Kuyucak

Yüz Ölçümü: 499 Km2
Nüfusu: 27,755
Posta kodu: 09930
İl alan kodu: 0256
İl plaka kodu: 09

Kuyucak, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin bir ilçesidir.
Kuyucak batısında Nazilli ilçesi, doğusunda Buharkent ilçesiyle çevrilidir. İlçeye 5 belde ve 23 köy bağlıdır. İlçede tarım ve hayvancılık ön plana çıkmıştır. İlçede genelde pamuk, portakal,incir, iğlek, zeytin yetiştirilir. İlçenin ismi duyumlara göre daha önceden kuyunun çok olmasından dolayı Kuyuçok imiş. Zamanla ismi Kuyucak olarak değişmiştir. İlçenin su ihtiyacı etrafındaki dağlardan sağlanmaktadır.

İncir(yemiş) memleketi olarak bilinen "Aydın" ilinin, incirin erkeği diye bilinen "İLEK" isimli, görüntüsü incir gibi ama içerisinde zamanı geldiğinde(Haziran ayının ilk günlerinden, yaklaşık olarak 20. gününe kadar süren) sinek oluşan ve oluşan sineğin incirin içine girip aşılamasıyla incirin dayanıklılığı ve lezzetini oluşturan bir görevi olan meyvenin kaynağını Kuyucak ilçesi barındırmaktadır.

 Kuyucak'ın ilk yerleşim yerlerini neresi, ne zaman olduğu ve burada kimler tarafından yerleşildiği kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan tarihi araştırmalar, incelemeler, bulunan tarihi eserler, Kuyucak yöresinde Romalılardan beri çeşitli medeniyetleri yaşadığını göstermektedir.

     Bu görüşü, ilçenin 1 km kadar batısında bulunan Mersinlidere mevkiindeki bir tepenin yamacında çift süren bir çiftçi tarafından bulunan iki kulplu toprak küp, küçük süs eşyaları, ilçenin beş km güneyinde bulunan antik kent şehri kanıtlamaktadır. Romalılar dönemini en önemli şehirlerinden biri olan antik kent ne yazık ki günümüze kadar kazılara başlanamadığından gün ışığına çıkarılamamış, yörenin tarihine ışık tutamamıştır.

Ayrıca Karasu-Kuyucak yolu üstünde Karapınar köyü yakınlarında Karapınar köylüleri tarafından bulunan ve aydın müzesine götürülen mezarın da roma dönemine ait olduğu saptanmıştır. Yine Ortakçı köyündeki kaplıcaların Romalılar devrinden kaldığı, Bucak köyü yakınlarında orman yolu çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin de Romalılara ait olduğu görülmüştür. Bütün bunların Kuyucak ve yöresinde yerleşimin çok eskilere dayandığını, yerleşimin ilk Romalılarla başladığını göstermektedir. Gene Proto Hititler, Lidyalılar da. Bu yerlerde medeniyetler kurmuşlardır.

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuyucak - http://www.kuyucak.gov.tr/default_B0.aspxcontent=1037)

KUYUCAK İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI

Kuyucak Kaymakamlığı: 0256 3714016
Kuyucak Belediyesi: 0256 371 4018
Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 0256 3714838
Kuyucak Halk Eğitim Merkezi: 0256 3714220
Kuyucak İlçe Hastanesi: 0256 3714024
Kuyucak Adliyesi: 0256 3714858
Kuyucak Cumhuriyet Savcılığı: 0256 3714020
Kuyucak Jandarma Komutanlığı: 0256 3714397
Kuyucak Emniyet Müdürlüğü: 0256 3714054
Kuyucak Mal Müdürlüğü: 0256 3714342
Kuyucak Nüfus Müdürlüğü: 0256 3713734
Kuyucak İlçe Seçim Kurulu: 0256 3714286
Kuyucak Müftülük: 0256 3714064
Kuyucak Çiftçi Malları Kor.Bşk: 0256 3714291
Kuyucak İlçe Trafik: 0256 3714307
Kuyucak İlçe Tarım: 0256 3714003
Kuyucak İcra Müdürlüğü: 0256 3713014
Kuyucak Tapu Kadastro Müdürlüğü: 0256 3714334
Kuyucak Noter: 0256 3714314
Kuyucak Tapu Sicil Müdürlüğü: 0256 3714013
Kuyucak Türk Hava Kurumu: 0256 3714113
Kuyucak Orman İşletme Şefliği: 0256 3714055
Kuyucak Kütüphane: 0256 3714021

Kuşadası

Yüzölçümü :  264 km2'
Nüfus : 88.464
Posta Kodu: 09400
İl Alan Kodu: 0 256
İl Plaka Kodu: 09

 

Kuşadası Türkiye'nin Aydın iline bağlı bir ilçe. İlin kuzey batısında bulunan ilçe, Aydın il merkezine 71 km., İzmir il merkezine 95 km. uzaklıktadır. Ege Denizi kıyısında kurulu ilçe, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerindendir.

İlçenin alanı 264 Km2 olup, 2011 Yılı  sonuçlarına göre 88 484 kişi yaşamaktadır

Kuşadası yakınında Yılancı Burnu denilen yerde, Efes'e bağlı Neopolis ismi ile İonlar tarafından kurulduğu sanılmaktadır.

Şehir daha önce, Pilavtepe eteklerinde, Andızkulesi denilen yerde kurulmuştur. Bir müddet sonra Bizanslılara ait olan bu kıyılara Venedik ve Cenevizliler, ekonomik bakımdan egemen olmuşlardır. Ulaşım güçlükleri nedeni ile Kuşadası; Andızkulesi mevkiinden alınarak bugünkü yerinde Yeni İskele (Scala Nuova) adı ile kurulmuştur.

Kuşadası'nın adını verdiği Kuşadası Körfezi ve yakın çevresi, sanat ve kültür merkezleri olarak bilinmektedir ve ilk çağlardan beri birçok farklı medeniyeti barındırmıştır.

M.Ö. 3000 yıllarında Lelegler, M.Ö. 11.yy'da Aioller, M.Ö. 9.yy'da İonlar bölgede hakim olmuşlardır. Büyük Menderes ve Gediz Irmakları arasında kalan alan, antik çağlarda İonia adını alır. Tüccar ve denizci olan İonlar denizaşırı ticaret sayesinde kısa zamanda zengişleşmişler ve üstün bir politik güce sahip olmuşlardır. Tarihte "İon Kolonileri" adını alan 12 şehir kurmuşlardır.

Kuşadası, antik çağlarda Anadolu'nun Akdeniz'e açılan başlıca limanlarından biri idi. O devirde Neopolis adı ile anılıyordu. M.Ö. 7.yy.da başkentleri Sardes olan Lydialılar yöreye hakim olmuşlardır.

M.Ö. 546′da başlayan Pers hakimiyeti, M.Ö. 334′de Büyük İskender'in tüm Anadolu'yu ele geçirmesine kadar devam eder. Bundan sonra Anadolu'da Yunan medeniyeti ile yerli Anadolu medeniyetinin sentezi olarak yepyeni bir çağ, yepyenibir sanat ve kültür anlayışı hakim olur ve bu çağ "Helenistik Çağ" adı ile anılır. Efes, Milet, Priene ve Didim bu devrin en ünlü şehirleridir.

M.Ö. 2. yy.da Romalılar yöreye egemen oldular. Hristiyanlığın ilk yıllarında, Meryem Ana'nın ve havarilerinden St.Jean'ın Efes'e gelip yerleşmesiyle burası bir dini merkez haline gelir. Miletus da Hristyanlık çağında Piskoposluk merkezidir. Bizans Çağında "Ania" adı ile anılır. Kuşadası, ortaçağda korsanlar tarafından kullanılan bir liman olmuştur. 15.yy.da, Venedikliler ve Cenevizliler zamanında şehir "Scala Nuova" adını alır.

1086′da I. Süleymanşah'ın bölgeyi Selçuk Devleti'ne katmasıyla Türk egemenliği başlar. Bölge, bu devirde kervan yollarının Ege'ye açılan bir ihraç kapısı olmuştur. Ancak Selçuk Devleti'nin egemenliği 1. Haçlı Seferleri nedeniyle kısa sürdü ve yeniden Bizans'ın eline geçti. 1280′lerin sonunda Menteşeoğulları,1397-1402 arasında Osmanlıların egemenliğine girdi. 1402-1425 arası yeniden Aydınoğulları'nın eline geçtiyse de 1425′te Osmanlılar bölgeyi kesinlikle ele geçirir.

Kuşadası, 1413 yılında 1.Mehmet (Çelebi) tarafından Osmanlı egemenliğine katılmıştır. Bu tarihten sonra, şehir tamamen Türklerin elinde kalmış ve Türklerin yaptığı eserlerle dolmaya başlamıştır. Bunlardan bugünkü Kervansaray ve Kuşadası'nı çeviren surlar, Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Surlarla çevrili şehre o zaman ancak üç kapıdan girilebilmekteydi. Bu kapılardan bir tanesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile Kahramanlar Caddesini birbirinden ayırmakta ve üst kısmı bugün Şehiriçi Trafik Bölge Amirliği olarak kullanılmaktadır. Diğer kapılar bugün mevcut değildir.

Küçükada, Bizanslılar için önemli bir askeri üs görevini yapan Güvercinada, 1834 yılında büyük bir yenilenme görmüş ve ünlü kalesi yapılmıştır. "Kuşadası" adı bu kaleden gelmektedir.

Kuşadası, Kurtuluş Savaşı'nda 1919-1921 yılları arasında İtalya'nın, onların çekilmesiyle Yunanistan'ın işgaline girdi ve 7 Eylül 1922′de düşman işgalinden kurtuldu..

Ege Bölgesi'nde, Aydın İline bağlı ilçe olan Kuşadası, doğusunda ve güneyinde Söke İlçesi, batısında Ege Denizi, kuzeyinde de İzmir İli ile çevrilidir.

Aydın ilinin batı kesiminde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Durmuş Dağının batı uzantısı, güneyini ise Dilek Dağı da denilen Samsun Dağı engebelendirir. Aydın Dağlarının batı uzantısı durumundaki Samsun Dağı, ilçenin güneybatısında Dilek Yarımadasını oluşturarak Sisam (Samos) Adasına geçer. Kuşadası'nın güney kesimindeki kıyıların ardından da ovalık bir alan uzanır.

İlçe ekonomisi turizm ve tarıma dayanmaktadır. Güney kıyıları doğal kumsallarla kaplı oluşundan ötürü buraya turizm yönünden çeşitli yatırımlar yapılmıştır. Tatil Köyleri, oteller, moteller ve pansiyonlar bunların başında gelmektedir. Ancak bu yoğun yapılaşma doğal ve tarihi çevrenin tahribine de yol açmıştır. Kuşadası eskiden sebzecilik ve meyvacılıkla geçimini sağlarken, bu alanların turistik tesis yapımına yönelmesiyle bitkisel üretim gerilemiştir. Bununla beraber zeytin, buğday, mısır, incir, turunçgiller ve arpa yetiştirilmektedir. Son yıllarda şeftali üreticiliğinde artış görülmüş, az da olsa üzüm, yerfıstığı, baklagiller ve pamuk da yetiştirilmektedir. Kuşadası'nın çevresinde maden suları bulunmaktadır. Ayrıca ilçede zımpara taşı yatakları da vardır. (Kyn: kusadasi.com.tr)

 

KUŞADASI RESMİ DAİRE TELEFONLARI ( 0 256)


Kuşadası Kaymakamlığı        :6141016
Kaymakamlık Yazı İşleri Md. :6146992
Özel Daire Md.                     :6141057
Garnizon Komutanlığı            :6141019 - 6127200
Jandarma Komutanlığı           :6141019 - 6133414
Askerlik Şubesi                     :6141024

 

KUŞADASI ADLİYE TELEFONLARI
Santral 6141018
Cumhuriyet Başsavcılığı 6122419 - 6143798
Savcılık 6141519 - 6143800
Asliye Ceza Hakimliği 6148839 - 6143802
Asliye Hukuk Hakimliği 6143431
Sulh Hukuk Hakimliği 6133714
Baro Temsilciliği 6126637
İlçe Seçim Müdürlüğü 6141018
İcra Müdürlüğü 6141018

 

KUŞADASI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI
Santral 6141382
Merkez Karakol 6141022
Pasaport 6145349
Trafik Bölge 6141395
Deniz Bürosu 6141381
Asayiş Büro 6124487
Siteler Polis Merkezi 6122055

 

KUŞADASI DAİRE AMİRLİKLERİ TELEFONLARI

Vergi Dairesi 6127096 - 6120419
Nüfus Müdürlüğü 6125064
Tarım İlçe Müdürlüğü 6141023 - 6141092
Mal Müdürlüğü 6141013 - 6144712
Hazine Avukatlığı 6122070
Mal Md. Denetim Odası 6143765
Müftülük 6141157
Tapu Kadastro 6141352 - 6147085
Turizm Danışma Md. 6141103

