Ulubey

Yüzölçümü: 794 km2
Posta Kodu: 64100
Nüfusu: 14.192
Plaka Kodu : 64
İl alan kodu: 276

Tarihçe
Ulubey yerleşim yerinin kuruluşu 1898 yılına dayanır. Yakın zamana kadar Göbek ve Ulugöbek olarak kullanılan ilçe adı daha sonra değiştirilerek Ulubey olmuştur.

1919-1922 yılları arasında Yunan işgali altında kalan Ulubey, 2 Eylül 1922'de kurtarılmıştır.

Coğrafi yapısı
Deniz seviyesinden 740 m yüksekte yer alan Ulubey'in nüfusu belde ve köyleri ile birlikte 2012 yılı itibariyle 14.192'dir. 1953 yılında Uşak ilinin bir ilçesi haline gelen Ulubey'in 27 köyü bulunmaktadır. 794 km2 yüzölçümüne sahip ilçe topraklarının yarıya yakın kısmı tarım arazisidir. Ulubey'in doğusunda Karahallı, batısında Eşme, kuzeyinde Uşak merkez, güneyinde Denizli'nin Çal, Bekilli ve Güney ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin arazisi her haliyle tipik bir yayla görünümündedir. Düzlükler azdır. Tarlalar çoğu kez eğimli arazi üzerine yayılmıştır. Çam, ahlat ve palamut ağaçları bulunur.

İklim genellikle ılımandır. İç Anadolu ve Ege arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 13,7 C'dir. Ayrıca ilçede ilçenin kuzeydoğusundan güneydoğusuna doğru uzanan Dünya'nın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu bulunur.

Ekonomi
İlçe ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Halkın çoğu çiftçilikle uğraşır. Buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek vb. yetiştirilir. Koyun, kıl keçisi ve az miktarda da sığır yetiştirilir. Kümes hayvancılığı son yıllarda gelişmektedir. Bazı küçük atölyeler dışında sanayii vardır. İnşaa halinde bazı fabrikalar bulunmaktadır.

Kanyonlar
Dünyanın ikinci büyük kanyonları Uşak - Ulubey de bulunurher yıl kanyon festivali düzenlenir.

Turizm
İlçede Sülümenli Harabeleri, Blaundus antik kenti, Kanyonlar ve Tümülüsler önemli tarihi zenginliklerdir.

Aksaz Kaplıcaları
Ulubey şehir merkezine 18 km uzaklıkta olan Aksaz köyünde yer alan Aksaz Deresi'ndedir.

Ulubeyli Sülümenli Harabeleri
Uşak'a 28 km uzaklıktaki Ulubey ilçesinin 13 km güneybatısında ve Sülümenli Köyü sınırları içindedir. Blaundous diye bilinir. [kaynak belirtilmeli] Bir adet antik kapı (eko sistemi bulunan) bir adet taş kemer, çok sayıda mezar kalıntısı, yere gömülmüş hâlde bir tiyatro, meydan, taş lahitler ve mağaralar bulunmaktadır.

Eğitim
Ulubey ilçesinde Uşak Üniversitesi’ne bağlı, Ulubey Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.(kynk:vikipedi)

Resmi Kurum Telefonları:
Kaymakam:716 2700
Garnizon Komutanı:716 1034
Belediye Başkanı:716 1113
Mesl.Yüksek Okulu Müd.:716 2739
İlçe Emniyet Amiri:716 1156
Malmüdürü:716 1657
İlçe Milli Eğitim Müdürü V.:716 1033
İlçe Gençlik ve Spor Müd.V.:716 1049
İlçe Nüfus Müdürü:716 1145
Posta İşletme Müdürü V.:716 1166
Halk Kütüphanesi Müdürü:716 1959
Orman İşletme Şefi:716 2528
Esnaf San ve För. Odası Başk.:0532 272 8693

 

Sivaslı

Yüzölçümü:28.619 km²
Nüfus :6500
Posta Kodu:64800
İl Trafik No : 64
İl Alan Kodu: 0246

