Çine

Yüz Ölçümü: 943 km2
Nüfusu: 53.820
Posta Kodu: 09500
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

Çine ilçesi Aydın iline bağlıdır. Büyük Menderes Havzasının güneyinde Çine Çayının suladığı, yeşil alanlara bakan Madran Dağı nın güneybatı eteklerinde kurulmuştur. Çine antik Kayra ve Ionya bölgelerini birbirine bağlayan geçit üzerinde olması nedeni ile Aydının eski ve önemli yerleşim yerlerinden biridir. Günümüzde de ayni işleve sahiptir.

İlçenin önceki adı Kıroba idi. Eskiçine'nin önemini yitirmesinden sonra "Kıroba" isimli köyde gelişen yerleşim ve nüfusun Eskiçine'yi geçmesi sonucunda ismi Çine olarak değiştirilmiştir.

Bu güzel Vadi ve içinden akan Çine çayı mitolojideki Marsyas efsanesine konu olmuştur. Efsane şöyleir: Tanrıça Athena bu vadi içinden akan derenin kenarında dolaşıp kaval çalarken sudaki aksinde yanaklarının şişkin olduğunu görmüş. Aksini çirkin bulup fırlatıp atmış kavalı. Kavalı bulan Marsyas zamanla öyle güzel çalmaya başlamış ki, ünü her yeri sarmış. Müzikte kendisini rakipsiz gören Tanrı Apollon'a kafa tutar hale gelmiş. Apollon Marsyas’ı yarışmaya davet etmiş. Kral Midas ta hakem olmuş. Marsyas kavalı daha güzel çalmasına rağmen yenik ilan edilmiş, ama kıskançlığını yenemeyen Apollon Marsyas’ın derisini yüzdürmüş, Midas’ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürmüş. Ama sonradan yaptığna pişman olup Marsyas’ın bedenini ırmak haline getirmiş. İşte antik adıyla Marsyas, bugünkü adıyla Çine çayı böyle oluşmuş.

İlçe verimli toprakları, doğal koşullarının elverişliliği ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle tarihi çok eskilere dayanır.

Kurtuluş Savaşı döneminde milis güçleri tarafından Büyük Menderes üzerindeki köprüler imha edildiğinden dolayı, Yunan işgaline uğramamış nadir Ege ilçelerinden biridir. Ve bu nedenle Çine ilçesinin Kurtuluş Günü yoktur.

İlçenin kuzeyinde Köşk ve Merkez İlçe, güneyinde Muğla ili, doğusunda Bozdoğan, kuzeydoğusunda Yenipazar, batısında Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri ile çevrilidir. Büyük Menderes havzasının güneyinde Madran dağının güneybatı eteklerinde Aydın-Muğla yolu üzerinde yer alır. Merkez ilçeye 38 km. uzaklıktadır. İlçe verimli toprakları, doğal koşullarının elverişliliği ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle tarihi çok eskilere dayanır.

İlçenin toplam nüfusu 53.820 olup, 20220 si ilçe merkezinde yaşamaktadır.8862 hane olduğu kabul edilmektedir.İlçedeki esnaf potansiyeli 1685 dir.

Çine İlçesinin 6 adet mahallesi ve 65 adet köyü bulunmaktadır.İlçeye bağlı bir belde (Akçaova) bulunmaktadır.

İlçemizde toplam 54.000 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bunların 25.500 ü Kültür, 18.000 i Melez ve 7.500 ü Yerlidir.Toplam küçükbaş hayvan sayısı 18.000 dir.bunların 12.500 ünü koyun ve 5.500ünü keçiler oluşturmaktadır.İlçemiz hayvan varlığının tamama yakını belli dönemlerde merada tabii olarak beslenmekte olup, yaklaşık 6000 adet büyükbaş hayvanın bakım ve beslenmesi meradan belli dönemlerde takviye ve su verilerek yapılmaktadır.Ayrıca 200 adet yerli hayvan merada tamamen yabani olarak yetişmektedir.İlçemiz dahilinde halen faal olarak devam eden 8400 adet ticari ve zati ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi mevcuttur.Bu işletmelerden tamamına yakını hayvancılıkla ilgili süt destekleme priminden, yem bitkisi ekiminden yaklaşık 1000 adet işletme amaçlı anaç sığır desteklemesinden ve 25 adet ve üzeri küçükbaş hayvana sahip 50 adet küçükbaş hayvan işletmesi koyun-keçi desteklemesinden faydalanmaktadır.

İlçemizde doğrudan gelir desteği alan 8800 adet zeytin üreticisi bulunmaktadır.4,5 – 5 milyon zeytin ağacı olup; %85 i ``deliceden memeciğe`` dönüştürülmüş, geri kalanı kültür zeytinciliğidir.

İlçemiz özellikle dünyanın en kaliteli sodyum, feldspat ve kuvars maden rezervlerine sahiptir. İlçemizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 maden şirketi, bugün 2500 civarında isçiyi istihdam eder hale getirdi. Bu şirketler Çine ve Karpuzlu dağlarında çıkarttıkları, kırma ve öğütme tesislerinde isledikleri Beyaz Madenlerin yüzde 80 i ihraç ederek, ülke ekonomisine artı katma değer sağlamaktadırlar.

İlçemiz tarım alanlarında buğday, mısır (tane-silajlık), pamuk, yer fıstığı, çavdar yetiştirilmektedir. Yüksek seviyelerde yetişen elma,kestane,armut ve ceviz ile sebzecilik ve meyvacılık tarımda önemli yer tutmaktadır. İlçemiz tarımında sulama ihtiyacı Topçam Barajı ile Akçaova Çatak Sulama Göletlerinden ve ova içerisinde bulunan elektrikli ve dizel motopomplar vasıtası ile sağlanmaktadır.Ayrıca Çine Ovasının tamamının sulanmasını sağlayacak olan Çine Barajı yapımı sona ermiştir.

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ine - http://www.cine.bel.tr/1-Cine-Tarihcesi-BelediyeYaziDetayi.aspx)

ÇİNE İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI

Kaymakamlık: 0 256 711 60 01
Belediye: 0 256 711 60 28
İlçe Emniyet Müdürlüğü: 0 256 711 60 56
İlçe Jandarma Komutanlığı: 0 256 711 64 10
Askerlik Şubesi Başkanlığı: 0 256 711 62 90
Adliye: 0 256 711 56 16
İlçe Seçim Kurulu: 0 256 711 69 56
İlçe Özel İdare Müdürlüğü: 0 256 711 60 46
İlçe Nüfus Müdürlüğü: 0 256 711 04 03
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü: 0 256 711 34 04
Mal Müdürlüğü: 0 256 711 64 00
Vergi Dairesi Müdürlüğü: 0 256 711 10 01
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 0 256 711 61 64
Gıda Tarım ve Hayvanvılık İlçe Müdürlüğü: 0 256 711 60 34
Tapu Müdürlüğü: 0 256 711 61 08
Kadastro Şefliği: 0 256 711 61 08
Devlet Hastanesi: 0 256 711 59 00
Orman İşletme Şefliği: 0 256 711 61 05
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü: 0 256 711 62 74

Şehrini Seç