinden “Amorium”un türetildiği düşünülse de durum böyle değildir. İlkçağ Hint-Avrupa kavimlerinde “anne” anlamına gelen “ma” kelime kökeniyle günümüzdeki “Amorium” isminin bağdaştırıldığını söyleyebilirim. Zaten Anadolu Ana Tanrıça kültü bizi bu düşünceye daha çok sevk etmektedir. Amorium’un M.Ö. 333 yılına dayanan köklü geçmişine bakıldığında; Büyük İskender’den, Bizans İmparatorluğu’na, Emeviler, Abbasiler ve Anadolu Selçuklular’a ait önemli kalıntılara rastlanmaktadır. Günümüzde Amorium antik kentinin hemen yakınında Hisarköy isimli bir köy bulunmaktadır.Hisarköy 1892 yılında kurulmuştur. Amorium, Hisarköy ve Emirdağ’ın tarih açısından belki de en büyük önemi bu yerlerin Orta Anadolu’da Türklerin varlığına ilk kanıt olarak gösterilmiş olmasıdır. Evet 838’de Amorium – Hisarköy – Emirdağ Türkler tarafından kuşatılmıştır. Çünkü şehri kuşatan ve annesi Türk olan Abbasi Halifesi al-Mu’tassim’in ordusu, Türk komutanları tarafından komuta ediliyormuş ve büyük çoğunluğu Türk askeri kuvvetlerinden oluşuyormuş.

Şehrini Seç