Tarihçe
Sivaslı ilçesi MÖ. 2500 yıllarına kadar Hitit hakimiyeti altında olan bölge bu tarihte Luvi istilasına uğramıştır. Hitit krallığı dağıldıktan sonra burasını, Ege göçleri sırasında boğazlardan gelen Frigyalılar mesken edinmiştir. MÖ 7. yüzyılda bu bölge Frigyalılar ve Lidyalılar arasında paylaştırılmıştır. Frigler döneminde altın dönemini yaşayan bölgede Sivaslı'nın 2 km. batısındaki Sebaste kenti kurulmuştur. Ayrıca bu kent Roma döneminde uzun süre piskoposluk merkezi olmuştur. MÖ 6. yüzyılda bütün Anadolu Pers İmparatorluğunun egemenliği altında idi. MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender Pers İmparatorluğunu yıkar ve Anadolu'nun yeni hakimi olur. Bölgemizin hakimiyetini Makedonya devletinden sonra Bergama Krallığı daha sonra da MÖ 2. yüzyılı civarlarında Roma imparatorluğu devralır. MS. 395 yılına kadar Roma İmparatorluğu hakimiyeti altinda iken imparatorluğun ikiye ayrılması sonucu 700 yıl boyunca Bizans hakimiyetinde kalır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'nun fethi ile görevlendirilen 1. Süleyman Sah, Uşak'ı Selçuklu devletine katmıştı. Bu tarihtten itibaren bir süre Selçukluların sınır bölgesi olan Uşak ve çevresi 160 yıl boyunca Bizanslılarla Selçuklular arasında el değiştirmiştir. Kesin olarak 1233 yılında Türk hakimiyetine girmiştir. Selçukluların dağılmasından sonraki beylikler döneminde Germiyanoğulları bölgede hakimiyet sürmüş, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanoğullarına katılmıştır. Fetret döneminde tekrar Germiyanoğulları'nın eline geçen bölge 2. Yakup Bey'in vasiyetiyle 1429 yılında Osmanlı Devletine katılmıştır. Sivaslı'nın Istiklal savaşımızda önemli bir yeri vardır. Sivaslı 1953 yılına kadar Uşak'a bağlı bir nahiye iken, 15 Temmuz 1953’te Uşak’ın il olmasıyla birlikte ilçe olmuştur.

İlçe için Sivaslı isminin kullanımına dair farklı rivayetler mevcuttur. Osmanlı dönemine ait kayıtlarda ilçenin ismi Sivaslı olarak geçmektedir. Bu rivayetlerden ilki, Türk döneminde bölgeye iskan edilen Sivas İli civarından bir kişinin yerleşmesiyle ilgilidir. Buna dair kanıt bulunamasa da ilçe tanıtımlarında yer almaktadır. Çünkü Osmanlı döneminde yerleşmeler isimlendirilirken genellikle boy adı ile isimlendirilmektedir. Örneğin yakın çevredeki Karahalilli, Karabedirli, Garip Hasan (Karbasan) yerleşimleri gibi. Bunun dışında akla daha yatkın olan isimlendirme Frig, Roma ve Bizans döneminin önemli yerleşme birimi olan Sebaste'den kaynaklanmıştır. İlçe merkezinin 2 km. batısında yer alan antik kent Sebaste (Yunanca Σεβαστή) klasik antik dönemde sıkça görülen bir yer ismiydi. Latince Augustus isminin dişi hali olan Augustanın Yunanca karşılığı Sebaste idi (Sebastus isminin dişi halidir). Bu ismi taşıyan eski şehirler Augustus veya daha sonra gelen Roma imparatorlarını onurlandırmayı amaçlardı. Roma dilinde b > v harfine dönüşür. Obsekion > Ovsekion (Uşak) dönüşümünde olduğu gibi. Sevaste ismi de Türklerin de bölgeye yerleşmesi ile zamanla Sivaslı'ya dönüşmüştür.

Coğrafi yapısı
Girişten çıkışa kadar engebelidir.

Sivaslı, Ege bölgesinde (İç Batı Anadolu) Uşak iline bağlı bir ilçedir. Uşak'ın güneydoğusunda ve Uşak-Denizli Devlet Karayolunun 35 kilometresinde Bulkaz Dağları'nın eteklerinde kurulmuştur. 38-39 derece enlem, 29-30 derece boylam çizgileri arasındadır.

Sivaslı; kuzeyde Uşak Merkez İlçe, kuzeyde Banaz, doğuda Afyon'un Hocalar ilçesi, güneyde Denizli'nin Çivril ilçesi, güneybatıda Karahallı ilçesi, batıda Merkez ilçe toprakları ile çevrilidir.

İlçenin doğusunda Bulkaz Dağları mevcuttur. Bu dağlar Denizli-Uşak il sınırının olduğu yerde Kuruçay vadisi ile ikiye ayrılmış olup, güney kısmına Bulkaz Dağı, kuzey kısmına da Kocadağ adı verilir. Diğer yandan Afyon-Uşak doğal il sınırını oluştururlar. Yüksekliği 1990 metredir.

İlçenin geriye kalan arazisi genellikle düz olup, yer yer engebelidir. Topraklarından Büyük Menderes nehrinin bir kolu olan Banaz Çayı geçmektedir. Sivaslı 2. sınıf deprem bölgesinde bulunmaktadır.

Bitki örtüsü
Bitki örtüsünü bozkırlar ve çalılıklar teşkil eder. Dağlarda ise orman alanları geniş yer tutar. Ormanlarda en çok çam, ardıç ve meşe ağaçları bulunmaktadır.