 

KUŞADASI BELEDİYE TELEFONLARI
Belediye Başkanı 614 10 03 - 4101
Belediye Başkan Yardımcılığı 614 24 62 - 4109
Yazı İşleri Md. 614 10 03 - 4110
Hesap İşleri Md. 614 10 03 - 4129
Fen İşleri Md. 614 10 03 - 4121
Hukuk İşleri 614 10 03 - 4107
Zabıta Amirliği 614 10 03 - 4141
Tabiplik 614 10 03 - 4153
Veterinerlik 614 10 03 - 4156
İtfaiye Hizmetleri 614 24 65 - 110
Emlak Şefliği 614 10 03 - 4138
Su İşleri 614 10 03 - 4139
Ayniyat Saymanlığı 614 10 03 - 4123
Çevre Sağlık 614 10 03 - 4142
Personel İşleri 614 10 03 - 4146
Evlendirme 614 10 03 - 4149
Basın 612 05 70 - 4112
Garaj Amirliği 614 39 81
Kademe Amirliği 614 59 94
Temizlik İşleri Amirliği 614 10 03 - 4148
Altyapı Amirliği 614 10 03 - 4159
Elektrik İşleri 614 10 03 - 4158
Bayındırlık Amirliği 614 10 03 - 4160
Parkbahçe Amirliği 612 56 96
Su Arıza 614 10 03 - 4157 - 158
Hal Şefliği 614 71 57
Huzurevi 613 32 81
Kapalı Spor Salonu 612 83 62
Mezarlık 612 67 20
Bilgi İşlem 614 10 03 - 4128
Halkla İlişkiler 614 10 03 - 4117
Yaşlı Hİzmetleri 614 10 03 - 4154

 

KUŞADASI ACİL DURUM TELEFONLARI

Yangın İhbar  110

Sıhhi İmdat  112

Alo Zabıta Servisi  153

Alo Trafik Servisi  154

Polis İmdat Servisi  155

Jandarma İmdat Servisi  156

 

Söke

Yüz Ölçüm:981km2
Posta Kodu:09200
Nüfus:115,541
İl Alan Kodu: 0 256
İl Plaka Kodu: 09

Söke, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin batısında yer alan Ege Denizi'ne sahili olan bir ilçedir. Yüzölçümü bakımından ilin en büyük ilçesidir. 1,384 (Bu miktar Didim ilçesi ayrılmadan (1992) önceydi, Şimdiki yüz ölçümü 981 km²'dir) km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir.

Eski adı: Yunanca: Σώκια, Sokia, Aneon olan Söke, Bizans egemenliğinin sonlarına doğru, 1300 yıllarında, Aydın Bey'in Türkmen aşiretlerini buraya getirdiği ve Söke'yi bu aşiretlerden birinin başkanı olan Süleyman Şah'ın dedesi adına aşiretin merkezi yaptığı söylenir. 1426'da Menteşe Beyliğinin merkezi olan Söke, Osmanlılar döneminde Aydın Vilayeti'nin Menteşe Sancağının merkezi olmaya devam ettiyse de 17. yüzyıldan itibaren Kaptanpaşa Eyaleti'nin sancağı, 1841'de Aydın Eyaleti'nin (1861'den sonra Aydın Vilayeti) Sığla sancağına bağlı kaza olarak kaldı. 1924'ten sonra Aydın'ın ilçesi oldu.

Söke'den 19. yüzyıl ile 20. yüzyıllar arasında Bozdoğan Aşiretine mensup yörük aşiretleri Kozan Postkabasakal Köyü, Zeytinbeli kasabası, Tarsus gibi Çukurova gibi yörelerine Osmanlı Devleti tarafından zorunlu göç ettirilmiştir.

Beşparmak dağı 1200 Samsun dağı ise 1300 metre yüksekliğindedir.
Söke bölgesi Akdeniz iklim kuşağı içerisindedir.Kışın yağışlı, yazları kurak geçer. Nem oranı diğer bölgeler göre yüksektir.
Çam ve makilik dahil her türlü yabancı bitki yanında kültürü yapılan pamuk, bilumum Hububat, Meyve, Sebze, Zeytin, İncir, Üzüm yetiştirilir.

Söke Türkiye'nin en önemli pamuk üretim alanlarından biridir. İlçenin ekonomisi, yıllık gayrisafi hasılanın %70'ini sağlayan tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi malları üretimine dayanmaktadır. Tarıma dayalı 59 adet 9 ayrı üretim dalında faaliyet gösteren sanayi tesisi, 12 ayrı dalda faaliyet gösteren 93 adet tarım ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile 6 ayrı konuda faaliyet gösteren 15 adet kooperatif kuruluşu ile yüksek bir potansiyele sahip bulunmaktadır.
Söke ilçesindeki büyük sanayi kuruluşları şunlardır : Söktaş, Batı-Söke çimento sanayi, Mavi Ege (Lee), Söke Değirmencilik, Yüksel seramik A.Ş., Ekenerler Gömlek Fabrikası , 7-16 adet değişik kapasiteli çırçır fabrikası . Kuruluşu tamamlanan organize sanayi bölgesinin faaliyete geçirilmesi ile de Söke'nin ekonomik yönden gelişmesi hızlanacaktır. 

lçe merkezi ile birlikte 43 yerleşim biriminde bulunan 16.095 çiftçi aile 51.604 kişilik nüfusuyla tarımsal üretim yaparak ilçe üretimine katkıda bulunmaktadır.
Çiftçimiz sahip olduğu 4.500'ü bulan tarımsal iş makinesı ile bunların 50 Küsur çeşitli ekipmaları ile 37.530.8 hektar alanda başta pamuk-hububat-mısır ve ayçiçeği ile diğer tarla bitkileri üretimi, 22.647.3 hektar alanda da zeytin-narenciye-incir ve diğer meyve üretimi, 770 hektar alanda da sebze-bostan (karpuz) üretimi yapılmaktadır.
Ayrıca 21.510 büyükbaş ve 1.150.000 adet kanatlı hayvan varlığıyla hayvansal tarım ürünleri istihsal ederek ekonomiye kazandırılmaktadır.
Mevcut 21.350 adet arı kovanı ile yüzlerce çiftçimiz elde ettiği yaklaşık 427 ton bal üretimiyle ilçemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Söke' de, 2 Genel Lise, 6 Meslek Lisesi,1 Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 Çok Programlı Lise (Bağarası) 3  Bağımsız Anaokulumuz vardır. İlçemizde açık bulunan 46 İlköğretim okulundan 19' u merkezde,  18' i Köy ve Kasabalarda, 9' i ise birleştirilmiş sınıflı olarak köylerde bulunmaktadır. İlçe merkezinde bulunan 19 ilköğretim okulunun  2 tanesinde ikili eğitim yapılmaktadır.
İlçemiz ilköğretim okullarında 592, liselerde 266 olmak üzere toplam 858 derslik vardır.
İlçemiz ilköğretim okullarında derslik başına ortalama 26 öğrenci düşmektedir. Okullarımızdaki öğrenci sayısına göre; bir sınıfa ortalama olarak, İlçe merkezinde 31, Köy ve Kasabalarda 25, Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında 8 öğrenci düşmektedir
Genel Liselerimizde derslik başına ortalama 26,  Meslek Liselerimizde de derslik başına ortalama 23 öğrenci düşmektedir.

Söke Devlet Hastanesi 250 yatak kapasitesi ve Üroloji Uzmanı 3, Nisaiye Uzmanı 2,Genel Cerrahi Uzmanı 5, İç Hastalıkları Uzmanı 4, KBB Uzmanı 3, Göz Hastalıkları Uzmanı 2, Nöroloji Uzmanı 2, Göğüs Hast.Uzmanı 2, Göğüs ve Damar Cer. Uzmanı 2, Ortopedi Uzmanı 4, Çocuk Hast.Uzmanı 3,Çocuk Cerrahi Uzmanı 1, Cilt Hast.Uzmanı 2, Psikiyatri Uzmanı 2, Fizik Tedavi Uzmanı 1, İntaniye Uzmanı 1, Beyin Cerrahi Uzmanı 2, Anestezi Uzmanı 2, Patoloji Uzmanı 1,Radyoloji Uzmanı 2, Diş Hekimi 5 ve 112 Hemşire 13 Labrotuvar Teknisyeni, 7 Anestezi Teknisyeni ile çeşitli birimlerde çalışan toplam 284 personelle hizmet vermekteir.

Ayrıca Sökemizde 3 adet Sağlık Ocağı, 2 Adet Ana Çocuk Sağlığı ile birlite özel sektörde hizmet veren bir çok sağlık kuruluşu yer almaktadır. ((kaynak:http://www.soke.bel.tr/))

Söke İlçesi Resmi Kurum Telefonları:

KAYMAKAMLIK                                   256 5181021
GARNİZON KOMUTANLIĞI                    256 5181276
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ                        256 5182973
ASKERLİK ŞUBESİ                               256 5181094
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ                     256 5181568
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ                     256 5187074
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ                            256 5181997
MAL MÜDÜRLÜĞÜ                                256 5182023
TARIM MÜDÜRLÜĞÜ                             256 5181184
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ                    256 5181341
GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ              256 5181915
SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ             256 5184878

Jandarma Komutanlığı     256 518 10 41 -  256 518 88 94
Askerlik Şubesi              256 518 10 94
Garnizon Komutanlığı      256 518 12 76 - 256 518 19 85


  

  ALO TRAFİK                        154   
  POLİS İMDAT                       155 -518 98 60   
  JANDARMA                         156   
  ACİL SERVİS                       112   
  TELEFON ARIZA                  121   
  SU ARIZA                            518 45 53   
  ELEKTRİK ARIZA                 4444186 -     518 48 67   
  ORMAN YANGIN İHBAR       177   
  ALO BELEDİYE                    153   
  DEVLET HASTANESİ            518 23 61   
  ZABITA                                188   
  NÖBETÇİ ECZANELER         518 48 05   
  KAYMAKAMLIK                   518 10 21   
  BELEDİYE                           518 23 11   
  BAĞ-KUR İRTİBAT BÜROSU 513 24 64   
  DDY GAR ŞEFLİĞİ               518 11 83   
  SANTRAL GARAJ                 518 48 01   
  İŞ KUR                                180- 518 49 02   
  TÜKETİCİ BİLGİ HATTI          175

Söke Diyaliz Merkezi         256 5180088
Söke Devlet Hastanesi       256 5182361
Söke Tıbbi Tahlil Lab.         256 5122706

 

 

 

 

Nazilli


Yüz Ölçüm: 664km2
Posta Kodu: 09800
Nüfus: 148,531
İl Alan Kodu:0 256
İl Plaka Kodu: 09

Nazilli, Aydın iline bağlı bir ilçe merkezidir. 28'-29 en­lemleriyle, 37'-38 boylamları arasında yer alır. Nazilli doğuda Kuyucak, batıda Sultanhisar, güneybatıda Yenipazar, kuzey­doğuda Manisa'nın Alaşehir ilçesi, güneyinde Bozdoğan, gü­neydoğusunda ise Karacasu ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin yüz­ölçümü toplamı 644km2dir.

Büyük Menderes Havzası'nın oluşturduğu ova, Nazil­li'de genişlemeye başlar ve kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 10 km. geçer. Nazilli'nin de içinde bulunduğu ova denizden 75–80 metre yüksekliktedir. En çukur yeri Akçay deresi ile Büyük Menderes ırmağı arasında bulunan Çerkez Ovasıdır.

İlçe sınırları içinden doğarak Büyük Menderes ırmağına dökülen ve bu ırmağı besleyen İsa beyli Deresi, Dallıca-Gereniz Çayı, Dere köy Çayı ve Mergen Çayları başlıca akarsu kaynaklarıdır.
Nazilli'nin kuzeydoğusundaki Çamlık Dağı 1732 mt, güneydoğusundaki Karıncalı Dağ 1705 mt, güneyindeki 1792 mt. Yükseklikleri ile Madran Dağı bu bölgedeki en yüksek noktalardır.

Nazilli, Ege Bölgesinin en eski yerleşim merkezlerin­den birisidir. İlçe merkezinin ilk yerleşim yeri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Karya bölgesinde kalan Menderes Vadisine Luvi'lerin yerleştiği bilinmektedir.
Bu bölgede ilk yerleşim merkezi Lidya'lılann kurduğu antik Mas tavra kentidir. O dönemlerde bölgenin batısındaki İyonya kentlerinin ekonomik alanda gelişmesi ve kentin Ege ve Önasya ülkeleri arasındaki ticaret yolu (Hierapolis-Tripo-lis-Mas tavra-Nysa-Tralleis-Magnesia-Efes) üzerinde bulun­ması Nazilli yöresinin önem kazanmasına ve gelişmesini sağladı.

Arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşullan, su kay­naklan ve toprak yapısının uygunluğu Nazilli'de tarım ürün­leri ve bitkiler açısından büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gös­terir.
Öyle ki özel iklim koşulları gerektiren çay, muz vb. bir­kaç bitkinin dışında Türkiye'de yetişen bütün bitkiler Na­zilli'de üretilir.

Bölgemizin en eski yapılanmalarını oluşturan paleozo­ik (I. zaman) birimleri şistler (başkalaşım kütleleri) kalker ve kuvarsittir (tortul kayalar). Nazilli'nin kuzeyindeki dağlarda kuvarsit geniş yer kaplar. Türlü renk ve cinsteki mermer, kimi yerlerde yapısında zımpara düzeyi bulunan kalın katmanlar halindedir.

TAHIL

a) Buğday: Buğday üretimi ilçemizde her geçen gün artmaktadır. Buğday üretimi ile beraber arpa ve çavdar üre­timi de devamlı bir artış göstermektedir.
Ayrıca buğday tarladan kaldırıldıktan sonra ikinci ürün olarak mı sır üretim i yapılmaktadır. 1000 hektarda 4000 ton

b) Pamuk: Nazili pamuk üretimi olarak Türkiye'de çok büyük bir potansiyele sahiptir. Tekstil sanayimizin hammad­desi ve birinci derecede dış satım ürünlerimizden olan pamuk, bölgemizde birçok ailenin geçim kaynağıdır. Nazilli'de üreti­len pamuk elyaf kalitesi açısından dünyada en kaliteli olanlarındandır.
Pamuktan üretilen elyaf, tekstil ve diğer sanayii dalla­rında kullanılmakla beraber pamuğun çekirdeğinden yağ çıkarılır, küspesinden ise hayvan yemi ol arak yararlanıl ir.
1934 yılında kurulan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü­sü pamuk konusunda bilimsel araştırmalar yaparak hem daha kaliteli pamuk üretilmesine hem de pamuk çekirdeği üreti­miyle verimin daha fazla olmasında büyük katkısı vardır.
Enstitünün yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çı­kardığı Nazilli–84, Nazilli–143, M–503 tipi pamuk üretimi ya­pılan diğer bölgelere de gönderilerek daha fazla verim alın­ması hedeflenmektedir. İlçemizde 8.300 hektarda toplam 27.350 ton pamuk üretimi yapılmaktadır.

c) Tütün: İlçemiz sınırları içinde tütün üretimi de yapılmaktadır. Ege tütünü diye de adlandırılan bu tütünler kumlu, killi, demir ve potas yüklü arazilerde yetiştirilir. İlçemizde diğer sanayii ürünlerine oranla bu üretim çok az yer tutmaktadır.

d) Zeytin: Aydın ili Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan illerin arasındadır. İlçemizde zeytincilik özellikle dağ yamaçlarında çok miktarda yapılmasına rağmen üretim ve verim oldukça düşüktür. Bunun nedenleri sulama, gübre­leme ve budama faaliyetlerinin yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Hastalık ve haşerelerle yeterli mücadele edilme­mesi develimin düşmesine neden olmaktadır.
İlçemizde en çok domat, memecik türleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda ince kabuklu küçük çekirdekli sofralık zeytin türü olan manzalina yetiştirilmesine ağırlık verilmiştir. Sofralık zeytin az, zeytinyağı fazladır. İlçemizde 5454 hektarda 2000 ton üretim yapılmıştır. 

e) Diğer sanayii bitkileri: Nazilli'de ayçiçeği, susam, patates, yerfıstığı ve kestane de yetiştirilmektedir. Özellikle Aydın ilindeki kestane üretimi Nazilli'nin yüksek kesimle­ rinde yoğunlaşmıştır. Kestane genellikle iç piyasaya Nazil­li'den gönderilmektedir. Baklagiller de üretilmekte ancak her geçen gün diğer ürünlerin ekonomik getirilerinin artması üze­rine azalmaktadır. Türkiye'nin meyankökü üretiminin80'i Menderes Havzasından karşılanmaktadır. Bu nedenle Meyan kökü ilçemizde çok eski zamanlardan beri üretilmektedir. Me­yan kökü kaynatılarak çok tatlı ve kıvamlı bir sıvı elde edilir. Özellikle sigara kâğıdının yapıştırılmasında, boya üretiminde ve bazı tıbbi karışımlarda kullanılır.

MEYAN KÖKÜ

Türkiye' de meyan kökü orta Anadolu hariç her bölgede çok miktarda bulunur. Ancak Büyük Menderes Havzası Tür­kiye' deki üretimin81' ini oluşturur. Çiğneme ve sarma tütününün işlenmesinde, şeker sana­yii ve bira benzeri içkiler yapımında kullanılan meyan balı için 1850'li yıllarda Avrupa ve İngiltere ülkelerinde büyük Pazar vardı. Köylüler meyan bitkisini tarlaları için zararlı saydıkları için İngiliz şirketlerinden Mac Andrews ve Forbes şirketi 1854 yılında Aydın' da ve Nazilli' de birer fabrika aça­rak bu bitkiyi değerlendirme yoluna gittiler.
Toprak sahipleriyle yapılan anlaşmalar gereğince, ya toprak sahipleri kendileri meyan köklerini toplayıp şirkete teslim ediyorlar ya da şirketin tuttuğu paralı işçiler çalışarak kökleri topraktan çıkartıp depolara teslim ediyorlardı. Böy­lece toprağı kazmak için bir kürek ve depolara taşımak için bir çuval edinen herkes şirket için çalışabiliyordu.
Osmanlı Hükümeti 1879 yılında meyan balı ihracatın­dan alınan vergiyi kaldırınca Forbes şirketi çok gelişti ve yeni fabrikalar açtı. Şirket bu fabrikaların yakıt ihtiyaçlarını ise Nazilli (Hasköy) linyit işletmesinden karşılıyordu.
Forbes şirketi her sene kasımdan Nisan ayına kadar 3-5 milyon kilo meyan kökü alır ve diğer aylarda meyan kökü sökülmezdi. Bu ürün özel olarak ekilmez sürülmüş tarlalarda tabii olarak bulunur.
Nazilli ve çevresinde senelik meyan balı üretimi 1896-1897'de 3,5 milyon kilo, 1907'de 1,5 milyon kilo, 1924'de 1 milyon kilo, 1925'de 2 467 723 kilo, 19261 da 4 milyon kilo, 1927'de ise 2 milyon kilodur.
Mac Andrews ve Forbes şirketi zaman içerisinde Alman ve Amerikan şirketleri karşısında gücünü yitirmiş ve 1927'de Nazilli'de ki meyan kökü Fransız Şark Sanayii şirketleri tara­fından işlenmiş ve piyasaya sürülmüştür.
MEYVECİLİK
Iklım, su ve toprak etmenlerinin çok uygun koşullarda olmasından dolayı ilçemizde değişik türlerde meyve yetiştirilmektedir.
A) İNCİR: Aydın ili ve ilçelerine özgü bir meyve olan in­cir, ilin simgesi haline gelmiştir. Yerel olarak yemiş de denilen incirin antik ve egzotik bir yapısı vardır. Eski çağlardan beri incir ve incir yaprağı gücün ve barışın simgesi olmuş ve kutsal niteliğini korumuştur.
Yöremizde yetiştirilen incirin özelliklerine başka böl­gelerde rastlanmamaktadır. İlçenin havasının uygunluğu, ru-tubetin ve rüzgârın istenilen düzeyde olması incirin olgunlaş­masını ve niteliğinin yüksek olmasını sağlamaktadır. İncirler nitelik itibariyle Sarılop, Göklop, Sofralık, Bardacık ve Kara-yaprak gibi çeşitlere ayrılır. Bunlardan Sarılop ve Göklop türleri özellikle kurutmaya elverişlidir Kurutulan incirlerin iri. Sarı, lekesiz ve yarasız olanlarına "süzme" aynı nitelikte oldukları halde biraz küçük olanlarına "elleme", renkçe es­mer, yarık, lekeli ve daha küçük olanlarına ise "naturel" denir.
Anlatılan niteliklere uymayan ve genelde yenmeyen di­ğer inciri ere de "hurda" adı verilir ve bunlar ispirto üretiminde kullanılır.
İncirin kurutulduktan sonra kurtlanmasını önlemek için fümigasyon yani ilaçlama gereklidir.
Zengin mineral ve vitamin içermesi, şekerinin doğru­dan kana geçmesi özelliklerinden dolayı hazır bir enerji kaynağıdır. Ayrıca hazmı kolaylaştırıcı, bağırsak düzenleyici ve kabızlığı önleyici özellikleri olan incir ilçemizde 8700 hek­tarda 9500 ton ( kuru ) üretilmiştir.
B) ÜZÜM:  İncir üretiminden sonra ilçemizde üzüm üretimi de oldukça ileri düzeye gelmiştir. Gemre, Salman ve Sultaniye gibi çeşitleri vardır. Özellikle Sultaniye cinsi ihracata dönük olarak yetiştirilmektedir.435 hektar 5000 ton.                                       
C) TURUNÇGİLLER (Portakal - Limon - Mandalina) : Turunç­giller de ilçemizin önemli gelir kaynaklarındandır. Son yıl­larda Menderes Ovasında pamuk tarlalarının yerine portakal-mandalina fidanları dikilerek üretim artışı sağlanmıştır. En çok Washington portakalı ile kinin adı verilen mandalina cinsi üretilir. Toplam olarak 1328 hektarda 9200 ton üretim ya­pılmıştır.

D)-ELMA - ÇİLEK - ŞEFTALİ - KİRAZ -ERİK: Elma, genellikle Nazilli'nin dağlık bölgelerinde uygun gelişme ortamı bul­duğundan her geçen gün üretimi artmaktadır. Son yıllarda çi­lek ve şeftali üretimi gerek iç ve gerekse dış piyasalarda geniş talep patlaması nedeniyle bu iki ürün de çok miktarda üretil­meye başlanmıştır. Kiraz ve erik gibi meyvelerde de üretim ar­tışı gözlenmektedir.

SEBZECİLİK

İlçemizde doğa koşullarının uygun olması ileri tarım teknolojisi uygulanarak ve üretimde yeterli girdiler kullanıl­dığından ileri düzeyde sebzecilik yapılmaktadır. Son yıllarda seracılık (örtü altı sebzecilik) çok uygunlaşmıştır. Bu suretle zamanından önce sebze üretilip iç ve dış piyasalara sunul­maktadır. Bu da gelirin üst düzeylere çıkmasına neden ol­maktadır.
Nazilli'de 3500 hektardan 86.814 ton sebze üretimi ya­pılmaktadır. Örtü altı sebzecilik de ise; plastik seralarda 31 hektarda 3000 ton, cam seralarda 1,5 hektarda 300 ton üretim yapılmıştır.
En çok üretilen sebzeler ise patlıcan, biber, domates, sa­latalık, bakla ve maruldur. Sonuç olarak ilçemizde 1999 yılı­nın verilerine göre; Ekili-dikili (kültür) arazi varlığı 34.800hektar olup bunun63 'ü kuru,37'si sulu tarımdır. Hayvan varlığı ise; 20.500 büyükbaş, 19.750 küçükbaş, 3420 tek tır­naklı, 85.600 kanatlı, 3650 fenni kovan, 300 yerli kovan bu­lunmaktadır. Hayvansal üretim ise; 1075 ton et, 25.000 ton süt, 77 ton bal, 12.300.000 adet yumurtadır.
Yukarıda anlatmaya çalıştığımız doğal zenginlikleriyle Nazilli'nin yüzyıllardır neden tercih edildiği anlaşılmaktadır.

(kaynak:www.nazilli.bel.tr)

 

Nazilli İlçesi Resmi Kurum Telefonları:

Kaymakam:  313 13 44
Garnizon Komutanı: 313 18 84
Belediye Başkanı: 313 12 51
Cumhuriyet Başsavcısı: 313 17 86
Baro Temsilcisi: 312 91 37
İlçe Jandarma Komutanı: 312 48 70
İlçe Emniyet Müdürü: 313 10 90
İlçe Müftü: 312 95 73
Vergi Dairesi Müdürü: 313 55 62
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 313 18 59
P.T.T Merkez : 312 12 12
Ziraat Odası : 313 20 10

 

 

 

 

 

 

Germencik

Yüz Ölçümü: 374 km²
Nüfusu: 43.024
Posta Kodu: 09700
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

Germencik, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin bir ilçesidir.

Aydın'a 25 km uzaklıktaki ilçe, verimli Büyük Menderes ovasının ortasında yer alır. Aydın-İzmir karayolunun üzerinde olmasının yanı sıra, İzmir-Aydın-Afyon ve Ortaklar-Söke gibi iki demiryolunun da kavşağında yeralır.