İklim
İlçede Uşak yöresine hakim olan Akdeniz - Karasal geçiş iklimi hüküm sürer. Yıllık ortalama sıcaklık 12,5 derece; yıllık yağış ortalaması ise 540 mm.'dir.

Nüfus
Son nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu; ilçe merkezi, kasaba ve köylerle birlikte 21.827'dir.

Ekonomi
İlçenin geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve nakliyeciliktir. İlçe ekonomisinde 1960’lı yıllardan sonra Avrupa'ya işçi olarak giden kişilerin getirileri de önemli yer tutmaktadır. Bunların dışında ilçede; dokumacılık, halı-kilim, testi-bardak ve mermer ocakları gibi işletmeler de mevcuttur. Sivaslı’nın sucuk ve çileği çok meşhurdur. Her yıl Haziran ayının başında Çilek Festivali düzenlenir.

Tarım
Tahıllardan arpa, buğday, mısır; yağlı tohumlulardan susam ve haşhaş yetiştirilen tarım ürünleri arasındadır.

Hayvancılık
İlçede hayvancılık da gelişmiştir. Koyun, kıl keçişi ve sığır en çok beslenen hayvanlardır. Son yıllarda kümes hayvancılığı ve arıcılık da yapılmaktadır.(kynk:http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivasl%C4%B1)

Resmi Kurum Telefonları:
Kaymakamlık 6181001
Belediye 6181004
Adliye 6181014
Nüfus Müdürlüğü 6181226
Mal Müdürlüğü 6181046
Tarım İlçe Müd. 6181012
Yüksekokul 6181530
İlçe Jandarma Kom. 6181013
İlçe Emniyet Amirliği 6181061
Gençlik ve Spor Müd. 6182001
Eğitim Kurumları
Milli Eğitim Müdürlüğü 6181368
Halk Eğitim Müdürlüğü 6181157
Sağlık Başkanlığı ve Kasaba Sağlık Ocakları
Sağlık Grup Bşk. 6183158
Sivaslı Merkez Mahalle Muhtarları
Akıncılar Mah.
Atatürk Mah. 6183457
Evrenli Mah.
Gölbahçe Mah. 6183554
Konak Mah. 6183004
Vali 2235470

 

Eşme

Yüzölçümü : 1362 km2
Nüfus :36 732
Posta Kodu:64500
İl Trafik No : 64
İl Alan Kodu:  0276

Eşme Tarihçesi

Tarihin ilk çağlarından beri değişik milletlere merkez olan Eşme'nin ilk sakinlerinin Eşmeli Aşiretinden olduğu rivayet edilmektedir. Eşme adının kullanılmasının nedenleri arasında; bugünkü ilçe halkının Eşmeli aşiretinden olmasıdır. Eşme ilçesi köylülerinin Eşme adı, bu addaki Yörük aşiret adlarından kalmadır. Bugün, Eşme’deki en büyük aşiret Horasan’dan gelme oldukları bilinen Kargılı, Kaşeli ve Çıkılı dır. Şanlı Urfa dan gelen karakeçili Yörük aşireti de Eşme'ye yerleşmişlerdir. Konar-göçer / yaylakçı-kışlakçı hayatı yaşanmış ve bu durum, yer yer günümüze kadar süregelmiştir.Ayrıca, Antalya Teke bölgesinden gelen Sarı keçili Yörükleri de Eşmeyi oluşturan Yörük boylarındandır. Eşme ilçesi Yörüklerden müteşekkildir. Yörükler genelde Oğuzların Boz ok ve Üçok kollarından olup Türk'türler. Eşme adı sulak yer anlamındadır. Su kaynaklarının olduğu yer anlamı da taşır. Osmanlı döneminde Denizli ilinin Mutasarrıflık olması ile birlikte Güre,İnay, Sirge Nahiyeleri ile birleştirilerek Eşme Kazası adı ile Denizli'ye bağlanmıştır. (1865)daha sonra Manisa iline bağlanmıştır. 3 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtarılmıştır. İlçe merkezi 1934 yılında ulaşım durumu göz önünde bulundurularak Takmak'tan Eşmeye taşınmıştır. 1953 yılında Uşak Kazasının İl olması ile birlikte Uşak'a bağlanmıştır.

Coğrafi Özellikleri

Eşme İç Anadoluyu Ege Bölgesine bağlayan geçit yolu üzerinde Omur baba, Kab aş-Macar ,Güney Ören ,Ağabey,Emirli ve Kemer Dağının eteklerinde kurulmuş bulunmaktadır. Kuzeye düşen köylerin bir kısmı Gediz vadisinde olan ilçe Kuzey doğusunda Uşak , doğusunda Ulubey,batısında Alaşehir ve Sarıgöl, kuzeyinde Kula ve Selendi , güneyinde Güney ilçeleri ile çevrilmiştir. 1362 km2 yüz ölçümüne sahiptir.