Germencik'in içinde yerleşim, Aydın-İzmir karayolunun iki yanında yoğunlaşmıştır..

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 3 belde, 27 köy'den oluşmaktadır. Toplam 43.024 kişi yaşamaktadır
Tarıma dayalı ekonomisinde incir başlıca üründür. Bunun yanı sıra zeytin, pamuk, susam meyan kökü de üretilir.
İlçenin toplam arazi varlığı 37.439 hektar, ekili dikili alan 25.580 hektardır. Geri kalan alanın 10.623 hektarı orman, 665 hektarı çayır-mera, 519 hektarı kullanılmaz arazi ve 52 hektarı göl ve bataklıktır.


İlçede 7140 adet büyük ve 7560 adet küçükbaş olmak üzere toplam 14.700 baş hayvan bulunmakta olup, yılda 28.600 ton süt elde edilmektedir. İlçede 2470 adet arı kovanı bulunmakta ve 27.200 kg bal, 670 kg balmumu elde edilmektedir. İlçede Et tavukçuluğu yetiştirmeciliği yapan 3 işletme bulunmakta olup, kesim yapılmaktadır.

Sanayi kuruluşu olarak; 6 çırçır fabrikası, 1 adet nbitkisel yağ üretimevi, 1 soğuk hava deposu, 1 yapı gereçleri üretim yeri, 1 kiremit üretim yeri, 12 tarımsal kooperatif, 15 ekmek fırını, 145 incir işletmesi bulunmaktadır. Ayrıca, işleme sığası 4.200 ton olan salamura işletmesinde, 3.000 ton sofralık zeytin salamurası yapılmaktadır.

İlçe toprakları ülkenin en verimli bölgesinde olmasına rağmen yanlış bir şekilde ve diğer büyük menderes ovasında bulunan kentlerdeki gibi ovaya doğru yapılaşmaktadır. Yapıların büyük kısmı müstakil evlerden oluşmaktadır.

(Kaynakça: http://tr.wikipedia.org/wiki/Germencik)


GERMENCİK İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI


Kaymakamlık: 02565631011 - 02565632290
Germencik Belediyesi: 02565630120 - 02565631472
Cumhuriyet Başsavcısı: 02565631018 - 02565632697
ilçe Seçim Kurulu: 02565631403 - 02565632697
İlçe Emniyet Müdürlüğü: 02565631103 - 02565631005
İlçe Jandarma Komutanlığı: 02565631490 - 02565631062
özel İdare: 02565631015
Mal Müdürlüğü: 02565631054
Vergi Dairesi : 02565632420 - 02565631512
Tapu Sicil: 02565631089
Kadastro Şefi: 02565631991
Sivil Savunma: 02565633000
Nüfus Müdürlüğü: 02565631150
Müftülük: 02565631145 - 02565633653
Gençlik ve Spor Müdürlüğü: 02565631268
Devlet hastanesi: 02565633242 - 02565633162
Sağlık Grup Başkanı: 02565631113 - 02565630597
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 02565631046 - 02565631645
Halk Eğitim Müdürlüğü: 02565531548
PTT : 02565631212 - 02565634200
İlçe Tarım Müdürlüğü: 02565631045 - 02565632551
Orman İşletme Şefliği: 02565631492
Kütüphane: 02565631013
Tarım Kredi Koop.Md.: 02565631044 - 02565631621
Tedaş işletme Şefliği: 02565633128 - 02565631320
Tarım Satış Koop. Md.: 02565631522 - 02565631002
Esnaf Kef.Koop.Bşk.: 02565631080 - 02565632302
Esnaf Odası: 02565631063
Ziraat Odası: 02565631072 - 02565634357
Şoförler Odası: 02565631502 - 02565633197
Motorlu Taş.Koop.: 02565631758
Sürücü Kursu: 02565631118  
 

Bozdoğan

Yüzölçümü: 849 km2
Nüfusu: 35.345
Posta Kodu: 09760
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

Aydın'ın 68 km. güneydoğusunda yer alan Bozdoğan, Büyük Menderes nehrinin güneyden aldığı akçay isimli büyük bir kolun geçtiği; güney- kuzey istikametinde uzanan geniş ve düz ova halindeki kısmı üzerinde ve 1792 rakımlı Madranbaba dağının  eteklerinde kurulmuştur.

ilçenın nüfusu 35.854’tür. İlçeye bağlı 2 belediye ve 44 köy bulunmaktadır.

İlçenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. İlçede zeytin, susam, yer fıstığı, patates, incir, pamuk, tütün, ve tahıl üretiminin yanı sıra hayvancılıkta yapılmakta, hayvansal üretimde ilk sırayı süt üretimi almaktadır. Bunların yanında Bozdoğan Belediyesi’nin işletmekte olduğu Madran Memba Suyu dolum tesisleri yarattığı istihdam açısından önemi büyüktür. Ve bu memba suyu ilçenin sembolü haline gelmiştir

Arazinin %60’ını orman alanları oluşturmaktadır. Orman alanında; fıstık çamı, karaağaç, pırnal meşesi, sakız çamı, tespih ağacı, yabani zeytin, iğdin, kızılçam, karaçam gibi ağaçlar bulunmaktadır

İlçenin en meşhur özelliği Madran ismiyle meşhur menba suyudur.

Madran Dağının eteklerine kurulmuş bulunan Bozdoğan adını, Bozdoğanlılar arasındaki yaygın söylencelere göre Boz ve Doğan adındaki Selçuklu beylerinden almaktadır. Diğer taraftan bu adın Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleşen ve bozdoğan'ada yerleştiği sanılan oğuz boylarından Bozdoğan aşiretinden geldiği söylenmektedir.
Yörük elindeki Bozdoğan’lıların oymak ismine kütük Bozdoğanlı denmektedir. Özellikle Adana'nın kadirli ilçesindeki meskun bulunan Bozdoğanlılarla akraba olduğu sanılmaktadır. prof. Faruk Sümer'in oğuzlar kitabında şöyle denilmektedir. "17. yüzyılda batı ve güneybatı Anadolu'daki  yörük topluluklarının nüfusları artmış ve yaylak sıkıntısı çekmeye başlamışlardır. Bunun sonunda menteşe yörükleri kuzeye doğru ilerleyerek Bursa çevresine uzandıkları gibi iç-il yörükleride komşu bölgelere ve Çukurova'ya göç eden İç-il li teşekküllerin başında Boz-Doğanlar bulunuyordu. Çukurova' ya  gelen Boz-Doğanların bir kısmı Adana yöresinde kaldı ki bunlara kütük Bozdoğanlı denilir."

Kütahya,Simav, Denizli bölgelerinde 1283 te Yakup Bey tarafından kurulan Germiyanoğulları beyliğinde subaşı olan Aydınoğlu Mehmet Bey , Selçuk ve Birgi'yi fethettikten sonra bağımsızlığını ilan etti. XIV. yüzyılın başlarında bağımsız olan Aydınoğulları Beyliği bugünkü Sultanhisar'a kadar fetihlerini genişleterek Daha sonra Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu'yu da hakimiyetlerine almışlardır. Selçuklular yerleştikleri yerlere, oğuz boyunun adını veya başlarında bulunan beyin adını verme geleneğinden hareketle ilk olarak  Eymir'e yerleşen Aydınoğulları mensubu boylar daha sonra bugünkü Bozdoğan'ı yurt edinmişlerdir.

Bozdoğan halkının anlatımlarına göre Selçuklu Beylerinden Boz Bey, kendine bağlı obalarla birlikte Eymir'den göçederek Madran dağının eteğindeki şimdiki Madran tepesine gelip yerleşmiş. Onunla birlikte Doğan Bey'de kendine bağlı obalarla Madran tepesinin karşısındaki Hıdır Baba tepesine yerleşmiştir. Aşiretler zamanla çoğalarak birleşmiş ve bugünkü Bozdoğanı oluşturmuşlardır.

Madran Baba birdiğer adıyla Okçu Musa, Hıdır Baba ve Biresse Baba  üç evliya olup, Hıdır Babanın mezarının Hıdırbaba tepesinde, Biresse Baba'nın mezarının Biresse köyünde olduğu halk tarafından ifade edilmektedir.

1807 lerde kaza olan bügünkü Amasya köyüne bağlı olan Bozdoğan 1879 da yapılan idari teşkilatlanmayla ilçe olmuştur.         

(Kaynak: www.bozdogan.gov.tr - http://geka.org.tr/icerik/0/156/anasayfa.htm )

 

BOZDOĞAN İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI 

KAYMAKAMLIK: 02564141205
BELEDİYE: 02564141008
EMNİYET AMİRLİĞİ: 02564141052
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141231
CUMHURİYET SAVCILIĞI: 02564141004
RASİM MENTEŞE İLÇE HASTANESİ: 02564141039
ASKERLİK ŞUBESİ: 02564141137
JANDARMA KOMUTANLIĞI: 02564141020 / 02564141054
MİLLİ EĞİTİM : 02564141009
KÜTÜPHANE: 02564141138
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141005
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141129
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141051
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ: 02564141241
MALMÜDÜRLÜĞÜ: 02564141042
ORMAN İŞLETMESİ: 02564142124
ORMAN İŞLETMESİ BARAJ ŞEFLİĞİ: 02564141147
 

Buharkent

Yüz Ölçümü: 102 Km2
Nüfusu: 12.461
Posta Kodu: 09670
İl Alan Kodu: 0256
İl Plaka Kodu: 09

Buharkent, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin bir ilçesidir.

Aydın il merkezinin 86 km doğusunda İzmir-Denizli karayolu üzerindedir. Aydın ilinin alan ve nüfus yönünden en küçük ilçelerinden biridir. Sıcak suyu ve jeotermal enerji santraliyle ünlü bir ilçedir. Merkeze bağlı 8 köyü vardır. Kuyucak ilçesine bağlı bir bucak merkeziyken, 19 Haziran 1987'de 3392 sayılı kanunla ilçe merkezi haline getirildi.

İlçe toprakları Menderes Vadisinde yer alır. Genelde düz olan toprakların kuzeyinde bulunan Karlıkdede Tepesi (1724 m) en yüksek noktasıdır. İlçe topraklarını, doğu-batı istikametinde akan Büyük Menderes sular.

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri pamuk, incir, üzüm, çiğit, buğday ve zeytindir. İlçede tarım ürünlerini işleyen atölyeler vardır. İlçe merkezinin doğusunda yer alan Kızıldere köyü yakınında bulunan jeotermal alanda, Türkiye'nin ilk jeotermal santralı kurulmuştur. 1984'ten beri elektrik enerjisi ve kuru buz üretilmektedir.

İlçe merkezi Aydın-Denizli karayolu üzerinde kurulmuştur. Aydın-Denizli demiryolu ise, ilçenin güneyinden geçer. İlçe olmadan önce ismi Çubukdağ bucağı ve bucak merkezi Burhaniye iken, ilçe olurken jeotermal yataklarından dolayı adı Buharkent olarak değiştirilmiştir. İlçe belediyesi 1954'te kurulmuştur.

Buharkent’in üzerinde kurulduğu topraklar sırasıyla M.Ö.2000’den M.Ö.1200’lere kadar Hitit devleti, daha sonra M.Ö. VII ‘e kadar Friglerin egemenliği, M.Ö.687-546 arası Lidyalıların ve onların egemenliğindeki  İyonlar M.Ö. 334’ kadar Pers egemenliği,M.Ö. 133’e kadar İskender, Selevkoslar ve Bergama Krallığı egemenlikleri, M.S. 395’e kadar Roma İmparatorluğu egemenliği altında kalmıştır. M.S 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Menderes Vadisi Bizans İmparatorluğu egemenlik alanında kalmıştır. Bizans İmparatorluğu özellikle VII. yüzyıldan itibaren Müslümanların akınlarıyla karşılaştı. Bunun sonucu XI. yüzyıl sonlarına doğru Bizans şehirleri dışında kalan kırsal bölgelerde güvenlik bozuldu, Anadolu harap oldu. Mezarı bugün Tekke Köyü'nde olan Sultan Sarıbaba adıyla bilinen Horasan gazisinin  Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş yıllarında Bizans ile savaştığı bilinmektedir. Ancak 1. haçlı seferi ile 1097 yılından itibaren Buharkent yöresi de dâhil olmak üzere Denizli’ye kadar bütün kıyı bölgeleri tekrar Bizans İmparatorluğunun eline geçmiştir.         Buharkent’in doğusunda 20 km. Mesafede bulunan Tripolis antik kentinden bir önemli yol geçmektedir.  Alaşehir, Sardes, Smiryna (İzmir) yoludur ki, ticari ve askeri yönden büyük önemi vardır. Buharkent’in 15 km.batısında bulunan Antiokhea kentinden geçen diğer bir yol Afrodisias antik kentini Nysa (Sultanhisar), Tralles (Aydın),  Magnesia, Efes ve Milet antik kentlerine bağlamaktadır. Yine Alaşehir’den bir yol Kestel boğazını aşarak Mastaura’ya (Mastavra) ve Nysa ‘ya uzanmaktadır. Bu kadar yol ağlarının yakınında yer almasına karşılık hiçbir yolun Buharkent tarafına uğramaması yerleşme için diğer bir olumsuz etken olmuştur. Buharkent’in bulunduğu alan Menderes Vadisinin en dar kısmıdır. Ayrıca Feslek Çayı'ndan Kızıldere’ye kadar en az beş yerde sel tehlikesinin varlığı ve Menderes Nehrinin çevresinin bataklık durumda bulunması, Buharkent ve yakın çevresinde tarih öncesine hatta Türklerin yerleşmeye başladığı 1211 yılına kadar bir yerleşim yerine rastlayamıyoruz.   

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Buharkent - http://www.buharkent.gov.tr/default_B1.aspxcontent=191)

BUHARKENT İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI

Kaymakam: 0256914082 - 02563914277
Belediye: 02563913024 - 02563913005
İlçe Emniyet Amirliği: 02563913422
Jandarma Komutanlığı: 02563914084
Milli Eğitim Müdürlüğü: 02563913995
Halk Eğitim Müdürlüğü: 02563913677
Nüfus Müdürlüğü: 02563913963
Yazı İşleri Müdürlüğü: 02563913335
Mal Müdürlüğü: 02563914991
Tapu Sicil Müdürlüğü: 02563913961
İlçe Tarım Müdürlüğü: 02563914383
Özel İdare Müdürlüğü: 02563913975
Noter: 391 34 04

 

Aydın

Yüzölçümü : 8.007 km²
Nüfus : 1.006.541
Posta Kodu:09000
İl Trafik No :  09
İl Alan Kodu: 0 256
 
 Türkiye genelinde incir, zeytin ve kestane üretiminde birinci,dağlarından yağ, ovalarından bal akan güzel Aydın.
 
Binlerce yıl önce B.Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş Aydın doğanın kültürle kucaklaştığı ve Türkiye’de turizmin başladığı ilk illerden biridir. 
 
Aydın, eşsiz nitelikteki antik çağın kent ve tapınakları ile muhteşem doğal güzelliklere sahiptir. Kent coğrafi konumundan ötürü çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve her bir uygarlık bölgede kendi izlerini bırakmıştır. 
Antik çağın Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nysa, Priene, Magnesia gibi önde gelen kentlerinde doğa filozofları Thales, Anaksimender ve Anaksimenes’i, tarihçi ve coğrafyacı Hekatais’u, şehir plancısı ve mimar Hippodamos ile İsidoros’u yetiştirmiş olan Aydın; 
Kuşadası ve Didim gibi sahil ilçeleriyle turizm açısından Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biridir.
Günümüzde yüz binlerce turist ilimizi ziyaret etmekte, antik çağ kentlerinde geçmişin izleriyle buluşmakta, eşsiz flora ve faunasıyla doğayı olabildiğince gözlemlemektedir.
 
Aydın; çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, Antik Çağda Afrodisias, Milet, Didyma, Nysa, Priene, Magnesia gibi önde gelen kentlerdir. Bugünkü Aydın, Tralles Kenti ile birlikte MÖ 2500 yılında Hititler zamanında gelişmiş, 8. yüzyılda Lydia zamanında da en parlak çağını yaşamıştır. Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının kültür varlığı ve eserleriyle donatılmıştır. Aydınoğulları zamanında şehrin adı Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonra Aydın adını almıştır. 1811’de İzmir, Saruhan (Manisa), Menteşe (Muğla), Antalya, Isparta sancaklarını kapsayan eyaletin merkezi oldu. Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında Aydın müstakil vilayet olmuştur.
 
Coğrafi konumu nedeniyle ilk çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Aydın'ın kuzeyinde İzmir ve Manisa, doğusunda Denizli, Güneyinde Muğla yer alır. Batı sınırları ise Ege Denizi kıyıları çizer. İlin denizden yüksekliği 40 metredir.
 
Akdeniz ikliminin etkisindedir. Bu iklim şartları ve topografik yapı Aydın ve çevresinde iki ayrı bitki topluluğunun (maki ve orman) gelişmesine neden olmuştur.Bunun yanında zeytin, incir, turunçgiller, kestane vb. kırsal kesimde ise çam ve benzeri türler mevcuttur.
En yağışlı mevsim kıştır. Yaz mevsiminde yok denecek kadar az yağış almaktadır. Kar yağışı ender görünür. 
 
Aydın, genelde bir tarım ve turizm kenti olarak bilinmektedir. Ekonomik hayatın temelini oluşturan tarımın ağırlığı sanayi ve ticaret sektöründe yoğun olarak kendini hissettirmektedir. Nüfusunun %55’i geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Aydın, ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerden 25 inde Türkiye’de ilk 10 da yer alarak ülke tarımındaki önemini göstermektedir. Türkiye’de İlimiz incir, zeytin ve kestane üretiminde birinci,  pamuk ve enginar üretiminde ikinci, çilek ve bamya üretiminde ise üçüncü sıradadır.

Tarımdan sonraki ikinci önemli sektör turizmdir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, açık hava müzesi görünümündeki İlimiz, 23 ören yerine, birçok tarihi, kültürel, turistik, doğal değerlere sahiptir. Turizmin her alanında potansiyele bulunan ve ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim ilçelerimize turistler konaklama amacıyla gelirken, doğal, arkeolojik ve folklorik değerlere sahip diğer ilçelerimize günü birlik ziyaretler yapmaktadır. İlimizi 2012 yılında yaklaşık 5,3 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etmişken, 2013 yılında bu rakam 5,4 milyon olmuştur. Turizm tesislerinde doluluk oranı 2012’de %53 iken 2013 yılında %76 seviyesine yükselmiştir.

Aydın, son yıllarda sanayileşme sürecine girmiş ve bu konuda hızla yol almaya devam etmektedir. Sanayisi ağırlıklı olarak; tarımsal üretimi işlemeye yönelik gıda imalatı, tekstil ürünleri imalatı, makine ve ekipman imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ürünleri imalatı ve kimyevi maddeler imalatından oluşmaktadır.

Aydın İlinde üretilen ürünlerin bir kısmı iç piyasada tüketilirken bir kısmı da yurt dışına ihraç edilmektedir. Yaş sebze ve meyveler, salamura zeytin, konserve, salça, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra; sanayi ürünleri kapsamında tarım makineleri, zeytinyağı makineleri, otomotiv yan sanayi ürünleri, beyaz eşya ürünleri, yer altı servetlerinden feldspat, kuvars, mermer ile şişelenmiş içme suları dünyanın değişik ülkelerine ihraç edilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre 2000 yılında, Aydın’ın 96 milyon dolar olan ihracat rakamları 2013 yılında 689 milyon 419 bin dolara ulaşmıştır. İlimizin ülke ekonomisindeki payı binde üçten binde beşe yükselmiştir.

(Kaynak : Wikipedia - Aydın Valiliği)

AYDIN İLİ RESMİ KURUMLAR VE TELEFON NUMARALARI

 
ADLİYE 2253324 - 2251576
1.BÖLGE TAPU MD. 2252879
1.NOTER 2251690
2.BÖLGE TAPU MD. 2139011
2.NOTER 2250015
3.NOTER 2126357
ADÜ HASTANESİ  2124078
ADÜ REKTÖRLÜĞÜ  2146689
ASKERLİK DAİRE BŞ.LIĞI  2122113 - 2121629
ASKERLİK ŞUBE BŞ.LIĞI  2123266
AYDIN BELEDİYE BŞK. 2266352
AYDIN BELEDİYESİ  2266379 - 2266380 
AYDIN TEKSİTİL FAB. 2251850
AYDIN VALİLİĞİ  2139830
BAĞ-KUR  2133596 - 2131549
BAYINDIRLIK İSKAN MD.  2120020 - 2195767
BÖLGE ÇALIŞMA MD.LÜĞÜ  2122837 - 2251775
BÖLGE İDARESİ MAH. BŞK.  2255808
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ  2145144
DEFTERDARLIK  2135130-2135068 
DEVLET DEMİR YOLLARI  2251824
DEVLET HASTANESİ  2139000 - 2253028
DEVLET SU İŞLERİ 2193920 - 2193910
DOĞUMEVİ  2146835 - 2146836
EFELER VERGİ DAİRESİ  2128344
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ  2252506 -2196120
GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. 2251400
GÜZELHİSAR VERGİ DAİ. 2137835
HALK EĞİTİM MERKEZİ  2251980
HALK KÜTÜPHANESİ  2152000
HAYVAN HASTANESİ  2251383
İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ  2135006
İL MÜFTÜLÜĞÜ  2251081
İL ÖZEL İDARE MÜD.LÜĞÜ  2252421
İL SEÇİM KURULU  2257677
İL SOSYAL HİZMETLER MÜD. 2145036
İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ  2112842
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 2123943
JANDARMA ALAY KOM. 2310124
JANDARMA BÖL KOM. 2310101
JANDARMA ER EĞ. KOM. 2140553
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ  2251169
KARAYOLLARI ŞUBE ŞEF.  2127965
KÖY HİZMETLERİ İL MD. 2268300
METEOROLOJİ MÜD. 2149920
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  2251082
MİLLİ PARKLAR BAŞ MÜH. 2251371 -2130103
MİT BÖLGE MÜD. 2111954
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ  2252259
NÜFUS VE VATANDAŞLIK MD  2251313
ORKÖY BAŞMÜH. 2257534
ORMAN İŞLETME MÜD. 2257515
POLİS OKULU MÜD.LÜĞÜ 2121164
PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ  5551010 - 5553000
S.S.K.İL MÜDÜRLÜĞÜ 2251817
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  2259447
SANAYİ VE TİCARET İL MD. 2257535
SİVİL SAVUNMA MÜD.  2251280
SSK BÖLGE HASTANESİ  2259410
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ  2112998
TEDAŞ MÜDÜRLÜĞÜ 2146935
TİCARET BORSASI  2251343
TİCARET ODASI  2132202
TÜRK TELEKOM İL MD. 5551010
VAKIFLAR BANKASI  2147627
VAKIFLAR BÖLGE MD. 2251015 -2131460
VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ  2251094 

 

Didim

Yüz Ölçümü: 402 km2
Nüfus: 64,643
Posta Kodu: 09270
İl alan kodu: 0256
İl plaka kodu: 09

Didim, Aydın'ın turistik bir ilçesidir. Doğuda Muğla il sınırı ve Güllük Körfezi ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir. Yüzölçümü 402 km'dir. 2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 37.395 kişi yaşayan ilçede 3 bağlı belediye ve 5 köy bulunmaktadır.

Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Devre (M.Ö. 8000) uzanır. M.Ö. 16. yüzyılda Miken, Giritliler ve daha sonra da Aka kolonilerinin varlığı görülür. Persler, Romalılar ve Bizanslılardan sonra 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasından sonra ilk olarak Karia olarak anılan bu bölge Türklerin eline geçmiştir. 1. Haçlı Seferlerinin ardından yeniden Bizans'ın eline geçti.1261 yılından sonra Karia’da Menteşe Beyliği'nin kurulmasıyla Didim ve çevresi bu beyliğin içine alınmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında varlığını "yeronda - yoran" ismi ile sürdürmüstür. 1955 depreminden sonra önceleri halk arasinda "HiSAR" olarak da adlandırılan YORAN devlet tarafından yaptırılan afet evlerine taşındıktan sonra "YENiHiSAR" adını almıştır. Sonrasında isim benzerliğine meyil vermemek için dünya üzerinde sadece bir yerde blunan ve kök olarak "DIDYMAION"'dan gelen "DIDIM" olarak yenilemiştir.

9 Mayıs 1990 tarihine kadar Didim ve çevresi Söke ilçesinin bir parçası iken bu tarihte yayınlanan bir kanunla Yenihisar kasabası merkez olmak üzere Akbük, Ak-Yeniköy beldeleri ile Balat, Batıköy, Denizköy ve Yalıköy köyleri ve Milas ilçesinden alınan Akköy ile ilçe olmuştur. 1999 yılında Yenihisar ilçesinin ismi Didim olarak değiştirilmiştir.

İlçe ekonomisi tarıma ve turizme dayalıdır. Tarla ürünlerinden buğday ve pamuk birinci sırayı almaktadır. Hayvancılık tüketim ihtiyacını karşılayacak kadar olup, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önde gelmektedir.

Yaz aylarında önemli sayıda turistin ziyaret ettiği ilçede, ekonomi olumlu yönde etkilenmektedir.