Nüfus

Eşme nüfusu 2012 yılına göre 36,073'dır. Bunun 14,229'u ilçe merkezinde 21,844'si ise köy beldelerde yaşamaktadır.

Ulaşım

Eşme Uşak’a 62 km , İzmir'e 184 km , Kula’ya 43 km , Güney'e 41 km , Alaşehir'e 54 km uzaklıktadır. Eşme'nin ulaşımda en büyük artısı Uşak-İzmir demir yolu hattı üzerinde olmasıdır. Buna ek olarak 2012 yılında hizmete açılan İzmir-Konya demir yolu hattı da ilçemizden geçmektedir. Ayrıca 2017 yılında hizmete girecek olan Ankara-İzmir hızlı tren hattı ilçemizden geçecek olup altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca İzmir-Ankara Paralı 70m genişliğindeki yol da ilçenin 15 km kuzeyinden çaykışla-karabacaklı-akçaköy-omurca köyleri istikametinden geçecektir...

Ekonomi

İlçe ekonomisi çiftçilik, hayvancılık,sanayi ve dokumacılığa dayalıdır. Tarım ürünleri arasında tütüncülük en yaygın üretilen üründür. Tütün yetiştirmede, kadınların destek ve çalışmaları küçümsenemez. Son yıllarda kendini yenileyip geliştiren tavukçuluk, küçük ve büyük baş hayvancılığı ve beraberinde üretimi artan süt ürünleri diğer önemli bir gelir kolunu oluşturur. Ayrıca; halkın yaklaşık olarak yarıya yakın bir bölümü, yurt dışında (özellikle Almanya’da) çalışmakta olup bununda ilçeye yaz aylarında katkısı büyüktür. Özgün desenleri ve kalitesiyle adına festivaller düzenletip dünyaya açılım kapısı olan kilimciliğinin de halkın gelirine katkısı önemlidir. Bunların yanında kekik, konserve ürünü salatalık üretimi gelişmektedir.

Eğitim

Eşme ilçesinde Uşak Üniversitesi’ne bağlı, Eşme Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.

İklim

İlçede Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş özelliği gösteren bir iklim egemendir.Kar yağışının büyük bir kısmının kış aylarında gerçekleştiği ilçede yazları sıcak ve kurak geçer. İlçedeki yıllık ortalama yağış Metre kareye 241.8 /Kg dır. Yağışların aylara ve mevsimlere göre dağılımı düzensizdir.(kynk:http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C5%9Fme,_U%C5%9Fak)


Resmi Kurum Telefonları:
Kaymakamlık414 1002
İlçe Jandarma Kom 414 4410
Belediye Başkanlığı 414 1013
C.Savcısı  414 1018
Savcı 414 4447
As.Şub.Bşk. 414 1025
İlçe Emniyet Müd. 414 1906
İlçe Milli Eğt.Müdürü 414 1029
Devlet Hst.Bştbb.414 1928
İlçe Tarım Müdür  414 1010
Kütüphane Memurluğu 414 2456
Ziraat Odası Başkanlığı 414 1048
Halk Bankası Müd. 414 1162
Halk Eğitim Mrkz. Müd 414 1103
ilçe Spor Müd.V. 414 1066
İlçe Seçim Kur.Bşk. 414 1022
SGK Eşme Şb. Müd 414 1059 

Banaz

Yüzölçümü : 1.063 km²
Nüfus :15.405
Posta Kodu:64500
İl Trafik No : 64
İl Alan Kodu:  0276 

Uşak Banaz

Uşak-Ankara karayolu üzerinde il merkezine 33 km mesafededir. Kuzeyde Kütahya’nın Gediz, Dumlupınar ve Altıntaş, doğuda Afyon’un Sincanlı ve Sandıklı, güneyde yine Sandıklı ve Sivaslı, batıda merkez ve yine Gediz ilçeleri ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 914 metre olan ilçenin yüzölçümü 1063 km²'dir. İl genelinde en fazla orman Banaz ilçesindedir. Genelde çam ormanıdır. İlçenin hemen civarında başlayan çam ve meşe ormanları, tepe ve dağları tamamen örtmüştür. Gerek dağ eteklerinde, gerek ovanın düzlüklerinde 45 tane köyle ilin en büyük topraklarına sahiptir.

Banaz'da genellikle Ege Bölgesi'nin yumuşak ve İç Anadolu Bölgesi'nin sert hava şartları bir arada görülür. Yazın Ege'nin yakıcı sıcağı, kışın iç Anadolu'nun sert soğukları Banaz'ı fazla etkilemez. Yıllık yağış 60–70 cm. arasındadır. Nispi rutubet normaldir.

En yüksek dağı, ilçenin kuzeyinde bulunan ve asıl zirve kısmı Kütahya'nın Gediz İlçesi sınırları içinde bulunan, 2312 metre yükseklikteki Murat Dağı'dır. İlçe sınırları içerisinde 1200-1800 metreye kadar olan tepe ve yaylalar bulunmaktadır. Bu tepe ve yaylalar zengin çam ormanları ve otlaklarla kaplıdır. İlçenin adı ile anılan Banaz Ovası kuzeydoğudan güneybatıya uzanır. Yaklaşık 65.000 dönüm olan ova, Uşak ilinin en büyük ve verimli ovasıdır.

Düz olan bu ovayı, ortasından geçen Banaz Çayı sulayarak verimli bir hale getirir. Banaz Çayı, Murat Dağı'ndan doğar. Kuzey-güney doğrultusundan akarak Denizli ili sınırları içinde Büyük Menderes Nehri'ne ulaşır. Çayın uzunluğu 165 km'dir.

İlçede ağırlıklı olarak şeker pancarı ve haşhaş üretimi yapılır.(kynk: Vikipedi)

Resmi Kurum Telefonları:
Banz Kaymakamlık :0276 315 1019
İlçe Emniyet Müdürlüğü : 0276 315 4650
Polis Merkezi Amirliği : 0276 315 1056
İl Jandarma Komutanlığı : 0276 315 1068
Banaz Devlet Hastanesi : 0276 315 1348
Cumhuriyet savcılığı: 0276 315 1522
Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü : 0276 315 5311
İlçe Nüfus Müdürlüğü : 0276 315 1100
Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü : 0276 315 2814
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü : 0276 315 1023
İlçe Sağlık Müdürlüğü : 0276 315 2224
Vergi Dairesi Müdürlüğü : 0276 315 3146
Banaz Ziraat Odası Başkanlığı : 0276 315 3015
Banaz Orman İşletme Şefliği : 0276 315 1007
İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü : 0531 559 7560

Karahallı

Yüzölçümü : 463 km²
Nüfus :11.283
Posta Kodu:64500
İl Trafik No : 64
İl Alan Kodu: 0276  

Karahallı Tarihçesi


Karahallı adı nerden gelmektedir
İlçenin tarihini ortaya koyacak kesin bilgiler yoktur. Ancak halk arasında yaygın bir inanışa göre Karahallı'yı, Kara Halil adında bir Türkmen beyi kurmuştur. Bundan 700 yıl önce Danişmentliler Süleymanlı Oymağında tabi Karahaliloğulları Ömerlisi ve diğerleri Karahallı bölgesine iskan edildiler. Bu bölgeye yerleşen Kara Halili Türkmen oymağı tarihi süreç içerisinde konar-göçer hayat şeklinden yerleşik hayata uyum sağlamış ve kültürel yapılarında göçebe hayat tarzının motiflerini de barındırmışlardır. Kara Halil Oğulları, Karahallı bölgesine yayılarak civar bölgelerde de yerleşim birimleri oluşturmuşlardır. Böylece Karahalil'in yerleştiği köyün adı Karahallı, Garib Hasan'ın yerleştiği köyün adı Karbasan, Kara Bedir'in yerleştiği köyün adı Karabedirler Köyü olarak zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır.

Cumhuriyet Öncesi Karahallı
M.Ö. 4000 yıllarda bölgede yerleşilmeye başlanmıştır. M.Ö. 1800 yıllarda Hititler bölgeye gelmişlerdir. M.Ö. 1200'lü yıllarda Frigyalıların egemenliğine geçmiştir. Bölge M.Ö. 547'de Pers imparatoru Kirus ile Perslerin eline geçmiştir. M.Ö. 324 Büyük İskender Persleri mağlup ederek Makedonya devletini kurmuştur. M.Ö. 260 Bergama Krallığı ve M.Ö. 132 ile M.S. 395 yılları arasında bölge Roma İmparatorluğu hakimiyetinde kalmıştır. Bölgede M.S. 165 yılında Pepouza şehri kurulmuştur. Bölge M.S. 395'den 1072'ye kadar Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 1071 yılında Malazgirt'te Selçuklu Türkleri ile Bizanslılar arasındaki Türklerin zaferi ile sonuçlanan savaştan sonra bölge Selçuklu Devleti hakimiyetine girmiştir. 13. yüzyılda da Türkler bölgeye gelip bugünkü Karahallı şehrini kurmuşlardır. 13-14. yüzyıl Germiyanoğulları hakimiyetindeki ilçe 1429 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır. 1907 yılına kadar köy olan Karahallı, 1908 yılında nahiye olmuştur.
Kurtuluş Savaşında Karahallı
Batı Cephesi harekatı içinde Sandıklı, Çivril, Çal ve Uşak kesimi içinde Karahallı'nın da yeri vardır. 28 Ağustos 1920'de Yunan işgaline uğramış olan Karahallı ilçesi, 2 Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden kurtarılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi Karahallı
Uşak 1953 yılında Kütahya'dan ayrılarak il statüsüne kavuştuktan sonra, Karahallı' da 9 Temmuz 1953 tarihinde Uşak iline bağlı ilçe merkezi olmuştur.
Tarihi Eserler
Karahallı'da Lidyalılar, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden bazı kalıntılar olmakla birlikte, en önemli tarihi eser Clandras Köprüsü'dür. Ayrıca Hristiyanlığın 7 mezhebinden biri olan ve uzun süredir yerleşim yeri bulunamayan Montanism mezhebinin merkezi antik Pepuza kenti, ilçeye bağlı Karayakuplu köyünün 3 km. güneyinde Banaz Çayının kıyısında bulunmuştur.