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Didim)

DİDİM İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI

Didim Kaymakamlığı: 0256 811 37 25
Didim Devlet hastanesi: 0256 811 08 97
Didim Belediyesi: 0256 811 26 60
Didim Cumhuriyet Başsavcılığı: 0256 813 56 76
Didim Adliye: 0256 811 37 25
Emniyet Müdürlüğü: 0256 811 43 00
Jandarma Komutanlığı: 0256 813 11 37
1 Nolu Noter: 0256 813 52 10
Esnaf Sanayi Odası: 0256 811 21 94
Ticaret Odası: 0256 811 25 63
Belediye Kütüphanesi: 0256 811 43 93

Köşk

Köşk, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin bir ilçesidir.

Coğrafi Konum

Aydın İline bağlı bir ilçe olan Köşk Doğu'sunda Sultanhisar, Güneydoğusu'nda Yenipazar ilçeleri, Batısında Merkez ilçe Aydın, kuzeyinde de İzmir ili ile çevrilidir.

İl merkezine 18 km uzaklıkta, Aydın-Denizli karayolu üzerindedir.

Ekonomik Durum

İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Ekili ve dikili alan toplam 106.471 dekardır. İlçe merkezi ve ova köylerinde narenciye, pamuk, mısır; yüksek arazi yapısı olan köylerde önemli miktarda zeytin, kestane, incir üretilmektedir. Ayrıca önem sırasına göre karpuz, erik, şeftali, buğday gibi ürünler de yetiştirilmektedir. Bölgenin en büyük kestane pazarı Köşk ilçesinde kurulmaktadır. Yılda 10.000 ton kestanenin önemli bir bölümü selekte edilmiş ve ambalajlanmış olarak pazarlanmaktadır. Hayvancılık tarımın yanında ikinci bir iş olarak yapılmaktadır.

1878 yılında nahiye olan Köşk, nüfus azalmasından dolayı 1932-1958 yılları arasında köy statüsünde yönetilmiş, ancak 1958 yılında tekrar nahiye olmuştur. Köşk adını 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle almıştır. Halk buna istinaden “Göçük” ismini vermiş daha sonraları “Göçük”e olan benzerliğinden dolayı “Köşk” adına dönüşmüştür.

İklim

Köşk ilçesi ile çevresinde Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak, kurak ve kışlar ılık, yağışlı geçer. Dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması ile deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulur. Yüksek kesimlerde nadiren kar yağışları görülmektedir.

Altyapı Bilgileri

İlçe genelinde 1 ADÜ MYO 2 lise 17 ilköğretim okulu olmak üzere 20 okulda eğitim-öğretim verilmektedir. Bu okullarda; 183 öğretmen 4532 öğrenci öğrenim görmektedir.Yüzölçümü:187 km2

Nüfus:27,005
Posta Kodu:09570
İl Alan Kodu:0 256
İl Plaka Kodu:09

Köşk Resmi Kurum Telefon Numaraları

Köşk Kaymakamlığı:(0256) 461 3820
Köşk Belediyesi:(0256) 461 3010
Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:(0256) 461 2045
Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü:(0256) 461 2480
Köşk Jandarma Komutanlığı:0 256 461 11 00
Köşk Askerlik Şubesi:0256 212 32 66
Köşk Mal Müdürlüğü:0 256 461 3820-461 3905
Köşk Vergi Dairesi Müdürlüğü:0 256 461 37 60

İncirliova

Yüzölçümü: 214 km2
Nüfusu: 45,343
Posta Kodu: 09600
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

İncirliova, Ege Bölgesi'nde bulunan, Aydın ilinin bir ilçesidir.

MÖ XIII. Yüzyılda, bölgeden Hitit egemenliği kalkınca, yöreye sırasıyla; Frigler, Lidyalılar, İonlar, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar egemen olmuşlardır. Bir ara Bizanslılar tarafından tekrar 1096’da geri alınmışsa da, Menteşe bey tarafından 1280 tarihinde kesin olarak Türk hakimiyetine geçmiştir. 1310 yıllarında Aydınoğullarının olan topraklar, 1426’da II.Murat tarafından kesin olarak Osmanlı Devletine katılmıştır. 1400’lü yıllarda, Ahiler döneminde, gelen bir grup insan, bugünkü adı Kardeşköy olan Saray Çukur (Bir söylentiye göre Kazma Çukur) mevkiinde yerleşen Madanoğlu ailesi tarafından İncirliovanın ilk temeli atılmıştır.

Tarım ve hayvancılık nedeni ile bulundukları yerin çevresine yayılan o günkü insanlarımız, sulak olduğu için önceleri adına Karapınar dedikleri bu yere; zamanla bataklıklar kuruyup yerlerinde incir ağaçları çıkmaya başlayınca, halk buraya 1934 yılında, İncirliova ismini takmıştır.

Ekonomisi tarım ve buna bağlı sanayi işletmelerine dayalıdır. Özellikle sebzecilikte ülke genelinde oldukça söz sahibidir. Seracılık ve bal üretiminde büyük gelişme içindedir. Büyükbaş hayvancılığının yanı sıra tavukçuluk ve yumurtacılık son yıllarda gelişme halindedir.

İncirliova 4 Temmuz 1987 tarih ve 3392 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuştur

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ncirliova)

İNCİRLİOVA İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI

İncirliova Kaymakamı: 0256 585 10 08
İncirliova Belediye Başkanı: 0256 585 10 13
İlçe Emniyet Müdürü: 0256 585 11 15
Garnizon Komutanı: 0256 585 59 22
İlçe Yazı İşleri Müdürü: 0256 585 10 08
İlçe Nüfus Müdürü: 0256 585 80 98
İlçe Malmüdürü: 0256 585 24 53
İlçe Milli Eğitim Müdürü: 0256 585 24 58
İlçe Tapu Sicil Müdürü: 0256 585 24 57
Kadastro Şefi: 0256 585 61 30
Toplum Sağlığı Merkezi: 0256 585 60 45
İlçe Tarım Müdürü: 0256 585 24 66
Kütüphane Şefi: 0256 585 50 91
THK Şube Başkanı: 0256 585 24 05

 

Karacasu

Yüz Ölçümü: 782 km²
Nüfusu: 19,807
Posta Kodu: 09370
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

Karacasu, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin bir ilçesidir. İlçe sınırları içinde Afrodisias antik şehri bulunmaktadır.

Aydın-Denizli Karayolunun tali yolu, Kuyucak ilçesinden Karacasu’ya giden karayolu, Dandalaz (Antik adı Marsyas Çayı) çayı boyunca zeytin, narenciye ve daha sonra çam ağaçları arasından kıvrılarak ilçeye ulaşır. Karacasu, Büyük Menderes vadisine güneydoğudan açılan Dandalaz vadisi yamaçlarında kurulmuştur. Aydın il merkezine 87 km uzaklıkta olan ilçe, Menderes havzasının coğrafi yerleşme ve iklim yapısından farklı olarak, yayla özellikleri gösterir.

Karacasu ilçesinin ilk adı Yenişehir’di ; Tanzimat’tan sonra Karacasu olarak değiştirildi. Bazı görüşlere göre, Oğuz Han’ın oğullarından biri olan Aymür aşiretine bağlı Karasu boyu, günümüzdeki kentin olduğu yerde Karasu adında bir köy kurmuştur. 1867’de Aydın’a bağlı bir kaza durumuna getirildi. 1923'te Aydın’a bağlı bir ilçe oldu.

İlçenin meşhur yerleri Karacasu yaylaları ve Afrodisias'tır (Aphrodisias) Geyre Beldesine aittir. Geyre Beldesi tarih olarak Karacasu'dan daha eski bir tarihe sahiptir. Karacasu´yun 17 yaylası vardır. En meşhuru kahve deresidir. Halkın genelde geçim kaynağı elmacılık ve zeytinciliktir. Zanaat olarak da toprak testicilik ve pidecilik ünlüdür. onun için Karacasu´ya hamura ve çamura şekil veren memleket derler. Karacasu´lu pideciler özellikle ege bölgesi olmak üzere ülkenin birçok yerine dağılmıştır.Ayrıca deri işlemeciliği de ilçenin gelir kaynakları arasındadır.

Karacasu ilçesinin ilk adı Yenişehir’di ; Tanzimat’tan sonra Karacasu olarak değiştirildi. Bazı görüşlere göre, Oğuz Han’ın oğullarından biri olan Aymür aşiretine bağlı Karasu boyu, günümüzdeki kentin olduğu yerde Karasu adında bir köy kurmuştur. 1867’de Aydın’a bağlı bir kaza durumuna getirildi. 1923’te Aydın’a bağlı bir ilçe oldu.

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Karacasu)


KARACASU İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI

Belediye: 441 20 11
Adliye Yazı İşi. Müdürlüğü: 4412472
Askerlik Şubesi Başkanlığı: 4412109
C. Savcılığı Kalemi: 4412563
Cezaevi Müdürlüğü: 4412044
Cumhuriyet Başsavcılığı: 4412024 - 4412525
Emniyet Amirliği: 4412558
Emniyet Santrali: 4412057
Hakimler: 4412087
Halk Eğitim Müdürlüğü: 4412169
İcra Müdürlüğü: 4412472
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü: 4411560
İlçe Jandarma Komutanlığı: 4412321
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 4412851
İlçe Milli Eğt. Şube Müdürlüğü: 4412852
İlçe Müftülüğü: 4412050
ilçe Nüfus Müdürlüğü: 4412080
ilçe Özel idare Müdürlüğü: 4412022
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı: 4412028
İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü: 4412005
İlçe Tarım Müdürlüğü: 4412031
Kadastro Şefliği: 4412853
Karacasu Orman işi. Şefliği: 4412058
Kaymakamlık: 4412001
Kaymakamlık santral: 4412248
Mal Müdürlüğü: 4411336
Yazı işleri Müdürlüğü: 4412114
Noter: 4412036

Karpuzlu

Yüz Ölçümü: 282 km2
Nüfusu: 11.958
Posta Kodu: 09540
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

Bugün İlçe Merkezi olarak kullanılan yerleşim yerinin adının daha önce Demircidere olduğu bilinmektedir. Karpuzlu,  Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kayıtlarında Demircidere Köyü olarak geçmektedir. Köye, Demircidere adının verilmesinin nedeni, köyün hemen yanındaki dere kenarında olan birkaç demirci dükkanından kaynaklandığı sanılmaktadır. O dönemlerde Abak, Ulukonak, Gölcük, Ömerler, Tekeler gibi köylerin nüfuslarının Demircidere’den çok fazla olduğu kayıtlarda mevcuttur. Demircidere Köyü adı , 1971 yılında, beldenin belediyelik olmasıyla Karpuzlu olarak değiştirilmiştir. Karpuzlu adının ovadan geldiği bilinmektedir. Şu an Karpuzlu Ovası olarak anılan yerin adı daha önceleri de aynı adla anılırmış. Ovaya bu adın neden verildiğini bilmiyoruz.

Anadolu ilk çağlardan beri medeniyete beşiklik etmiştir. Üzerinde kurulan birçok devletten biri de Karpuzlu İlçesini de sınırları içerisine alan Karia Devleti’ydi. Resmi tarihçiler, Karialılar’ın bölgemizde ilk görülmeye başladığı tarih olarak  İ.Ö. 4000 yıllarını gösterir . O dönemde nereden geldikleri bilinmeyen bu topluluk, bölgede bazı yerleşim yerlerini kurduktan sonra batıya, Ege Denizine doğru yürümeye devam etmişlerdir. Yine Ege adaları’nda ve Yunan Yarımadası’nda bazı yerleşim alanları kurmuşlardır. Girit Adası’nda Minos Uygarlığı’nın temellerini atmışlardır. Knossos Sarayı kalıntılarında yapılan kazılarda Karia tapınımlarına, savaş ve günlük kullanım eşyalarına rastlanmıştır. Batıya, çeşitli zamanlarda göçü sürdüren Karyalılar’ın bir bölümü İ.Ö. 3000, 2800 yıllarında yeniden Ege’nin doğusuna dönmüşler, bölgemize yerleşerek kentler kurmuşlardır. Bölgede üç söylencesel kişiden sözedilir;  Lydos, Mynos, ve Kar. Bu üç kardeş bölgede üç ayrı devlet kurmuşlar ve uzun zaman bölgeyi ellerinde bulundurmuşlardır. Lydos, Lykia Uygarlığı’nı, Mynos, Mysia Uygarlığı’nı, Kar da Karia Uygarlığını kurmuştur.