Coğrafi Yapısı
Kuzeydoğusunda Sivaslı (Uşak), batısında Ulubey (Uşak), güneydoğusunda Çivril (Denizli) ve güneybatısında Bekilli (Denizli), güneyinde Çal (Denizli), kuzeyinde Uşak merkez ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin toplam yüzölçümü 337 km² olup rakımı 873 m'dir. İlçeden geçen tek akarsu Banaz Çayı'dır ve Ege Denizi'ne Didim civarlarından dökülür.
İklim
Karahallı'da karasal iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışlar kışın ve ilkbaharda görülür. Yıllık sıcaklık ortalaması 12,9 °C'dir.
Nüfus
İlçe merkez nüfusu resmi kayıtlara göre 4.600; köyleriyle birlikte 12.614'tür. Karahallı dışında yaşayan Karahallılılar'la birlikte toplam nüfusu 35 - 40 bin civarındadır. Karahallı'ya bağlı 14 adet köy 1 adet beldesi vardır.(kynk:http://tr.wikipedia.org/wiki/Karahall%C4%B1,_U%C5%9Fak

Resmi Kurum Telefonları:
Karahallı  Valiliği: 0 (276) 517 1001
Karahallı   Belediyesi 0276 315 2737
Karahallı  Üniversitesi:0.276.221 21 52
İl Jandarma Komutanlığı:0 276 414 44 10
Cumhuriyet Başsavcılığı: 0 (276) 215 14 19
Askerlik Şubesi Başkanlığı: 0 (276) 517 1001
İl Emniyet Müdürlüğü: (0-276) 223 54 80-81-82-83
Milli Eğitim Müdürlüğü: 0(276) 517 1707
Tedaş :517 12 20
Devlet Hastanesi: (0276) 517 10 29

Uşak

Yüzölçümü: 5.341 km²
Posta Kodu: 64100
Nüfusu: 322.313 (2000)
Plaka Kodu : 64
İl alan kodu: 276

Uşak Coğrafy​ası

Uşak ili, Ege Bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde, Ege Bölgesi ile İç Anadolu bölgesinin birbirlerinden ayrıldığı İçbatı Anadolu eşiğinin bat kenarında, 38 derece 13 dakika ve 38 derece 56 dakika enlemleri ile 28 derece 48 dakika ve 29 derece 57 dakika boylamları arasında yer alır. Kuzeyde Kütahya, doğuda Afyon, güneyde Denizli ve batıda Manisa illeri bulunmaktadır. 5 341 km 2 alana sahip olan Uşak yüzölçümü itibariyle iller sıralamasında plaka numarası gibi 64. sıradadır. Ülke yüzölçümünün0.7 lik kısmını oluşturmaktadır.Murat Dağı, Bulkaz Dağı ve Ahır Dağı ilin kuzey, kuzeydoğu ve doğudaki doğal sınırlarını oluştururlar. İl topraklarının batısı, Gediz vadisi ile Ege Bölgesine açılır.İl arazisi genel olarak dalgalı plato görünümündedir. Kuzey ve doğu kesimleri dağlık, güney ve batı kesimleri ise ovalar ve dalgalı arazilerden oluşmaktadır. İl topraklarının57,5i platolardan,37 si dağlardan ve5.5 i de ovalardan meydana gelmektedir.Zengin bir bitki örtüsü, sıcak-soğuk su kaynakları ve doğal güzelliğe sahip olan Murat Dağının zirvesini 2309 metre yükseklikte bulunan Kartaltepe oluşturmaktadır. Zirve noktası Kütahya ili sınırları içinde bulunan Murat dağı’nın Uşak sınırları içersinde kalan tepelik alanlarının ortalama yükseltisi 1500 m. civarındadır.

Bulkaz Dağı, Sivaslı ilçesinin doğu ve güneydoğusunda bulunmaktadır. Zirve noktası 1930 m. de bulunan dağın yapısında kireçtaşları hakim durumdadır. Kabaca kuzey-güney istikametinde uzanan Bulkaz Dağı, aynı zamanda Uşak-Afyon illerinin doğal sınırını oluşturmaktadır. Zengin su kaynaklarına sahip olan dağ, bitki örtüsü bakımından fazla zengin değildir. Elma Dağı, merkez ilçenin kuzeyinde bulunmaktadırİlin diğer önemli yükselti noktalarını Ahır Dağı ( 1915 m), Tahtalı Tepe ( 1644 m) ve Kocatepe (1298 m) oluşturmaktadır. En önemli ovalar, Uşak ve Banaz ovalarıdır. İl yüzölçümünün5.5 lik küçük bir bölümünü kaplayan bu ovalar genelikle alüvyonlarla kaplıdır.Uşak ovası 5 500 hektar büyüklüğünde, Uşak şehrinin kenarında bulunmaktadır. 890 m. yüksekliğe sahip olan bu ova, doğu-batı uzanımlıdır. Kalın bir alüvyon tabakasıyla örtülü bulunan Uşak ovası, oldukça verimli topraklardan oluşmaktadır. Ova üzerinde de az yüksek, koyu renkli volkanik tepeler sıralanmıştır. Banaz ovası 6 500 hektardır ve Büyük Menderes nehrinin önemli kollarından birisi olan Banaz çayının kenarında oluşmuştur. Kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı olan bu ova da oldukça verimli bir özelliğe sahiptir.Uşak ili sınırları içinde bulunan akarsular küçük çaplıdır. Üzerlerinde sulama veya elektrik üretimi amaçlı baraj kurulmamıştır. Banaz ve Gediz çayları üzerinde vatandaşlar kendi imkanları ile motopomp kurarak sulama yapmaktadır. (kaynak:http://usak.gov.tr/Default.aspxx=s&kat=10)

Uşak Tarihi

Antik dönemdeki adı "Temenothyrea" olan Uşak, İç Ege Bölgesinde Batı ve Orta Anadolu'yu birbirine bağlayan bölgede yer almaktadır. Uşak ve çevresinin MÖ 4000 yılından itibaren yerleşime açıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle Bronz çağında yerleşimin daha yaygınlaştığı görülmektedir. M.Ö. 2000 de Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hititlerin, M.Ö. 1000 de ise Friglerin batı sınırını oluşturan Uşak ve çevresi bu kültürlerden ziyade İon kültürünün etkisi altında kalmıştır. MÖ. 7. Yüzyılda Kral Gyges’in Lidya İmparatorluğunu ele geçirmesi ile topraklarının büyük kısmı Lidya’da kalan Uşak, MÖ. 620’de tamamen Lidya’nın egemenliğine girmiştir. MÖ. 546’da Lidya’nın tarihten silinmesi sonucu bölge Perslerin hakimiyetine girmiştir. Pers egemenliği MÖ. 334 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte Makedonya’ lı Büyük İskender’ in Anadolu seferi sonucu bölge tüm Anadolu gibi Büyük İskender’ in hakimiyetine girmiş, İskender’ in ölümünden sonra ise bölge, Büyük İskender’ in generallerinden Antigonos’ un payına verilmiştir. Daha sonra bir süre Bergama krallığına bağlanan Uşak ve çevresi MÖ. 189 yılında Roma hakimiyetine geçmiş, Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması neticesinde Doğu Roma sınırları içinde kalan Uşak, MS. 12. yüzyıla kadar Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 1071’den sonra yöre, zaman zaman Selçuklular ile Bizanslılar arasında el değiştirmiş, 1176 yılında Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ile Bizans İmparatoru Manuel Komnenos arasında yapılan Miryakefalon (Kumdanlı) Savaşı sonucunda Selçuklulara geçmiştir. Beylikler döneminde Germiyanoğulları’ na tabi olan Uşak ve çevresi, 1391 de Yıldırım Bayezid’ in Germiyanoğulları hakimiyetine son vermesi ile Osmanlılara dahil olmuş, Fetret Devrinde beylikler tekrar canlanmış, 1429 yılında Germiyanoğulları’ nın son hükümdarı II. Yakup Bey’ in vasiyeti ile Osmanlı Devletine kalmıştır. Uşak, Osmanlı hakimiyetine girdikten bir süre sonra yapılan idari taksimata göre Anadolu Eyaletine bağlı Kütahya Sancağının bir kazasıdır. 29 Ağustosta 1920' de Yunan kuvvetlerince işgal edilen Uşak, işgalden 1 Eylül 1922 günü kurtuldu. Osmanlı devrinde Hüdavendigar Vilayetinin Kütahya Sancağına bağlı bir kaza olan Uşak, 20 Nisan 1924 tarihli 491 Sayılı Teşkilat-i Esasiye Kanunu ile yapılan idari düzenlemede yine Kütahya Vilayetinin bir kazası olarak kaldı. Türkiye Cumhuriyetinin yeni idari yapısı içinde Banaz, Sivaslı, Karahallı ve Ulubey Nahiyeleri, Uşak Kazasına bağlandı. 9 Temmuz 1953 tarih ve 6129 Sayılı kanunla vilayet haline getirilen Uşak’a Manisa ilinden Eşme ilçesi bağlandı.(kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Fak)

İklim ve Bitki Örtüsü

İklim: Uşak ilinin iklimi Ege ve İç Anadolu bölgeleri arasında bir geçiş özelliği gösterir. Daha çok kara iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak, kışları uzun ve sert geçer. Senelik yağış miktarı 430 mm ile 700 mm arasındadır. Sıcaklık -24°C ile +39,8°C arasında seyreder. 0°C altında geçen gün sayısı 70’dir. Yağışların çoğu kışın yağar. Yazın yağış oldukça azdır.