Mylasa, Alabanda, Stratoneika, Kaunos, Halikarnossos, İasos gibi onlarca kentin kurucusu olan Karialılar’ın yazılı bir tarihi ve var olmasına rağmen çözülmüş bir yazısı yoktur. Karialılar, kendi dilleri olan Karca’yı konuşurlardı. Bununla birlikte Karca, bölgede, Roma Dönemi’ne dek konuşulmuştur.. Bölgemizde ve Mısır kıyılarında Karca yazılmış tabletler bulunmasına rağmen bu dil hala çözülememiştir. Bölge düzensiz aralıklarla çeşitli devletlerin egemenliğinde kalmıştır. Romalılar, Persler, Bizanslılar uzun yıllar bu topraklarda egemenliklerini sürdürmüşlerdir. Karpuzlu’nun tarihini araştırırken şunu unutmamak gerekir: Karpuzlu genç bir ilçe ve yeni bir yerleşim yeri. Alinda’dan sonra bölge yerleşim yeri olarak pek ilgi görmemiş. O nedenle Karpuzlu ilçesi’nin Cumhuriyet Dönemi öncesini incelerken Çine ile ya da Alinda ile birlikte incelemek gerekmektedir.

2. Abdülhamit döneminde, yani 1877 yıllarında Felibe, Çırpan ve Zara bölgelerinden Çine’ye göç eden kafileden Karpuzlu ve köylerine yerleştirilen olmamıştır. Ama bazı köylerde Girit kökenli ailelerin olduğu (Ömerler ve Ulukonak gibi) bilinmektedir. Bu ailelerin ne zaman geldiği bilinmemektedir. Diğer yandan Yörük aşiretlerinin bölgede kalmasını gerektiren Osmanlı Fermanı (nüfus sayımı için) nedeniyle bölgede konuşlanan aşiretlerden bilineni, Hayta Yörük Aşireti’nin oymakların kurduğu Hatıpkışla Köyü bugün tamamen yerleşik düzene geçen aşiretlerdendir. Karatepe Aşireti’nin Bıttı oymağının bir kolu da Güney Köyü’ne yerleşmiştir.

İlçe Teşkilatımız 09.05.1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Karpuzlu İlçesi ilk defa olarak Dolamanlı mevkiinde kurulmuş sonra, bu günkü alana yerleşmiştir. İlk adı Demircidere olup, 19.06.1971 yılında Belediye Teşkilatı kurulduktan sonra Karpuzlu olarak değiştirilmiştir. İlçemizde M.Ö.1350 yıllarında inşa edilen “Alinda Antik Kenti” tarihi kalıntıları mevcuttur.

Alinda’nın önceleri Etiler’in elinde olduğu ve daha sonra Büyük İskender tarafından M.Ö. 328 tarihinde Karya Kraliçesi Ada’ya verildiği anlaşılmıştır. Alinda Antik Kenti karakteristik bir şehir olup, dükkanlar, toprakla dolu agorası, tiyatrosu, su kemerleri, sarnıçları, kraliçe sarayı, lahitler ve kanalizasyon teşkilatı ile mükemmel bir plana sahip olduğu belirgin olarak görülmektedir.

Karpuzlu'nun değişken bir kültürel yapısı vardır. Birbirlerine birkaç kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen, bir köyün konuşması diğerine benzememektedir. Giyimlerinde de farklılığın gözlendiği bu köyler son zamanlarda bu görülür farkı ortadan kaldırmış gibi görünseler de günlük giyimlerinde bu açıkça gözlemlenir.

İlçe toprakları sanıldığı kadar verimli değildir. Büyük Karpuzlu Ovası'nın verimi ancak çevresindeki köylere yetebilmektedir. Uzun yıllardır pamuk ve mısır ekimi yapılmasına rağmen, sulama sorunu nedeniyle yeterli verim elde edilemediğinden halk, alabileceği ürünü alamamıştır. Yeni bitirilen Yaylakavak Barajı sayesinde halk bir nebze olsun huzura kavuşmuştur. Köylerinin yolları düzgündür. Halk ilçe ile sıkı ilişkiler içindedir. Ancak sanatsal ve kültürel etkinliklere rastlanmamaktadır.

Tarıma bağlı olan yaşam, yine tarımda ilerleme kaydedilememesi yüzünden modernize olamamıştır. Varılan son yer olması (Milas ve Koçarlı yolları açılmadığı sürece de böyle kalacaktır) nedeniyle Karpuzlu, teknolojik gelişmelerden nasibini alamamıştır. Bu nedenle Karpuzlu'da, giyimde, mutfakta, günlük yaşamda ve kadın erkek ilişkilerinde yüzyıllardır sürdürdüğü geleneklerini aynen devam etmektedir.

Az da olsa değişim, akademik eğitim ve çalışmak için dışarıya giden fertlerin ailelerinde gözlenmektedir. Tekeler, Şenköy, Akçaabat, Umcular ve Yahşiler gibi köylerde, yılın belli aylarında geçici göç yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra, Güney, Ömerler, Çobanisa, Abak ve Ulukonak gibi köylerde de dışa göç yoğun olarak gözlenmektedir. Kısacası,  yaşam şekli olarak Karpuzlu'nun, Aydın'ın diğer ilçelerinden farklı bir görüntüsü vardır. Köylerinin de merkezden.
İlçemizde turizm bakımından çok önemli bir yene sahip Alinda Antik Kentimiz bulunmaktadır.
Alinda antik Kentimize yurt içi ve yurt dışından turistler gelmektedir.

(Kaynak: http://www.karpuzlu.gov.tr/)

KARPUZLU İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI

Karpuzlu Belediyesi: 0256 741 20 03
Karpuzlu Kaymakamlığı: 741 21 04
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü: 741 22 53
Belediye  Başkanlığı: 741 22 11
İlçe Jandarma Komutanlığı: 741 20 19
İlçe Emniyet Amirliği: 741 11 12
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 741 21 54
Toplum Sağlığı Merkezi: 741 20 43
İlçe Tarım Müdürlüğü: 741 20 74
İlçe Malmüdürlüğü: 741 23 80
İlçe Özel İdare Müdürlüğü: 741 20 15
İlçe Müftülüğü: 741 22 51
Halk Eğitim Merkezi Müd.: 741 25 66
İlçe Nüfus Müdürlüğü: 741 20 42
İlçe Tapu Müdürlüğü: 280 11 29
Orman İşletme Şefliği: 741 20 08

 

Koçarlı

Koçarlı, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin bir ilçesidir.

Aydın'a 24 km uzaklıktadır,son on yılda köyden göç eden kişi sayısı artmıştır. İlçeye Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenci yurdu kazandırılmıştır. Yüksek okulu vardır. Ancak ilçeye bağlı Çakmar köyündedir. Aydın'ın şirin ilçelerinden biri olup geçim kaynağı daha ziyade çiftçiliktir. Ancak son yıllarda çiftçilerin yaşamakta olduğu sorunlar sebebiyle yeni arayışlar yeni yatırımlar ve ilçenin tanıtılmasına yönelik çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Öncelikle ilçe olmanın gereği olan yol ve alt yapı çalışmaları hızla devam etmektedir. İlçenin çehresindeki değişim artık farkedilir bir süreç izlemektedir. Yine saklı olan bir gerçek çam fıstığı üretimi Türkiye genelinde Bergamadan sonra ikinci kaliteli ürün olması özelliğini taşır.

Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında bucak olan Koçarlı belediyelik iken Cumhuriyet İdaresinde yürürlüğe giren 1580 sayılı Kanun gereğince belediye kurulması için aranan nüfus şartı ve Koçarlı’nın o günkü nüfusunun da 2000’in altında olması nedeniyle bucak merkezi köy olmuş ve 1946 yılına kadar köy olarak kalmıştır. 1 Nisan 1946 yılında ilçe olmuş ve belediye teşkilatı kurulmuştur.

Koçarlı ilçesi, ilin en eski yerleşim yerlerinden biri olup, özellikle pamuk ve zeytin ilçe ekonomisinin temelini teşkil eder. Hayvancılık, incir, kestane ve sera çiçeği yetiştiriciliği de gelişmiştir. Ayrıca tarım alet ve makineleri, salamurhane, zeytinyağı fabrikaları ile ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Orman köylerindeki halkın geçim kaynağı çam fıstığıdır. Bunun yanında pamuk, buğday, arpa, mısır, sebze, zeytin ve çeşitli meyveler ilçenin ekonomisini oluşturmaktadır

Ege’yi gezenler buranın pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını yakından bilirler. Denilebilir ki Ege; toprağı her karıştırdığınızda sizi farklı medeniyetlerin selâmıyla karşılar. Aydın iline bağlı Koçarlı ilçemiz de bir çok kavmin uğrak yeri ve medeniyet beşiği olmuştur.

    Tarihî açıdan bakıldığında Koçarlı’nın tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanmakta. Yörenin bilinen ilk sahipleri, M.Ö. 300 yıllarına kadar yaşadığı sanılan ve tarihçilerin oldukça ilgisini çeken “Savaşçı Kadınlar Diyarı”olarak adlandıracağımız bugünkü Mersinbeleni Köyü’nün güneyindeki harabelerde yaşadığı tespit edilen Amyzonlar’dır. Bu dönemde bölge, Büyük İskender’in komutanlarından Antiyöküs idaresinde 150 yıl kadar kalmıştır. Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun istila ettiği ve yönettiği bu güzelim topraklar 1260 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliğinde ebedî kimliğine kavuşarak Türkleşmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra bir süre Menteşeoğulları Beyliği’nin yönetiminde kalan Koçarlı ve civarı, Sultan Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Koçarlı adı işte bu noktadan sonra ortaya çıkar.

    Koçarlı adı; bir rivayete göre Koçarlı’ya yerleşen kişilerin eski yerleşim yeri olan Kaçkar, Kaçkarlı’dan, diğer bir rivayete göre ise; göçebe oluşlarından dolayı “Göçerler” kelimesinden gelmektedir.

    Kanunî Sultan Süleyman, 1522 yılında Rodos Seferi’ne çıkarken ordusuyla Koçarlı dolaylarında konaklar. Bu sırada 250 çadırlık aşireti ile bölgede bulunan Türk Aşireti Reisi Mehmet Bey, Kanunî’nin ordusuna katılarak Rodos Seferi’ne gider. Sefer sırasında Mehmet Bey’e bir oğlu olduğu haberi gelir. Bu haber Kanunî Sultan Süleyman’a ulaştırılır. Padişah, bu haberin kendisine uğur getireceğine inanarak  çocuğun adını Cihan koyar. Rodos alınır. Sefer dönüşü Sarıçay, Büyük Menderes ve Çine Çayı arasında kalan genişçe araziyi de Kanûnî, Mehmet Bey’e bağışlar.  İlk tavsiye edilen ve yerleşilen yer, Koçarlı’ya 3 km. mesafedeki verimli ve sulak Sobuca’dır (eski adıyla Su Bucağı).1700’lü  yıllarda Türkistan’dan gelen bir aşiret şimdiki Koçarlı’nın bulunduğu yere yerleşir. Bu göçten sonra Cihanoğulları da Koçarlı’ya yerleşerek 1763-1764 yıllarında bugün bile tarihe meydan okurcasına ayakta kalan ilçe merkezindeki Kule’yi inşa ederler.

    Koçarlı’nın nüfusu bu tarihlerden sonra daha da artar. Yerli Rumlardan bir kısmı Koçarlı’ya yerleşir. 1837 yılında Sobuca’da kurulan pazar, Koçarlı’ya nakledilerek burada kurulmaya başlar. Yunanlıların 27 Mayıs 1919’da Aydın’ı işgali ile İtalyan denetiminde bulunan Koçarlı’ya  Büyük Menderes nehrini aşarak göç edenlerin sayısı da oldukça fazladır. Türk Ordusu’nun zafer kazanmasından sonra İtalyanlar Koçarlı’yı terk ettiklerinde burası nüfusu oldukça fazlalaşmış bir yer olarak karşımıza çıkar.

    Koçarlı, II. Meşrutiyet’e kadar (1908) köy olarak yönetilmiştir.Meşrutiyetten sonra,coğrafi konumu sebebi ile bucak haline getirilmiş, 1 Nisan1946 yılında ise ilçe olmuştur.

Yüz Ölçümü: 471 km2
Nüfusu: 24,266
Posta Kodu: 09970
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

Koçarlı Resmi Kurum Telefon Numaraları


Adliye: 256 761 3064
Belediye Başkanlığı: 256 761 4024
Emniyet Amirliği: 256 761 4078
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü: 256 761 4310
İcra Müdürlüğü: 256 761 4403
İlçe Jandarma Komutanlığı: 256 761 4002
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 256 761 2091
İlçe Nüfus Müdürlüğü: 256 761 4232
İlçe Spor Müdürlüğü: 256 761 4396
İlçe Tarım Müdürlüğü: 256 761 4026
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü: 256 761 4081
Kaymakam: 256 761 4036
Kütüphane Memurluğu: 256 761 4204
Mal Müdürlüğü: 256 761 4025
Noter: 256 761 3157
Orman İşletme Şefliği: 256 761 4411
Özel İdare Müdürlüğü: 256 761 4051
Sağlık Grup Başkanlığı: 256 761 4068
Tapu Sicil Müdürlüğü: 256 761 4109
Tarım Kredi Koop: 256 761 4457
İlçe Türk Hava Kurumu: 256 761 4080

Sultanhisar

Sultanhisar, Ege Bölgesi'nde Aydın iline bağlı bir ilçedir.

Tarihçe

1958 yılına kadar Nazilli ilçesine bağlı bir bucak merkezi olan Sultanhisar, 1958 yılında ilçe olmuştur. Sultanhisar 1270 yılında Selçuklular tarafından kurulmuş bir kültür merkezidir. 1425 yılında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altına girmiştir. Aydın Bey’in kızlarından Nilüfer Sultan'ın hisarıdır. Şehir onun eseri olup kasaba ismini böylece Sultanhisar olarak almıştır.

Konum

Konum olarak İzmir-Denizli Devlet Karayolu (D 320), Avrupa E-yolları'ndan E87 ve İzmir-Afyon demiryolu üzerinde bulunan Sultanhisar Aydın’a 30 km. uzaklıkta bulunmaktadır.

Nüfus

İlçede on sekiz mahalle bulunmaktadır.

Ekonomi

İlçenin sanayisi tarıma dayalıdır. Bunlar zeytinyağı fabrikaları, pamuk çırçır fabrikaları, tarım ürünleri mumlama ve paketleme tesisi ve incir işletmeleridir. İlçede yetiştirilen belli başlı ürünler Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin özelliklerini taşıyan zeytin,(kestane), incir, üzüm, narenciye pamuk ve çilektir. Bunlardan başka bir emaye, bir jant ve bir dişli fabrikası mevcuttur.

Eğitim Durumu

İlçede ilk eğitim kurumu Yağdere'de 1923 yılında açılmıştır.[18] İlçede okuma yazma oranı %95'tir. İlçede 2 anaokulu, 13 ilkokul, 5 ortaokul, 3 lise ve Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı 2 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

Sultanhisar Resmi Kurum Telefon Numaraları

Sultanhisar Kaymakamlığı:(0256) 351 3007
Sultanhisar Belediyesi:(0256) 351 3243
Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:(0256) 351 2945
Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü:(0256) 351 3552
Sultanhisar Adalet Sarayı:(0256) 351 2191
Sultanhisar Jandarma Komutanlığı: 02563513018
Sultanhisar Askerlik Şubesi:0256 212 32 66
Sultanhisar Vergi Dairesi Müdürlüğü:0256 351 30 03
Sultanhisar Mal Müdürlüğü:0256 351 30 03

Yüzölçümü:267 km2 (103,1 mi2)
Nüfus:20,910
Posta Kodu:09470
İl Alan Kodu:0 256
İl Plaka Kodu:09

Yenipazar

Yenipazar, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin bir ilçesidir.

İzmir-Denizli Devlet Karayolu (D 320)'den 8 km. içeride bulunduğundan göç almamış ve bu nedenle Aydın Kültürü'nü korumuş olan, kendine has pide çeşitleriyle ünlü bir ilçedir. Aydın'a bağlı bir ilçedir.

Tarihçe

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin 5 kilometre doğusunda Orthasia adlı yerleşim merkezi Yenipazar'ın çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Yenipazar'ın Donduran köyünde ortaya çıkarılan Orthasiadan Yunan coğrafyacı ve tarihçi Strabon, Karya yerleşmesi olarak söz ediyor. M.Ö 7. yüzyılda Kimmerlerin saldırısına uğrayan kent, Lidya kralı Alyattes'in Kimmerleri yenmesi sonucu Lidyalıların eline geçmiş, M.Ö 6. yüzyılda ise İonya birliğine katılmış ve birçok Anadolu kenti gibi Perslerin egemenliğine girmişti.

Kentteki önemli yapılar arasında yer alan tiyatro ve bir Bizans yapısı, bugünde ayakta duruyor. Nekropol üzerinde ise iyi korunmuş durumda lahitler ve oda mezarlar, kaliteli işçilik gösteriyor.

Konum

Yenipazar ilçesinin doğusunda Nazilli, Aydın ve Bozdoğan ilçeleri, kuzeyinde Sultanhisar ilçesi ve Atça beldesi, batısında Efeler ilçesi, güneyinde Çine ilçeleriyle çevrilidir.

Belediye İdaresi

Yenipazar'da 1884 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. 1957 yılında ilçe olmuştur.

Ekonomi

Halkın büyük bölümü geçminin tarımdan karşılamaktadır. Pamuk, narenciye, zeytin, biber, sera sebze-meyveciliği ve hayvancılık ön planadır.

Eğitim Durumu

İlçede okuma yazma oranı %98'dir. 1900 yılların başında kurulan Yenipazar Gündüz Mektebi bugünkü adıyla Yenipazar Merkez İlköğretim Okulu Efeler İlköğretim Okulu ve yeni açılan Cumhuriyet İlköğretim Okulu olarak üç tane ilköğretim okulu bulunmakta. Ayrıca lise düzeyinde eğitim veren Yenipazar Lisesi bulunmaktadır.

Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Yenipazar Meslek Yüksekokulu, 3 Ekim 1994 tarihinde açılmıştır.

Yüzölçümü:180 km2 (69,5 mi2)
Nüfus:12,963
İl Alan Kodu:256
Posta Kodu:09350
İl Plaka Kodu:09

Yenipazar Resmi Kurum Telefon Numaraları

Yenipazar Kaymakamlığı:(0256) 361 3011
Yenipazar Belediyesi:(0256) 361 3070
Yenipazar Adalet Sarayı:(0256) 361 4626
Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:(0256) 361 3026
Yenipazar İlçe Emniyet Müdürlüğü:0 256 361 30 78
Yenipazar Jandarma Komutanlığı:0 256 361 30 31
Yenipazar Askerlik Şubesi:0256 313 18 84
Yenipazar Vergi Dairesi Müdürlüğü:(0256) 361 3290

Çine

Yüz Ölçümü: 943 km2
Nüfusu: 53.820
Posta Kodu: 09500
İl Alan Kodu: 256
İl Plaka Kodu: 09

Çine ilçesi Aydın iline bağlıdır. Büyük Menderes Havzasının güneyinde Çine Çayının suladığı, yeşil alanlara bakan Madran Dağı nın güneybatı eteklerinde kurulmuştur. Çine antik Kayra ve Ionya bölgelerini birbirine bağlayan geçit üzerinde olması nedeni ile Aydının eski ve önemli yerleşim yerlerinden biridir. Günümüzde de ayni işleve sahiptir.

İlçenin önceki adı Kıroba idi. Eskiçine'nin önemini yitirmesinden sonra "Kıroba" isimli köyde gelişen yerleşim ve nüfusun Eskiçine'yi geçmesi sonucunda ismi Çine olarak değiştirilmiştir.

Bu güzel Vadi ve içinden akan Çine çayı mitolojideki Marsyas efsanesine konu olmuştur. Efsane şöyleir: Tanrıça Athena bu vadi içinden akan derenin kenarında dolaşıp kaval çalarken sudaki aksinde yanaklarının şişkin olduğunu görmüş. Aksini çirkin bulup fırlatıp atmış kavalı. Kavalı bulan Marsyas zamanla öyle güzel çalmaya başlamış ki, ünü her yeri sarmış. Müzikte kendisini rakipsiz gören Tanrı Apollon'a kafa tutar hale gelmiş. Apollon Marsyas’ı yarışmaya davet etmiş. Kral Midas ta hakem olmuş. Marsyas kavalı daha güzel çalmasına rağmen yenik ilan edilmiş, ama kıskançlığını yenemeyen Apollon Marsyas’ın derisini yüzdürmüş, Midas’ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürmüş. Ama sonradan yaptığna pişman olup Marsyas’ın bedenini ırmak haline getirmiş. İşte antik adıyla Marsyas, bugünkü adıyla Çine çayı böyle oluşmuş.

İlçe verimli toprakları, doğal koşullarının elverişliliği ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle tarihi çok eskilere dayanır.

Kurtuluş Savaşı döneminde milis güçleri tarafından Büyük Menderes üzerindeki köprüler imha edildiğinden dolayı, Yunan işgaline uğramamış nadir Ege ilçelerinden biridir. Ve bu nedenle Çine ilçesinin Kurtuluş Günü yoktur.

İlçenin kuzeyinde Köşk ve Merkez İlçe, güneyinde Muğla ili, doğusunda Bozdoğan, kuzeydoğusunda Yenipazar, batısında Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri ile çevrilidir. Büyük Menderes havzasının güneyinde Madran dağının güneybatı eteklerinde Aydın-Muğla yolu üzerinde yer alır. Merkez ilçeye 38 km. uzaklıktadır. İlçe verimli toprakları, doğal koşullarının elverişliliği ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle tarihi çok eskilere dayanır.

İlçenin toplam nüfusu 53.820 olup, 20220 si ilçe merkezinde yaşamaktadır.8862 hane olduğu kabul edilmektedir.İlçedeki esnaf potansiyeli 1685 dir.

Çine İlçesinin 6 adet mahallesi ve 65 adet köyü bulunmaktadır.İlçeye bağlı bir belde (Akçaova) bulunmaktadır.

İlçemizde toplam 54.000 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bunların 25.500 ü Kültür, 18.000 i Melez ve 7.500 ü Yerlidir.Toplam küçükbaş hayvan sayısı 18.000 dir.bunların 12.500 ünü koyun ve 5.500ünü keçiler oluşturmaktadır.İlçemiz hayvan varlığının tamama yakını belli dönemlerde merada tabii olarak beslenmekte olup, yaklaşık 6000 adet büyükbaş hayvanın bakım ve beslenmesi meradan belli dönemlerde takviye ve su verilerek yapılmaktadır.Ayrıca 200 adet yerli hayvan merada tamamen yabani olarak yetişmektedir.İlçemiz dahilinde halen faal olarak devam eden 8400 adet ticari ve zati ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi mevcuttur.Bu işletmelerden tamamına yakını hayvancılıkla ilgili süt destekleme priminden, yem bitkisi ekiminden yaklaşık 1000 adet işletme amaçlı anaç sığır desteklemesinden ve 25 adet ve üzeri küçükbaş hayvana sahip 50 adet küçükbaş hayvan işletmesi koyun-keçi desteklemesinden faydalanmaktadır.

İlçemizde doğrudan gelir desteği alan 8800 adet zeytin üreticisi bulunmaktadır.4,5 – 5 milyon zeytin ağacı olup; %85 i ``deliceden memeciğe`` dönüştürülmüş, geri kalanı kültür zeytinciliğidir.

İlçemiz özellikle dünyanın en kaliteli sodyum, feldspat ve kuvars maden rezervlerine sahiptir. İlçemizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 maden şirketi, bugün 2500 civarında isçiyi istihdam eder hale getirdi. Bu şirketler Çine ve Karpuzlu dağlarında çıkarttıkları, kırma ve öğütme tesislerinde isledikleri Beyaz Madenlerin yüzde 80 i ihraç ederek, ülke ekonomisine artı katma değer sağlamaktadırlar.

İlçemiz tarım alanlarında buğday, mısır (tane-silajlık), pamuk, yer fıstığı, çavdar yetiştirilmektedir. Yüksek seviyelerde yetişen elma,kestane,armut ve ceviz ile sebzecilik ve meyvacılık tarımda önemli yer tutmaktadır. İlçemiz tarımında sulama ihtiyacı Topçam Barajı ile Akçaova Çatak Sulama Göletlerinden ve ova içerisinde bulunan elektrikli ve dizel motopomplar vasıtası ile sağlanmaktadır.Ayrıca Çine Ovasının tamamının sulanmasını sağlayacak olan Çine Barajı yapımı sona ermiştir.

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ine - http://www.cine.bel.tr/1-Cine-Tarihcesi-BelediyeYaziDetayi.aspx)

ÇİNE İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI

Kaymakamlık: 0 256 711 60 01
Belediye: 0 256 711 60 28
İlçe Emniyet Müdürlüğü: 0 256 711 60 56
İlçe Jandarma Komutanlığı: 0 256 711 64 10
Askerlik Şubesi Başkanlığı: 0 256 711 62 90
Adliye: 0 256 711 56 16
İlçe Seçim Kurulu: 0 256 711 69 56
İlçe Özel İdare Müdürlüğü: 0 256 711 60 46
İlçe Nüfus Müdürlüğü: 0 256 711 04 03
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü: 0 256 711 34 04
Mal Müdürlüğü: 0 256 711 64 00
Vergi Dairesi Müdürlüğü: 0 256 711 10 01
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 0 256 711 61 64
Gıda Tarım ve Hayvanvılık İlçe Müdürlüğü: 0 256 711 60 34
Tapu Müdürlüğü: 0 256 711 61 08
Kadastro Şefliği: 0 256 711 61 08
Devlet Hastanesi: 0 256 711 59 00
Orman İşletme Şefliği: 0 256 711 61 05
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü: 0 256 711 62 74

Şehrini Seç