Bitki Örtüsü: İl topraklarının38’i orman ve fundalıklarla,35’i ekili-dikili alanlarla ve24’ü çayır ve mer’alarla kaplıdır.(kaynak:http://usak.gov.tr/Default.aspxx=s&kat=12)

Sanayi

İl merkezinde, Uşak (Tekstil) Organize Sanayi Bölgesi ve Karma (Deri) Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Uşak Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile bir sanayi şehridir. İlde üretim yapan başlıca sanayi tesislerinin üretim konularına bakıldığında, iplik, ham ve baskılı bez, elyaf, battaniye, deri, seramik ve halı üretimi ön plana çıkan faaliyet konularıdır.

Kültür

Yöreye ait geleneksel yemekler arasında, Tarhana Çorbası, Yumurta Sızdırması, Ciğerli Bulgur, Döndürme, Arap aşı, Keşkek, Alacatene, Köpük Helva, Höşmerim ve Tahin Helva yer almaktadır. Uşak' ta her yıl Nisan ayında Türkiye genelinde cirit müsabakaları düzenlenmektedir. Uşak’ın konumu İç Batı Anadolu eşiğinde olduğundan zeybek oyunlarından ve Teke yöresinden etkilenmiştir. Zeybek oyunlarından daha çok Yörük zeybeği oynanmaktatır. Uşak'ta el sanatları olarak halıcılık ve kilimcilik ön plana çıkmaktadır

Eğitim

Uşak ilinde ilk ve orta öğretim ile mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 127 adet okul-kurum bulunmaktadır.[6] 17 Aralık 2006 yılında Uşak Üniversitesi kurulmuştur.

Ulaşım

Uşak merkez şehri E-96 Ankara-İzmir karayolu üzerinde bulunmaktadır. Karadeniz, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan İzmir’e giden tüm araçlar Uşak’tan geçmektedir. Afyon-Uşak-İzmir demiryolu da il merkezinden geçmekte olup 1897 yılından bu yana hizmet veren hat, hızlı tren projesi kapsamına alınmıştır. Şehir merkezine 7 km uzaklıkta Uşak Havalimanı bulunmaktadır. Havalimanı ilk olarak 1998 yılında hizmete açılmış ancak talep yetersizliğinden 2001 yılında kapatılmıştır. 2006 yılından itibaren sivil hava uçuşlarına açılmıştır. Uşak Havalimanından İstanbul-Uşak arasında haftada 5 gün geliş-gidiş şeklinde seferler düzenlenmekte iken, 02 Ekim 2011 tarihi itibariyle seferler Ankara-Uşak arası olarak değiştirilmiş, ancak talep yetersizliği nedeniyle tarifeli uçuşlar iptal edilmiştir. Ancak 10 Ocak 2014/28 Mart 2014 tarihleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı (İstanbul)-Uşak havalimanı haftada 3 gün(Pazartesi,Çarşamba,Cuma) geliş-gidiş şeklinde tekrar tarifeli seferlere başlanmıştır.(kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Fak)

Resmi Kurum Telefonları:

Uşak Valiliği: 2235470
Uşak Belediyesi 2214000
Uşak Üniversitesi:2212121
İl Jandarma Komutanlığı:2163676
Cumhuriyet Başsavcılığı: 223 71 74
Askerlik Şubesi Başkanlığı: 216 84 00
Devlet Demir Yolları Uşak Ga: 216 60 73
Defterdarlık: 223 5484
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri.: 2533627
İl Emniyet Müdürlüğü: 223 54 80
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 223 71 00
Meteoroloji: 223 12 79
Milli Eğitim Müdürlüğü: 223 39 90
Müftülük: 223 12 68
SGK İl Müdürlüğü: 227 39 12
Tapu Sicil Müdürlüğü: 227 39 44
Tedaş :231 16 60
Türkiye İşkur - Uşak: 223 54 02
Zabıta Müdürlüğü: 223 23 65
Devlet Hastanesi: 224 00 00
Vergi Dairesi: 223 76 75
Atatürk Kültür Merkezi 227 51 63

https://www.google.com/maps/place/64000+U%C5%9Fak,+T%C3%BCrkiye/@38.669185,29.4062001,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14c87fd9700e8031:0xe9e1c5b72df9bba3

Şehrini Seç